Tất cả văn bản chỉ đạo điều hành

Có 218 văn bản
Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
415/SGD&ÐT- GDCN-TX

Công văn số 415/SGD&ÐT- GDCN-TX

Ngày ban hành : 24/03/2010

Người ký :

Trích yếu : Quy định lệ phí ĐKDT, sơ tuyển và dự thi đại học, cao đẳng, TCCN

24/03/2010

Công văn số 415/SGD&ÐT- GDCN-TX

Ngày ban hành : 24/03/2010

Người ký :

Trích yếu : Quy định lệ phí ĐKDT, sơ tuyển và dự thi đại học, cao đẳng, TCCN

Quy định lệ phí ĐKDT, sơ tuyển và dự thi đại học, cao đẳng, TCCN
295/SGD&ÐT – GDTH

Công văn số 295/SGD&ÐT – GDTH

Ngày ban hành : 23/12/2009

Người ký :

Trích yếu : Tổ chức Olympic Tiếng Anh Tiểu học

23/12/2009

Công văn số 295/SGD&ÐT – GDTH

Ngày ban hành : 23/12/2009

Người ký :

Trích yếu : Tổ chức Olympic Tiếng Anh Tiểu học

Tổ chức Olympic Tiếng Anh Tiểu học
2308/SGDÐT-GDTH

Công văn số 2308/SGDÐT-GDTH

Ngày ban hành : 14/12/2009

Người ký :

Trích yếu : Mời giảng viên tham gia lớp tập huấn sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong trường học

14/12/2009

Công văn số 2308/SGDÐT-GDTH

Ngày ban hành : 14/12/2009

Người ký :

Trích yếu : Mời giảng viên tham gia lớp tập huấn sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong trường học

Mời giảng viên tham gia lớp tập huấn sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong trường học
2323/QÐ/SGD&ÐT-GDTrH

Quyết định số 2323/QÐ/SGD&ÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 10/12/2009

Người ký :

Trích yếu : Quyết định Về việc thành lập Hội đồng coi thi và chấm thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh

10/12/2009

Quyết định số 2323/QÐ/SGD&ÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 10/12/2009

Người ký :

Trích yếu : Quyết định Về việc thành lập Hội đồng coi thi và chấm thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh

Quyết định Về việc thành lập Hội đồng coi thi và chấm thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh
2248/GD&ÐT-KHTC

Công văn số 2248/GD&ÐT-KHTC

Ngày ban hành : 01/12/2009

Người ký :

Trích yếu : Quản lý, sử dụng và bảo quản tài sản cố định tại đơn vị.

01/12/2009

Công văn số 2248/GD&ÐT-KHTC

Ngày ban hành : 01/12/2009

Người ký :

Trích yếu : Quản lý, sử dụng và bảo quản tài sản cố định tại đơn vị.

Quản lý, sử dụng và bảo quản tài sản cố định tại đơn vị.
60/SGD&ÐT-DATKK

Công văn số 60/SGD&ÐT-DATKK

Ngày ban hành : 09/11/2009

Người ký :

Trích yếu : Trang bị thiết bị cho trẻ có khuyết tật về mắt

09/11/2009

Công văn số 60/SGD&ÐT-DATKK

Ngày ban hành : 09/11/2009

Người ký :

Trích yếu : Trang bị thiết bị cho trẻ có khuyết tật về mắt

Trang bị thiết bị cho trẻ có khuyết tật về mắt
2029/SGDÐT-GDTrH

Công văn số 2029/SGDÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 09/11/2009

Người ký :

Trích yếu : Triển khai tài liệu “Hướng dẫn thực hiện chuẩn KT-KN theo cấp học, môn học”

09/11/2009

Công văn số 2029/SGDÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 09/11/2009

Người ký :

Trích yếu : Triển khai tài liệu “Hướng dẫn thực hiện chuẩn KT-KN theo cấp học, môn học”

Triển khai tài liệu “Hướng dẫn thực hiện chuẩn KT-KN theo cấp học, môn học”
1854/GD&ÐT- KTKÐ

Công văn số 1854/GD&ÐT- KTKÐ

Ngày ban hành : 28/10/2009

Người ký :

Trích yếu : Triển khai công tác KĐCL cơ sở giáo dục phổ thông năm 2009 và những năm tiếp theo

28/10/2009

Công văn số 1854/GD&ÐT- KTKÐ

Ngày ban hành : 28/10/2009

Người ký :

Trích yếu : Triển khai công tác KĐCL cơ sở giáo dục phổ thông năm 2009 và những năm tiếp theo

Triển khai công tác KĐCL cơ sở giáo dục phổ thông năm 2009 và những năm tiếp theo
1909/SGDÐT-GDTrH

Công văn số 1909/SGDÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 26/10/2009

Người ký :

Trích yếu : Tổ chức Hội thi Khoa học và Kỹ thuật (International Science and Engineering Fair - Intel ISEF)

26/10/2009

Công văn số 1909/SGDÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 26/10/2009

Người ký :

Trích yếu : Tổ chức Hội thi Khoa học và Kỹ thuật (International Science and Engineering Fair - Intel ISEF)

Tổ chức Hội thi Khoa học và Kỹ thuật (International Science and Engineering Fair - Intel ISEF)
1314/SGDÐT- VP

Công văn số 1314/SGDÐT- VP

Ngày ban hành : 12/10/2009

Người ký :

Trích yếu : Thông báo thực hiện Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của BGDĐT

12/10/2009

Công văn số 1314/SGDÐT- VP

Ngày ban hành : 12/10/2009

Người ký :

Trích yếu : Thông báo thực hiện Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của BGDĐT

Thông báo thực hiện Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của BGDĐT
1768/SGDÐT-KHTC

Công văn số 1768/SGDÐT-KHTC

Ngày ban hành : 07/10/2009

Người ký :

Trích yếu : Trao đổi kế hoạch thu, chi ngân sách và công tác sách-thiết bị dạy học năm 2010

07/10/2009

Công văn số 1768/SGDÐT-KHTC

Ngày ban hành : 07/10/2009

Người ký :

Trích yếu : Trao đổi kế hoạch thu, chi ngân sách và công tác sách-thiết bị dạy học năm 2010

Trao đổi kế hoạch thu, chi ngân sách và công tác sách-thiết bị dạy học năm 2010
1741/GDCN&TX

Công văn số 1741/GDCN&TX

Ngày ban hành : 05/10/2009

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn báo cáo kết quả và triển khai công tác phổ cập giáo dục

05/10/2009

Công văn số 1741/GDCN&TX

Ngày ban hành : 05/10/2009

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn báo cáo kết quả và triển khai công tác phổ cập giáo dục

Hướng dẫn báo cáo kết quả và triển khai công tác phổ cập giáo dục
1738/GD&ÐT-KHTC

Công văn số 1738/GD&ÐT-KHTC

Ngày ban hành : 02/10/2009

Người ký :

Trích yếu : Mời nhận “Học bổng Kotex vì nữ sinh tài năng Việt Nam” năm học 2008-2009

02/10/2009

Công văn số 1738/GD&ÐT-KHTC

Ngày ban hành : 02/10/2009

Người ký :

Trích yếu : Mời nhận “Học bổng Kotex vì nữ sinh tài năng Việt Nam” năm học 2008-2009

Mời nhận “Học bổng Kotex vì nữ sinh tài năng Việt Nam” năm học 2008-2009
1634/GD&ÐT-KHTC

Công văn số 1634/GD&ÐT-KHTC

Ngày ban hành : 18/09/2009

Người ký :

Trích yếu : Báo cáo thống kê đầu năm học 2009 - 2010

18/09/2009

Công văn số 1634/GD&ÐT-KHTC

Ngày ban hành : 18/09/2009

Người ký :

Trích yếu : Báo cáo thống kê đầu năm học 2009 - 2010

Báo cáo thống kê đầu năm học 2009 - 2010
1598/GD&ÐT/KHTC

Công văn số 1598/GD&ÐT/KHTC

Ngày ban hành : 14/09/2009

Người ký :

Trích yếu : Báo số liệu CSVCTBTH xây dựng Dự án GDĐT Nông thôn mới

14/09/2009

Công văn số 1598/GD&ÐT/KHTC

Ngày ban hành : 14/09/2009

Người ký :

Trích yếu : Báo số liệu CSVCTBTH xây dựng Dự án GDĐT Nông thôn mới

Báo số liệu CSVCTBTH xây dựng Dự án GDĐT Nông thôn mới
1591/GDÐT-KT&KÐCL

Công văn số 1591/GDÐT-KT&KÐCL

Ngày ban hành : 10/09/2009

Người ký :

Trích yếu : Góp ý dự thảo Hướng dẫn sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS

10/09/2009

Công văn số 1591/GDÐT-KT&KÐCL

Ngày ban hành : 10/09/2009

Người ký :

Trích yếu : Góp ý dự thảo Hướng dẫn sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS

Góp ý dự thảo Hướng dẫn sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS
1592/GDÐT-KT&KÐCL

Công văn số 1592/GDÐT-KT&KÐCL

Ngày ban hành : 10/09/2009

Người ký :

Trích yếu : Góp ý dự thảo Hướng dẫn sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THPT

10/09/2009

Công văn số 1592/GDÐT-KT&KÐCL

Ngày ban hành : 10/09/2009

Người ký :

Trích yếu : Góp ý dự thảo Hướng dẫn sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THPT

Góp ý dự thảo Hướng dẫn sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THPT
1573/GD&ÐT- KTKÐ

Công văn số 1573/GD&ÐT- KTKÐ

Ngày ban hành : 08/09/2009

Người ký :

Trích yếu : Triển khai công tác tự đánh giá trường THPT (đợt 1) năm 2009

08/09/2009

Công văn số 1573/GD&ÐT- KTKÐ

Ngày ban hành : 08/09/2009

Người ký :

Trích yếu : Triển khai công tác tự đánh giá trường THPT (đợt 1) năm 2009

Triển khai công tác tự đánh giá trường THPT (đợt 1) năm 2009
1535/SGD&ÐT-GDTH

Công văn số 1535/SGD&ÐT-GDTH

Ngày ban hành : 31/08/2009

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2009 – 2010 đối với Giáo dục Tiểu học

31/08/2009

Công văn số 1535/SGD&ÐT-GDTH

Ngày ban hành : 31/08/2009

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2009 – 2010 đối với Giáo dục Tiểu học

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2009 – 2010 đối với Giáo dục Tiểu học
1495/SGD-ÐT/GDTrH

Công văn số 1495/SGD-ÐT/GDTrH

Ngày ban hành : 27/08/2009

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GD TrH năm học 2009-2010

27/08/2009

Công văn số 1495/SGD-ÐT/GDTrH

Ngày ban hành : 27/08/2009

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GD TrH năm học 2009-2010

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GD TrH năm học 2009-2010
1553 /SGDÐT-GDCN&TX

Công văn số 1553 /SGDÐT-GDCN&TX

Ngày ban hành : 25/08/2009

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục hướng nghiệp - dạy nghề PT năm học 2009-2010

25/08/2009

Công văn số 1553 /SGDÐT-GDCN&TX

Ngày ban hành : 25/08/2009

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục hướng nghiệp - dạy nghề PT năm học 2009-2010

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục hướng nghiệp - dạy nghề PT năm học 2009-2010
1447/SGDÐT-GDDT

Công văn số 1447/SGDÐT-GDDT

Ngày ban hành : 20/08/2009

Người ký :

Trích yếu : Báo cáo tình hình và số liệu để tham gia Hội nghị giao ban các trường PTDTNT năm học 2009-2010

20/08/2009

Công văn số 1447/SGDÐT-GDDT

Ngày ban hành : 20/08/2009

Người ký :

Trích yếu : Báo cáo tình hình và số liệu để tham gia Hội nghị giao ban các trường PTDTNT năm học 2009-2010

Báo cáo tình hình và số liệu để tham gia Hội nghị giao ban các trường PTDTNT năm học 2009-2010
1372/QÐ-SGD&ÐT-GDTrH

Quyết định số 1372/QÐ-SGD&ÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 17/08/2009

Người ký :

Trích yếu : Quyết định về việc cử giảng viên tập huấn giáo dục môi trường năm 2009

17/08/2009

Quyết định số 1372/QÐ-SGD&ÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 17/08/2009

Người ký :

Trích yếu : Quyết định về việc cử giảng viên tập huấn giáo dục môi trường năm 2009

Quyết định về việc cử giảng viên tập huấn giáo dục môi trường năm 2009
1373/QÐ-SGD&ÐT-GDTrH

Quyết định số 1373/QÐ-SGD&ÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 17/08/2009

Người ký :

Trích yếu : Quyết định về việc cử giảng viên lớp tập huấn phương pháp dạy học năm 2009

17/08/2009

Quyết định số 1373/QÐ-SGD&ÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 17/08/2009

Người ký :

Trích yếu : Quyết định về việc cử giảng viên lớp tập huấn phương pháp dạy học năm 2009

Quyết định về việc cử giảng viên lớp tập huấn phương pháp dạy học năm 2009
1362/GD&ÐT-KHTC

Công văn số 1362/GD&ÐT-KHTC

Ngày ban hành : 13/08/2009

Người ký :

Trích yếu : Các khoản thu trong đơn vị trường học năm 2009-2010

13/08/2009

Công văn số 1362/GD&ÐT-KHTC

Ngày ban hành : 13/08/2009

Người ký :

Trích yếu : Các khoản thu trong đơn vị trường học năm 2009-2010

Các khoản thu trong đơn vị trường học năm 2009-2010
1348/GD&ÐT-KHTC

Công văn số 1348/GD&ÐT-KHTC

Ngày ban hành : 11/08/2009

Người ký :

Trích yếu : Đăng ký tài sản Nhà nước

11/08/2009

Công văn số 1348/GD&ÐT-KHTC

Ngày ban hành : 11/08/2009

Người ký :

Trích yếu : Đăng ký tài sản Nhà nước

Đăng ký tài sản Nhà nước
1318/GD&ÐT-KHTC

Công văn số 1318/GD&ÐT-KHTC

Ngày ban hành : 04/08/2009

Người ký :

Trích yếu : Báo cáo nhanh số liệu đầu năm học 2009 - 2010

04/08/2009

Công văn số 1318/GD&ÐT-KHTC

Ngày ban hành : 04/08/2009

Người ký :

Trích yếu : Báo cáo nhanh số liệu đầu năm học 2009 - 2010

Báo cáo nhanh số liệu đầu năm học 2009 - 2010
1211/GD&ÐT-KHTC

Công văn số 1211/GD&ÐT-KHTC

Ngày ban hành : 21/07/2009

Người ký :

Trích yếu : Báo cáo thống kê học sinh trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng, THCN năm 2009

21/07/2009

Công văn số 1211/GD&ÐT-KHTC

Ngày ban hành : 21/07/2009

Người ký :

Trích yếu : Báo cáo thống kê học sinh trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng, THCN năm 2009

Báo cáo thống kê học sinh trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng, THCN năm 2009
1230/GD&ÐT-KHTC

Công văn số 1230/GD&ÐT-KHTC

Ngày ban hành : 21/07/2009

Người ký :

Trích yếu : Dự toán kinh phí đào tạo năm 2009

21/07/2009

Công văn số 1230/GD&ÐT-KHTC

Ngày ban hành : 21/07/2009

Người ký :

Trích yếu : Dự toán kinh phí đào tạo năm 2009

Dự toán kinh phí đào tạo năm 2009
1082/SGD&ÐT-KH&CNTT

Công văn số 1082/SGD&ÐT-KH&CNTT

Ngày ban hành : 24/06/2009

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn tổng kết năm học 2008 – 2009 về công nghệ thông tin

24/06/2009

Công văn số 1082/SGD&ÐT-KH&CNTT

Ngày ban hành : 24/06/2009

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn tổng kết năm học 2008 – 2009 về công nghệ thông tin

Hướng dẫn tổng kết năm học 2008 – 2009 về công nghệ thông tin
Trang 3/8