Tất cả văn bản chỉ đạo điều hành

Có 218 văn bản
Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
1036/GD&ÐT-KHTC

Công văn số 1036/GD&ÐT-KHTC

Ngày ban hành : 18/07/2011

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện cho các cơ sở giáo dục và đào tạo

18/07/2011

Công văn số 1036/GD&ÐT-KHTC

Ngày ban hành : 18/07/2011

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện cho các cơ sở giáo dục và đào tạo

Hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện cho các cơ sở giáo dục và đào tạo
593/LN TC -GDÐT

Công văn số 593/LN TC -GDÐT

Ngày ban hành : 05/05/2011

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn tạm thời về việc thực hiện Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Liên Bộ Giáo dục Đào tạo- Bộ Tài chính- Bộ Lao động thương binh xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015.

05/05/2011

Công văn số 593/LN TC -GDÐT

Ngày ban hành : 05/05/2011

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn tạm thời về việc thực hiện Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Liên Bộ Giáo dục Đào tạo- Bộ Tài chính- Bộ Lao động thương binh xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015.

Hướng dẫn tạm thời về việc thực hiện Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Liên Bộ Giáo dục Đào tạo- Bộ Tài chính- Bộ Lao động thương binh xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015.
505/SGDÐT-KTKÐ

Công văn số 505/SGDÐT-KTKÐ

Ngày ban hành : 20/04/2011

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn tuyển sinh năm học 2011-2012

20/04/2011

Công văn số 505/SGDÐT-KTKÐ

Ngày ban hành : 20/04/2011

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn tuyển sinh năm học 2011-2012

Hướng dẫn tuyển sinh năm học 2011-2012
456/SGDÐT-KH&CNTT

Công văn số 456/SGDÐT-KH&CNTT

Ngày ban hành : 08/04/2011

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn bổ sung triển khai nhiệm vụ CNTT năm 2011

08/04/2011

Công văn số 456/SGDÐT-KH&CNTT

Ngày ban hành : 08/04/2011

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn bổ sung triển khai nhiệm vụ CNTT năm 2011

Hướng dẫn bổ sung triển khai nhiệm vụ CNTT năm 2011
351/SGD&ÐT- GDTrH

Thông báo số 351/SGD&ÐT- GDTrH

Ngày ban hành : 20/03/2011

Người ký :

Trích yếu : Điều lệ giải điền kinh và bóng đá học sinh tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2010 - 2011

20/03/2011

Thông báo số 351/SGD&ÐT- GDTrH

Ngày ban hành : 20/03/2011

Người ký :

Trích yếu : Điều lệ giải điền kinh và bóng đá học sinh tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2010 - 2011

Điều lệ giải điền kinh và bóng đá học sinh tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2010 - 2011
1836/SGDÐT-VP

Công văn số 1836/SGDÐT-VP

Ngày ban hành : 03/11/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm học 2010-2011

03/11/2010

Công văn số 1836/SGDÐT-VP

Ngày ban hành : 03/11/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm học 2010-2011

Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm học 2010-2011
1843/SGD&ÐT-VP

Công văn số 1843/SGD&ÐT-VP

Ngày ban hành : 02/11/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn tổ chức ngày NGVN 20/11

02/11/2010

Công văn số 1843/SGD&ÐT-VP

Ngày ban hành : 02/11/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn tổ chức ngày NGVN 20/11

Hướng dẫn tổ chức ngày NGVN 20/11
1822/QÐ/SGD&ÐT-GDTrH

Quyết định số 1822/QÐ/SGD&ÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 01/11/2010

Người ký :

Trích yếu : Thành lập Hội đồng coi thi và chấm thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 và thi Giải toán trên máy tính cầm tay (MTCT) lớp 8, 9, 11, 12 THPT và BTTHPT năm học 2010-2011

01/11/2010

Quyết định số 1822/QÐ/SGD&ÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 01/11/2010

Người ký :

Trích yếu : Thành lập Hội đồng coi thi và chấm thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 và thi Giải toán trên máy tính cầm tay (MTCT) lớp 8, 9, 11, 12 THPT và BTTHPT năm học 2010-2011

Thành lập Hội đồng coi thi và chấm thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 và thi Giải toán trên máy tính cầm tay (MTCT) lớp 8, 9, 11, 12 THPT và BTTHPT năm học 2010-2011
1811/SGD&ÐT-TCCB

Công văn số 1811/SGD&ÐT-TCCB

Ngày ban hành : 27/10/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn lập hồ sơ xét đi học sau đại học năm 2010

27/10/2010

Công văn số 1811/SGD&ÐT-TCCB

Ngày ban hành : 27/10/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn lập hồ sơ xét đi học sau đại học năm 2010

Hướng dẫn lập hồ sơ xét đi học sau đại học năm 2010
1788/SGD&ÐT-GDTrH

Công văn số 1788/SGD&ÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 20/10/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn day-học và ôn thi TN THPT

20/10/2010

Công văn số 1788/SGD&ÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 20/10/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn day-học và ôn thi TN THPT

Hướng dẫn day-học và ôn thi TN THPT
1731 /SGDÐT-VP

Công văn số 1731 /SGDÐT-VP

Ngày ban hành : 15/10/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng THTT, HSTC năm học 2010-2011

15/10/2010

Công văn số 1731 /SGDÐT-VP

Ngày ban hành : 15/10/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng THTT, HSTC năm học 2010-2011

Hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng THTT, HSTC năm học 2010-2011
1695/SGDÐT-GDCN&TX

Công văn số 1695/SGDÐT-GDCN&TX

Ngày ban hành : 08/10/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn tham gia Hội giảng nghề phổ thông

08/10/2010

Công văn số 1695/SGDÐT-GDCN&TX

Ngày ban hành : 08/10/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn tham gia Hội giảng nghề phổ thông

Hướng dẫn tham gia Hội giảng nghề phổ thông
1664/SGD&ÐT-GDTrH

Công văn số 1664/SGD&ÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 06/10/2010

Người ký :

Trích yếu : Thi giải toán qua Internet (Violympic) và Olympic Tiếng Anh qua Internet (IOE) năm học 2010-2011

06/10/2010

Công văn số 1664/SGD&ÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 06/10/2010

Người ký :

Trích yếu : Thi giải toán qua Internet (Violympic) và Olympic Tiếng Anh qua Internet (IOE) năm học 2010-2011

Thi giải toán qua Internet (Violympic) và Olympic Tiếng Anh qua Internet (IOE) năm học 2010-2011
1654/SGD&ÐT-KH&CNTT

Công văn số 1654/SGD&ÐT-KH&CNTT

Ngày ban hành : 06/10/2010

Người ký :

Trích yếu : Thông báo về Hội thi “Hồ sơ bài giảng có ứng dụng công nghệ thông tin” lần thứ 7 năm học 2010-2011

06/10/2010

Công văn số 1654/SGD&ÐT-KH&CNTT

Ngày ban hành : 06/10/2010

Người ký :

Trích yếu : Thông báo về Hội thi “Hồ sơ bài giảng có ứng dụng công nghệ thông tin” lần thứ 7 năm học 2010-2011

Thông báo về Hội thi “Hồ sơ bài giảng có ứng dụng công nghệ thông tin” lần thứ 7 năm học 2010-2011
1639/SGD&ÐT-GDTrH

Công văn số 1639/SGD&ÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 01/10/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn dạy học Tiếng Anh năm học 2010-2011

01/10/2010

Công văn số 1639/SGD&ÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 01/10/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn dạy học Tiếng Anh năm học 2010-2011

Hướng dẫn dạy học Tiếng Anh năm học 2010-2011
1640/SGD&ÐT-GDTrH

Công văn số 1640/SGD&ÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 01/10/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn dạy học Tiếng Anh năm học 2010-2011

01/10/2010

Công văn số 1640/SGD&ÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 01/10/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn dạy học Tiếng Anh năm học 2010-2011

Hướng dẫn dạy học Tiếng Anh năm học 2010-2011
1563/GDÐT-TTr

Công văn số 1563/GDÐT-TTr

Ngày ban hành : 22/09/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra năm học 2010-2011

22/09/2010

Công văn số 1563/GDÐT-TTr

Ngày ban hành : 22/09/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra năm học 2010-2011

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra năm học 2010-2011
1561/GD&ÐT-KTKÐ

Công văn số 1561/GD&ÐT-KTKÐ

Ngày ban hành : 22/09/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Khảo thí-KĐCL năm học 2010-2011

22/09/2010

Công văn số 1561/GD&ÐT-KTKÐ

Ngày ban hành : 22/09/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Khảo thí-KĐCL năm học 2010-2011

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Khảo thí-KĐCL năm học 2010-2011
1527/GD&ÐT-KH&CNTT

Công văn số 1527/GD&ÐT-KH&CNTT

Ngày ban hành : 16/09/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2010-2011

16/09/2010

Công văn số 1527/GD&ÐT-KH&CNTT

Ngày ban hành : 16/09/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2010-2011

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2010-2011
1481/SGD&ÐT-GDTrH

Công văn số 1481/SGD&ÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 09/09/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn dạy tiếng Pháp năm học 2010-2011

09/09/2010

Công văn số 1481/SGD&ÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 09/09/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn dạy tiếng Pháp năm học 2010-2011

Hướng dẫn dạy tiếng Pháp năm học 2010-2011
1480/SGDÐT-GDTrH

Công văn số 1480/SGDÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 09/09/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn dạy tiếng Nhật năm học 2010-2011

09/09/2010

Công văn số 1480/SGDÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 09/09/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn dạy tiếng Nhật năm học 2010-2011

Hướng dẫn dạy tiếng Nhật năm học 2010-2011
1433/SGDÐT-GDCN&TX

Công văn số 1433/SGDÐT-GDCN&TX

Ngày ban hành : 01/09/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục hướng nghiệp - dạy nghề PT năm học 2010-2011

01/09/2010

Công văn số 1433/SGDÐT-GDCN&TX

Ngày ban hành : 01/09/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục hướng nghiệp - dạy nghề PT năm học 2010-2011

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục hướng nghiệp - dạy nghề PT năm học 2010-2011
1428/SGD&ÐT-GDTH

Công văn số 1428/SGD&ÐT-GDTH

Ngày ban hành : 31/08/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011 cấp tiểu học

31/08/2010

Công văn số 1428/SGD&ÐT-GDTH

Ngày ban hành : 31/08/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011 cấp tiểu học

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011 cấp tiểu học
1410/SGDÐT-GDTrH

Công văn số 1410/SGDÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 23/08/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GD TrH năm học 2010-2011

23/08/2010

Công văn số 1410/SGDÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 23/08/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GD TrH năm học 2010-2011

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GD TrH năm học 2010-2011
1313/GD&ÐT-KHTC

Công văn số 1313/GD&ÐT-KHTC

Ngày ban hành : 11/08/2010

Người ký :

Trích yếu : hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong cơ sở giáo dục công lập năm học 2010-2011

11/08/2010

Công văn số 1313/GD&ÐT-KHTC

Ngày ban hành : 11/08/2010

Người ký :

Trích yếu : hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong cơ sở giáo dục công lập năm học 2010-2011

hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong cơ sở giáo dục công lập năm học 2010-2011
767/GDÐT-KTKÐ

Công văn số 767/GDÐT-KTKÐ

Ngày ban hành : 10/05/2010

Người ký :

Trích yếu : Thông báo môn thi thứ 3 tuyển sinh lớp 10 năm học 2010-2011

10/05/2010

Công văn số 767/GDÐT-KTKÐ

Ngày ban hành : 10/05/2010

Người ký :

Trích yếu : Thông báo môn thi thứ 3 tuyển sinh lớp 10 năm học 2010-2011

Thông báo môn thi thứ 3 tuyển sinh lớp 10 năm học 2010-2011
757/QÐ-GDÐT

Quyết định số 757/QÐ-GDÐT

Ngày ban hành : 06/05/2010

Người ký :

Trích yếu : Quyết định thành lập các đoàn kiểm tra hồ sơ dự thi tốt nghiệp THPT & BT THPT năm học 2009-2010

06/05/2010

Quyết định số 757/QÐ-GDÐT

Ngày ban hành : 06/05/2010

Người ký :

Trích yếu : Quyết định thành lập các đoàn kiểm tra hồ sơ dự thi tốt nghiệp THPT & BT THPT năm học 2009-2010

Quyết định thành lập các đoàn kiểm tra hồ sơ dự thi tốt nghiệp THPT & BT THPT năm học 2009-2010
710/GDÐT-KTKÐ

Công văn số 710/GDÐT-KTKÐ

Ngày ban hành : 29/04/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn tuyển sinh năm học 2010-2011

29/04/2010

Công văn số 710/GDÐT-KTKÐ

Ngày ban hành : 29/04/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn tuyển sinh năm học 2010-2011

Hướng dẫn tuyển sinh năm học 2010-2011
669/GDÐT-KTKÐ

Công văn số 669/GDÐT-KTKÐ

Ngày ban hành : 27/04/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT, BT THPT năm học 2009-2010

27/04/2010

Công văn số 669/GDÐT-KTKÐ

Ngày ban hành : 27/04/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT, BT THPT năm học 2009-2010

Hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT, BT THPT năm học 2009-2010
750/SGDÐT-GDTrH-KT

Công văn số 750/SGDÐT-GDTrH-KT

Ngày ban hành : 06/04/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thi tốt nghiệp Tiếng Pháp TC 2009-2010 và tuyển sinh các lớp tiếng Pháp, tiếng Nhật 2010-2011

06/04/2010

Công văn số 750/SGDÐT-GDTrH-KT

Ngày ban hành : 06/04/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thi tốt nghiệp Tiếng Pháp TC 2009-2010 và tuyển sinh các lớp tiếng Pháp, tiếng Nhật 2010-2011

Hướng dẫn thi tốt nghiệp Tiếng Pháp TC 2009-2010 và tuyển sinh các lớp tiếng Pháp, tiếng Nhật 2010-2011
Trang 2/8