Tất cả văn bản chỉ đạo điều hành

Có 218 văn bản
Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
1757 /SGDĐT-GDTrH

Công văn số 1757 /SGDĐT-GDTrH

Ngày ban hành : 16/07/2015

Người ký : Nguyễn Ngọc Sơn

Trích yếu : V/v hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp Tỉnh học sinh trung học năm học 2015-2016

16/07/2015

Công văn số 1757 /SGDĐT-GDTrH

Ngày ban hành : 16/07/2015

Người ký : Nguyễn Ngọc Sơn

Trích yếu : V/v hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp Tỉnh học sinh trung học năm học 2015-2016

V/v hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp Tỉnh học sinh trung học năm học 2015-2016
1257 /SGD&ĐT-KHTC

Công văn số 1257 /SGD&ĐT-KHTC

Ngày ban hành : 22/05/2015

Người ký : Phạm Văn Hùng

Trích yếu : V/v  không thu tiền lệ  phí tuyển sinh đầu cấp.

22/05/2015

Công văn số 1257 /SGD&ĐT-KHTC

Ngày ban hành : 22/05/2015

Người ký : Phạm Văn Hùng

Trích yếu : V/v  không thu tiền lệ  phí tuyển sinh đầu cấp.

V/v  không thu tiền lệ  phí tuyển sinh đầu cấp.
948 /SGD-ĐT-GDTrH

Công văn số 948 /SGD-ĐT-GDTrH

Ngày ban hành : 17/04/2015

Người ký : Nguyễn Ngọc Sơn

Trích yếu : V/v triển khai cuộc thi “Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin năm 2015”

17/04/2015

Công văn số 948 /SGD-ĐT-GDTrH

Ngày ban hành : 17/04/2015

Người ký : Nguyễn Ngọc Sơn

Trích yếu : V/v triển khai cuộc thi “Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin năm 2015”

V/v triển khai cuộc thi “Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin năm 2015”
35/CT-UBND

Chỉ thị số 35/CT-UBND

Ngày ban hành : 25/12/2014

Người ký : Nguyễn Văn Cao

Trích yếu : Sao y Chỉ thị số 35/CT-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

25/12/2014

Chỉ thị số 35/CT-UBND

Ngày ban hành : 25/12/2014

Người ký : Nguyễn Văn Cao

Trích yếu : Sao y Chỉ thị số 35/CT-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Sao y Chỉ thị số 35/CT-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
2547/SGDĐT-GDTH

Công văn số 2547/SGDĐT-GDTH

Ngày ban hành : 14/11/2014

Người ký : Phạm Văn Hùng

Trích yếu : Thực hiện Chỉ thị 5105/CT-BGDĐT về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học

14/11/2014

Công văn số 2547/SGDĐT-GDTH

Ngày ban hành : 14/11/2014

Người ký : Phạm Văn Hùng

Trích yếu : Thực hiện Chỉ thị 5105/CT-BGDĐT về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học

Thực hiện Chỉ thị 5105/CT-BGDĐT về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học
2386/SGD&ĐT-GDTrH

Công văn số 2386/SGD&ĐT-GDTrH

Ngày ban hành : 30/10/2014

Người ký : Phạm Văn Hùng

Trích yếu : hướng dẫn thi “Ý tưởng sáng tạo”

30/10/2014

Công văn số 2386/SGD&ĐT-GDTrH

Ngày ban hành : 30/10/2014

Người ký : Phạm Văn Hùng

Trích yếu : hướng dẫn thi “Ý tưởng sáng tạo”

hướng dẫn thi “Ý tưởng sáng tạo”
1305/CV LN GDĐT-TC

Công văn số 1305/CV LN GDĐT-TC

Ngày ban hành : 10/06/2014

Người ký : Phạm văn Hùng

Trích yếu : Hướng dẫn thu, chi tiền dạy thêm học thêm

10/06/2014

Công văn số 1305/CV LN GDĐT-TC

Ngày ban hành : 10/06/2014

Người ký : Phạm văn Hùng

Trích yếu : Hướng dẫn thu, chi tiền dạy thêm học thêm

Hướng dẫn thu, chi tiền dạy thêm học thêm
2377/SGD&ĐT-KHTC

Công văn số 2377/SGD&ĐT-KHTC

Ngày ban hành : 02/12/2013

Người ký : Phạm Văn Hùng

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng, trang phục đối với giáo viên TDTT

02/12/2013

Công văn số 2377/SGD&ĐT-KHTC

Ngày ban hành : 02/12/2013

Người ký : Phạm Văn Hùng

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng, trang phục đối với giáo viên TDTT

Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng, trang phục đối với giáo viên TDTT
2129/ SGDĐT-GDTH

Công văn số 2129/ SGDĐT-GDTH

Ngày ban hành : 31/10/2013

Người ký : Hoàng Đức Bình

Trích yếu : Hướng dẫn theo dõi học sinh tiểu học có năng lực học tập còn yếu

31/10/2013

Công văn số 2129/ SGDĐT-GDTH

Ngày ban hành : 31/10/2013

Người ký : Hoàng Đức Bình

Trích yếu : Hướng dẫn theo dõi học sinh tiểu học có năng lực học tập còn yếu