Tất cả văn bản chỉ đạo điều hành

Có 218 văn bản
Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
1757 /SGDĐT-GDTrH

Công văn số 1757 /SGDĐT-GDTrH

Ngày ban hành : 16/07/2015

Người ký : Nguyễn Ngọc Sơn

Trích yếu : V/v hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp Tỉnh học sinh trung học năm học 2015-2016

16/07/2015

Công văn số 1757 /SGDĐT-GDTrH

Ngày ban hành : 16/07/2015

Người ký : Nguyễn Ngọc Sơn

Trích yếu : V/v hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp Tỉnh học sinh trung học năm học 2015-2016

V/v hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp Tỉnh học sinh trung học năm học 2015-2016
1257 /SGD&ĐT-KHTC

Công văn số 1257 /SGD&ĐT-KHTC

Ngày ban hành : 22/05/2015

Người ký : Phạm Văn Hùng

Trích yếu : V/v  không thu tiền lệ  phí tuyển sinh đầu cấp.

22/05/2015

Công văn số 1257 /SGD&ĐT-KHTC

Ngày ban hành : 22/05/2015

Người ký : Phạm Văn Hùng

Trích yếu : V/v  không thu tiền lệ  phí tuyển sinh đầu cấp.

V/v  không thu tiền lệ  phí tuyển sinh đầu cấp.
948 /SGD-ĐT-GDTrH

Công văn số 948 /SGD-ĐT-GDTrH

Ngày ban hành : 17/04/2015

Người ký : Nguyễn Ngọc Sơn

Trích yếu : V/v triển khai cuộc thi “Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin năm 2015”

17/04/2015

Công văn số 948 /SGD-ĐT-GDTrH

Ngày ban hành : 17/04/2015

Người ký : Nguyễn Ngọc Sơn

Trích yếu : V/v triển khai cuộc thi “Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin năm 2015”

V/v triển khai cuộc thi “Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin năm 2015”
35/CT-UBND

Chỉ thị số 35/CT-UBND

Ngày ban hành : 25/12/2014

Người ký : Nguyễn Văn Cao

Trích yếu : Sao y Chỉ thị số 35/CT-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

25/12/2014

Chỉ thị số 35/CT-UBND

Ngày ban hành : 25/12/2014

Người ký : Nguyễn Văn Cao

Trích yếu : Sao y Chỉ thị số 35/CT-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Sao y Chỉ thị số 35/CT-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
2547/SGDĐT-GDTH

Công văn số 2547/SGDĐT-GDTH

Ngày ban hành : 14/11/2014

Người ký : Phạm Văn Hùng

Trích yếu : Thực hiện Chỉ thị 5105/CT-BGDĐT về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học

14/11/2014

Công văn số 2547/SGDĐT-GDTH

Ngày ban hành : 14/11/2014

Người ký : Phạm Văn Hùng

Trích yếu : Thực hiện Chỉ thị 5105/CT-BGDĐT về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học

Thực hiện Chỉ thị 5105/CT-BGDĐT về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học
2386/SGD&ĐT-GDTrH

Công văn số 2386/SGD&ĐT-GDTrH

Ngày ban hành : 30/10/2014

Người ký : Phạm Văn Hùng

Trích yếu : hướng dẫn thi “Ý tưởng sáng tạo”

30/10/2014

Công văn số 2386/SGD&ĐT-GDTrH

Ngày ban hành : 30/10/2014

Người ký : Phạm Văn Hùng

Trích yếu : hướng dẫn thi “Ý tưởng sáng tạo”

hướng dẫn thi “Ý tưởng sáng tạo”
1305/CV LN GDĐT-TC

Công văn số 1305/CV LN GDĐT-TC

Ngày ban hành : 10/06/2014

Người ký : Phạm văn Hùng

Trích yếu : Hướng dẫn thu, chi tiền dạy thêm học thêm

10/06/2014

Công văn số 1305/CV LN GDĐT-TC

Ngày ban hành : 10/06/2014

Người ký : Phạm văn Hùng

Trích yếu : Hướng dẫn thu, chi tiền dạy thêm học thêm

Hướng dẫn thu, chi tiền dạy thêm học thêm
2377/SGD&ĐT-KHTC

Công văn số 2377/SGD&ĐT-KHTC

Ngày ban hành : 02/12/2013

Người ký : Phạm Văn Hùng

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng, trang phục đối với giáo viên TDTT

02/12/2013

Công văn số 2377/SGD&ĐT-KHTC

Ngày ban hành : 02/12/2013

Người ký : Phạm Văn Hùng

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng, trang phục đối với giáo viên TDTT

Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng, trang phục đối với giáo viên TDTT
2129/ SGDĐT-GDTH

Công văn số 2129/ SGDĐT-GDTH

Ngày ban hành : 31/10/2013

Người ký : Hoàng Đức Bình

Trích yếu : Hướng dẫn theo dõi học sinh tiểu học có năng lực học tập còn yếu

31/10/2013

Công văn số 2129/ SGDĐT-GDTH

Ngày ban hành : 31/10/2013

Người ký : Hoàng Đức Bình

Trích yếu : Hướng dẫn theo dõi học sinh tiểu học có năng lực học tập còn yếu

Hướng dẫn theo dõi học sinh tiểu học có năng lực học tập còn yếu
1698 /CV LN GDĐT-TC

Công văn số 1698 /CV LN GDĐT-TC

Ngày ban hành : 29/08/2013

Người ký : Phạm Văn Hùng

Trích yếu : Hướng dẫn các khoản thu trong các cơ sở giáo dục năm học 2013-2014

29/08/2013

Công văn số 1698 /CV LN GDĐT-TC

Ngày ban hành : 29/08/2013

Người ký : Phạm Văn Hùng

Trích yếu : Hướng dẫn các khoản thu trong các cơ sở giáo dục năm học 2013-2014

Hướng dẫn các khoản thu trong các cơ sở giáo dục năm học 2013-2014
1640 /SGDĐT-GDTH

Công văn số 1640 /SGDĐT-GDTH

Ngày ban hành : 19/08/2013

Người ký : Hoàng Đức Bình

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 cấp tiểu học

19/08/2013

Công văn số 1640 /SGDĐT-GDTH

Ngày ban hành : 19/08/2013

Người ký : Hoàng Đức Bình

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 cấp tiểu học

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 cấp tiểu học
1548 /SGD&ĐT-GDTH-GDTrH

Công văn số 1548 /SGD&ĐT-GDTH-GDTrH

Ngày ban hành : 07/08/2013

Người ký : Phạm Văn Hùng

Trích yếu : Quản lí hồ sơ quy chế và học bạ học sinh năm học 2013 - 2014

07/08/2013

Công văn số 1548 /SGD&ĐT-GDTH-GDTrH

Ngày ban hành : 07/08/2013

Người ký : Phạm Văn Hùng

Trích yếu : Quản lí hồ sơ quy chế và học bạ học sinh năm học 2013 - 2014

Quản lí hồ sơ quy chế và học bạ học sinh năm học 2013 - 2014
1368 /SGDĐT-GDTH

Công văn số 1368 /SGDĐT-GDTH

Ngày ban hành : 08/07/2013

Người ký : Hoàng Đức Bình

Trích yếu : Chấn chỉnh việc sử dụng sách giáo khoa, tài liệu dạy tiếng Anh Tiểu học

08/07/2013

Công văn số 1368 /SGDĐT-GDTH

Ngày ban hành : 08/07/2013

Người ký : Hoàng Đức Bình

Trích yếu : Chấn chỉnh việc sử dụng sách giáo khoa, tài liệu dạy tiếng Anh Tiểu học

Chấn chỉnh việc sử dụng sách giáo khoa, tài liệu dạy tiếng Anh Tiểu học
819/SGDĐT-KT&KĐCL

Công văn số 819/SGDĐT-KT&KĐCL

Ngày ban hành : 27/04/2013

Người ký : Nguyễn Ngọc Sơn

Trích yếu : Hướng dẫn tuyển sinh năm học 2013-2014

27/04/2013

Công văn số 819/SGDĐT-KT&KĐCL

Ngày ban hành : 27/04/2013

Người ký : Nguyễn Ngọc Sơn

Trích yếu : Hướng dẫn tuyển sinh năm học 2013-2014

Hướng dẫn tuyển sinh năm học 2013-2014
743 /GD&ĐT-KHTC

Công văn số 743 /GD&ĐT-KHTC

Ngày ban hành : 17/04/2013

Người ký : Phạm Văn Hùng

Trích yếu : Báo cáo số liệu thuộc Đề án KCHTL và nhà công vụ giáo viên

17/04/2013

Công văn số 743 /GD&ĐT-KHTC

Ngày ban hành : 17/04/2013

Người ký : Phạm Văn Hùng

Trích yếu : Báo cáo số liệu thuộc Đề án KCHTL và nhà công vụ giáo viên

Báo cáo số liệu thuộc Đề án KCHTL và nhà công vụ giáo viên
533/SGD&ĐT - GDTH

Công văn số 533/SGD&ĐT - GDTH

Ngày ban hành : 27/03/2013

Người ký : Phạm Văn Hùng

Trích yếu : Công tác xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

27/03/2013

Công văn số 533/SGD&ĐT - GDTH

Ngày ban hành : 27/03/2013

Người ký : Phạm Văn Hùng

Trích yếu : Công tác xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

Công tác xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia
121- SGDDT-GDTrH

Công văn số 121- SGDDT-GDTrH

Ngày ban hành : 18/01/2013

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thí sinh tham dự Cuộc thi KH-KT HS TrH năm 2013.

18/01/2013

Công văn số 121- SGDDT-GDTrH

Ngày ban hành : 18/01/2013

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thí sinh tham dự Cuộc thi KH-KT HS TrH năm 2013.

Hướng dẫn thí sinh tham dự Cuộc thi KH-KT HS TrH năm 2013.
104 -GD&DT-KHTC

Công văn số 104 -GD&DT-KHTC

Ngày ban hành : 17/01/2013

Người ký : Phạm Văn Hùng

Trích yếu : Hướng dẫn triển khai chỉ thị của UBND tỉnh về tăng cường thực  hành tiết kiệm, chống lãng phí.

17/01/2013

Công văn số 104 -GD&DT-KHTC

Ngày ban hành : 17/01/2013

Người ký : Phạm Văn Hùng

Trích yếu : Hướng dẫn triển khai chỉ thị của UBND tỉnh về tăng cường thực  hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Hướng dẫn triển khai chỉ thị của UBND tỉnh về tăng cường thực  hành tiết kiệm, chống lãng phí.
87- SGDDT-GDTrH

Công văn số 87- SGDDT-GDTrH

Ngày ban hành : 14/01/2013

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn sơ kết học kì I năm học 2012 - 2013

14/01/2013

Công văn số 87- SGDDT-GDTrH

Ngày ban hành : 14/01/2013

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn sơ kết học kì I năm học 2012 - 2013

Hướng dẫn sơ kết học kì I năm học 2012 - 2013
25/QĐ-SGDĐT

Công văn số 25/QĐ-SGDĐT

Ngày ban hành : 05/01/2013

Người ký : Phạm Văn Hùng

Trích yếu : Ban hành Điều lệ hội thao GDQP học sinh THPT năm 2013

05/01/2013

Công văn số 25/QĐ-SGDĐT

Ngày ban hành : 05/01/2013

Người ký : Phạm Văn Hùng

Trích yếu : Ban hành Điều lệ hội thao GDQP học sinh THPT năm 2013

Ban hành Điều lệ hội thao GDQP học sinh THPT năm 2013
19/QĐ-SGDDT

Công văn số 19/QĐ-SGDDT

Ngày ban hành : 03/01/2013

Người ký :

Trích yếu : Quyết định ban hành phân phối chương trình môn học Địa Lí cấp THCS, THPT tỉnh Thừa Thiên Huế

03/01/2013

Công văn số 19/QĐ-SGDDT

Ngày ban hành : 03/01/2013

Người ký :

Trích yếu : Quyết định ban hành phân phối chương trình môn học Địa Lí cấp THCS, THPT tỉnh Thừa Thiên Huế

Quyết định ban hành phân phối chương trình môn học Địa Lí cấp THCS, THPT tỉnh Thừa Thiên Huế
2486/QĐ-SGDĐT

Quyết định số 2486/QĐ-SGDĐT

Ngày ban hành : 27/12/2012

Người ký : Phạm Văn Hùng

Trích yếu : Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống các trang thông tin điện tử ngành giáo dục và đào tạo Thừa Thiên Huế

27/12/2012

Quyết định số 2486/QĐ-SGDĐT

Ngày ban hành : 27/12/2012

Người ký : Phạm Văn Hùng

Trích yếu : Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống các trang thông tin điện tử ngành giáo dục và đào tạo Thừa Thiên Huế

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống các trang thông tin điện tử ngành giáo dục và đào tạo Thừa Thiên Huế
1635 /LN GDÐT-TC

Quyết định số 1635 /LN GDÐT-TC

Ngày ban hành : 05/09/2012

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn các khoản thu trong các cơ sở giáo dục năm học 2012-2013.

05/09/2012

Quyết định số 1635 /LN GDÐT-TC

Ngày ban hành : 05/09/2012

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn các khoản thu trong các cơ sở giáo dục năm học 2012-2013.

Hướng dẫn các khoản thu trong các cơ sở giáo dục năm học 2012-2013.
622/SGD&ÐT-KTKÐ

Công văn số 622/SGD&ÐT-KTKÐ

Ngày ban hành : 12/04/2012

Người ký :

Trích yếu : Thông báo phương án thi tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2012

12/04/2012

Công văn số 622/SGD&ÐT-KTKÐ

Ngày ban hành : 12/04/2012

Người ký :

Trích yếu : Thông báo phương án thi tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2012

Thông báo phương án thi tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2012
67/2011/TT-BGDÐT

Thông tư số 67/2011/TT-BGDÐT

Ngày ban hành : 30/12/2011

Người ký :

Trích yếu : Ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học

30/12/2011

Thông tư số 67/2011/TT-BGDÐT

Ngày ban hành : 30/12/2011

Người ký :

Trích yếu : Ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học

Ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học
1512 /SGDÐT-KH&CNTT

Công văn số 1512 /SGDÐT-KH&CNTT

Ngày ban hành : 05/10/2011

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2011-2012

05/10/2011

Công văn số 1512 /SGDÐT-KH&CNTT

Ngày ban hành : 05/10/2011

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2011-2012

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2011-2012
1420/SGDÐT-TTr

Công văn số 1420/SGDÐT-TTr

Ngày ban hành : 19/09/2011

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra năm học 2011-2012.

19/09/2011

Công văn số 1420/SGDÐT-TTr

Ngày ban hành : 19/09/2011

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra năm học 2011-2012.

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra năm học 2011-2012.
1327/SGD-ÐT-GDTrH

Công văn số 1327/SGD-ÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 01/09/2011

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2011-2012

01/09/2011

Công văn số 1327/SGD-ÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 01/09/2011

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2011-2012

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2011-2012
1317/SGDÐT-GDCN&TX

Công văn số 1317/SGDÐT-GDCN&TX

Ngày ban hành : 01/09/2011

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 đối với GDTX

01/09/2011

Công văn số 1317/SGDÐT-GDCN&TX

Ngày ban hành : 01/09/2011

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 đối với GDTX

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 đối với GDTX
461 /HDLN-GDÐT-YT-ÐH

Công văn số 461 /HDLN-GDÐT-YT-ÐH

Ngày ban hành : 11/08/2011

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2011-2012

11/08/2011

Công văn số 461 /HDLN-GDÐT-YT-ÐH

Ngày ban hành : 11/08/2011

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2011-2012

Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2011-2012
Trang 1/8