Tất cả văn bản chỉ đạo điều hành

Có 218 văn bản
Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
987/GD&ÐT-KT

Công văn số 987/GD&ÐT-KT

Ngày ban hành : 04/06/2009

Người ký :

Trích yếu : Đăng ký dự tuyển vào trường THPT Quốc Học năm học 2009-2010 đối với học sinh ngoại tỉnh

04/06/2009

Công văn số 987/GD&ÐT-KT

Ngày ban hành : 04/06/2009

Người ký :

Trích yếu : Đăng ký dự tuyển vào trường THPT Quốc Học năm học 2009-2010 đối với học sinh ngoại tỉnh

Đăng ký dự tuyển vào trường THPT Quốc Học năm học 2009-2010 đối với học sinh ngoại tỉnh
957/QÐ-SGD&ÐT-GDTrH

Quyết định số 957/QÐ-SGD&ÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 02/06/2009

Người ký :

Trích yếu : Quyết định công nhận các cá nhân đạt thành tích trong kì thi cấp tỉnh giải toán qua Internet dành cho học sinh lớp 1,2,3,4,6,7,8 năm học 2008-2009

02/06/2009

Quyết định số 957/QÐ-SGD&ÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 02/06/2009

Người ký :

Trích yếu : Quyết định công nhận các cá nhân đạt thành tích trong kì thi cấp tỉnh giải toán qua Internet dành cho học sinh lớp 1,2,3,4,6,7,8 năm học 2008-2009

Quyết định công nhận các cá nhân đạt thành tích trong kì thi cấp tỉnh giải toán qua Internet dành cho học sinh lớp 1,2,3,4,6,7,8 năm học 2008-2009
962/SGDÐT-GDTH

Công văn số 962/SGDÐT-GDTH

Ngày ban hành : 01/06/2009

Người ký :

Trích yếu : Triển khai mở lớp tập huấn về Hướng dẫn Chuẩn kiến thức, kỹ năng các môn ở tiểu học

01/06/2009

Công văn số 962/SGDÐT-GDTH

Ngày ban hành : 01/06/2009

Người ký :

Trích yếu : Triển khai mở lớp tập huấn về Hướng dẫn Chuẩn kiến thức, kỹ năng các môn ở tiểu học

Triển khai mở lớp tập huấn về Hướng dẫn Chuẩn kiến thức, kỹ năng các môn ở tiểu học
949/QÐ-SGD-ÐT

Quyết định số 949/QÐ-SGD-ÐT

Ngày ban hành : 29/05/2009

Người ký :

Trích yếu : Thành lập Hội đồng chuyên môn cấp Tiểu học kiểm tra việc dạy học và đánh giá theo chuẩn kiến thức kỹ năng các môn học cấp tiểu học Tỉnh Thừa Thiên Huế

29/05/2009

Quyết định số 949/QÐ-SGD-ÐT

Ngày ban hành : 29/05/2009

Người ký :

Trích yếu : Thành lập Hội đồng chuyên môn cấp Tiểu học kiểm tra việc dạy học và đánh giá theo chuẩn kiến thức kỹ năng các môn học cấp tiểu học Tỉnh Thừa Thiên Huế

Thành lập Hội đồng chuyên môn cấp Tiểu học kiểm tra việc dạy học và đánh giá theo chuẩn kiến thức kỹ năng các môn học cấp tiểu học Tỉnh Thừa Thiên Huế
892/GD&ÐT-KT

Công văn số 892/GD&ÐT-KT

Ngày ban hành : 22/05/2009

Người ký :

Trích yếu : Cộng điểm khuyến khích cho học sinh đạt giải ViOlympic tuyển sinh năm học 2009-2010

22/05/2009

Công văn số 892/GD&ÐT-KT

Ngày ban hành : 22/05/2009

Người ký :

Trích yếu : Cộng điểm khuyến khích cho học sinh đạt giải ViOlympic tuyển sinh năm học 2009-2010

Cộng điểm khuyến khích cho học sinh đạt giải ViOlympic tuyển sinh năm học 2009-2010
905/SGDÐT-GDTrH-TH

Công văn số 905/SGDÐT-GDTrH-TH

Ngày ban hành : 22/05/2009

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn bổ sung tổ chức kỳ thi giải toán qua mạng internet cấp tỉnh dành cho học sinh các lớp 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

22/05/2009

Công văn số 905/SGDÐT-GDTrH-TH

Ngày ban hành : 22/05/2009

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn bổ sung tổ chức kỳ thi giải toán qua mạng internet cấp tỉnh dành cho học sinh các lớp 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

Hướng dẫn bổ sung tổ chức kỳ thi giải toán qua mạng internet cấp tỉnh dành cho học sinh các lớp 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8
891/SGDÐT-GDTH

Công văn số 891/SGDÐT-GDTH

Ngày ban hành : 21/05/2009

Người ký :

Trích yếu : Tổ chức đoàn Olympic Toán Tuổi thơ tỉnh Thừa Thiên Huế

21/05/2009

Công văn số 891/SGDÐT-GDTH

Ngày ban hành : 21/05/2009

Người ký :

Trích yếu : Tổ chức đoàn Olympic Toán Tuổi thơ tỉnh Thừa Thiên Huế

Tổ chức đoàn Olympic Toán Tuổi thơ tỉnh Thừa Thiên Huế
887/SGDÐT-GDTrH-TH

Công văn số 887/SGDÐT-GDTrH-TH

Ngày ban hành : 20/05/2009

Người ký :

Trích yếu : Tổ chức kỳ thi giải toán qua mạng internet cấp tỉnh dành cho học sinh các lớp 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8.

20/05/2009

Công văn số 887/SGDÐT-GDTrH-TH

Ngày ban hành : 20/05/2009

Người ký :

Trích yếu : Tổ chức kỳ thi giải toán qua mạng internet cấp tỉnh dành cho học sinh các lớp 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8.

Tổ chức kỳ thi giải toán qua mạng internet cấp tỉnh dành cho học sinh các lớp 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8.
890/QÐ- GD&ÐT

Quyết định số 890/QÐ- GD&ÐT

Ngày ban hành : 19/05/2009

Người ký :

Trích yếu : Công nhận kết quả bài thu hoạch BDTX giáo viên Trung học cơ sở, học phần 3, chu kỳ III

19/05/2009

Quyết định số 890/QÐ- GD&ÐT

Ngày ban hành : 19/05/2009

Người ký :

Trích yếu : Công nhận kết quả bài thu hoạch BDTX giáo viên Trung học cơ sở, học phần 3, chu kỳ III

Công nhận kết quả bài thu hoạch BDTX giáo viên Trung học cơ sở, học phần 3, chu kỳ III
876/SGDÐT-TÐ

Công văn số 876/SGDÐT-TÐ

Ngày ban hành : 18/05/2009

Người ký :

Trích yếu : Lập hồ sơ đề nghị Bộ GD&ĐT khen thưởng về đóng góp, hỗ trợ cho sự nghiệp GD&ĐT tỉnh nhà

18/05/2009

Công văn số 876/SGDÐT-TÐ

Ngày ban hành : 18/05/2009

Người ký :

Trích yếu : Lập hồ sơ đề nghị Bộ GD&ĐT khen thưởng về đóng góp, hỗ trợ cho sự nghiệp GD&ĐT tỉnh nhà

Lập hồ sơ đề nghị Bộ GD&ĐT khen thưởng về đóng góp, hỗ trợ cho sự nghiệp GD&ĐT tỉnh nhà
823/SGDÐT-VP

Công văn số 823/SGDÐT-VP

Ngày ban hành : 12/05/2009

Người ký :

Trích yếu : Sơ kết 01 năm phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

12/05/2009

Công văn số 823/SGDÐT-VP

Ngày ban hành : 12/05/2009

Người ký :

Trích yếu : Sơ kết 01 năm phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

Sơ kết 01 năm phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”
778/GD&ÐT-KHTC

Công văn số 778/GD&ÐT-KHTC

Ngày ban hành : 11/05/2009

Người ký :

Trích yếu : Báo cáo thống kê cuối năm học 2008 – 2009

11/05/2009

Công văn số 778/GD&ÐT-KHTC

Ngày ban hành : 11/05/2009

Người ký :

Trích yếu : Báo cáo thống kê cuối năm học 2008 – 2009

Báo cáo thống kê cuối năm học 2008 – 2009
779/SGD&ÐT-KHTC

Công văn số 779/SGD&ÐT-KHTC

Ngày ban hành : 11/05/2009

Người ký :

Trích yếu : Báo cáo nhu cầu sử dụng đất đến năm 2020 đối với GD&ĐT

11/05/2009

Công văn số 779/SGD&ÐT-KHTC

Ngày ban hành : 11/05/2009

Người ký :

Trích yếu : Báo cáo nhu cầu sử dụng đất đến năm 2020 đối với GD&ĐT

Báo cáo nhu cầu sử dụng đất đến năm 2020 đối với GD&ĐT
780/GDÐT-KTKÐ

Công văn số 780/GDÐT-KTKÐ

Ngày ban hành : 11/05/2009

Người ký :

Trích yếu : Thông báo môn thi thứ 3 tuyển sinh lớp 10 năm học 2009-2010

11/05/2009

Công văn số 780/GDÐT-KTKÐ

Ngày ban hành : 11/05/2009

Người ký :

Trích yếu : Thông báo môn thi thứ 3 tuyển sinh lớp 10 năm học 2009-2010

Thông báo môn thi thứ 3 tuyển sinh lớp 10 năm học 2009-2010
792/QÐ/SGDÐT

Công văn số 792/QÐ/SGDÐT

Ngày ban hành : 10/05/2009

Người ký :

Trích yếu : Quyết định khen thưởng tập thể và các nhân đạt giải cuộc thi sáng tác văn học “Trang viết học trò”

10/05/2009

Công văn số 792/QÐ/SGDÐT

Ngày ban hành : 10/05/2009

Người ký :

Trích yếu : Quyết định khen thưởng tập thể và các nhân đạt giải cuộc thi sáng tác văn học “Trang viết học trò”

Quyết định khen thưởng tập thể và các nhân đạt giải cuộc thi sáng tác văn học “Trang viết học trò”
817/QÐ/SGDÐT

Công văn số 817/QÐ/SGDÐT

Ngày ban hành : 10/05/2009

Người ký :

Trích yếu : Quyết định tặng Giấy khen các nhà tài trợ cuộc thi sáng tác văn học "Trang viết học trò”

10/05/2009

Công văn số 817/QÐ/SGDÐT

Ngày ban hành : 10/05/2009

Người ký :

Trích yếu : Quyết định tặng Giấy khen các nhà tài trợ cuộc thi sáng tác văn học "Trang viết học trò”

Quyết định tặng Giấy khen các nhà tài trợ cuộc thi sáng tác văn học "Trang viết học trò”
762/QÐ-GDÐT

Quyết định số 762/QÐ-GDÐT

Ngày ban hành : 08/05/2009

Người ký :

Trích yếu : Quyết định thành lập các Ban công tác cụm trường của kỳ thi tốt nghiệp THPT và BT THPT năm học 2008-2009

08/05/2009

Quyết định số 762/QÐ-GDÐT

Ngày ban hành : 08/05/2009

Người ký :

Trích yếu : Quyết định thành lập các Ban công tác cụm trường của kỳ thi tốt nghiệp THPT và BT THPT năm học 2008-2009

Quyết định thành lập các Ban công tác cụm trường của kỳ thi tốt nghiệp THPT và BT THPT năm học 2008-2009
759/SGD&ÐT-KHTC

Công văn số 759/SGD&ÐT-KHTC

Ngày ban hành : 08/05/2009

Người ký :

Trích yếu : Xét khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác sách-thiết bị

08/05/2009

Công văn số 759/SGD&ÐT-KHTC

Ngày ban hành : 08/05/2009

Người ký :

Trích yếu : Xét khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác sách-thiết bị

Xét khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác sách-thiết bị
760/SGD&ÐT-KHTC

Công văn số 760/SGD&ÐT-KHTC

Ngày ban hành : 08/05/2009

Người ký :

Trích yếu : Xây dựng kế hoạch trung hạn 2010-2014 và năm học 2010-2011

08/05/2009

Công văn số 760/SGD&ÐT-KHTC

Ngày ban hành : 08/05/2009

Người ký :

Trích yếu : Xây dựng kế hoạch trung hạn 2010-2014 và năm học 2010-2011

Xây dựng kế hoạch trung hạn 2010-2014 và năm học 2010-2011
741/QÐ/SGD&ÐT-GDTrH

Quyết định số 741/QÐ/SGD&ÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 06/05/2009

Người ký :

Trích yếu : Quyết định thành lập các đội tuyển lớp 5, lớp 9 tham dự kỳ thi giải toán qua internet cấp Quốc gia

06/05/2009

Quyết định số 741/QÐ/SGD&ÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 06/05/2009

Người ký :

Trích yếu : Quyết định thành lập các đội tuyển lớp 5, lớp 9 tham dự kỳ thi giải toán qua internet cấp Quốc gia

Quyết định thành lập các đội tuyển lớp 5, lớp 9 tham dự kỳ thi giải toán qua internet cấp Quốc gia
733/SGD&ÐT-KH&CNTT

Quyết định số 733/SGD&ÐT-KH&CNTT

Ngày ban hành : 04/05/2009

Người ký :

Trích yếu : Quyết định khen thưởng giáo viên trong Hội thi giáo án điện tử lần thứ V

04/05/2009

Quyết định số 733/SGD&ÐT-KH&CNTT

Ngày ban hành : 04/05/2009

Người ký :

Trích yếu : Quyết định khen thưởng giáo viên trong Hội thi giáo án điện tử lần thứ V

Quyết định khen thưởng giáo viên trong Hội thi giáo án điện tử lần thứ V
717/ SGD&ÐT-GDTH

Công văn số 717/ SGD&ÐT-GDTH

Ngày ban hành : 29/04/2009

Người ký :

Trích yếu : Tổ chức KTĐK Cuối HKII lớp 4 và lớp 5 Năm học 2008-2009

29/04/2009

Công văn số 717/ SGD&ÐT-GDTH

Ngày ban hành : 29/04/2009

Người ký :

Trích yếu : Tổ chức KTĐK Cuối HKII lớp 4 và lớp 5 Năm học 2008-2009

Tổ chức KTĐK Cuối HKII lớp 4 và lớp 5 Năm học 2008-2009
704/SGD&ÐT-GDTrH

Quyết định số 704/SGD&ÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 28/04/2009

Người ký :

Trích yếu : Quyết định thành lập Ban tổ chức thi và Ban kỹ thuật & giám sát thi giải toán qua internet cấp tỉnh ngày 04/05/200

28/04/2009

Quyết định số 704/SGD&ÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 28/04/2009

Người ký :

Trích yếu : Quyết định thành lập Ban tổ chức thi và Ban kỹ thuật & giám sát thi giải toán qua internet cấp tỉnh ngày 04/05/200

Quyết định thành lập Ban tổ chức thi và Ban kỹ thuật & giám sát thi giải toán qua internet cấp tỉnh ngày 04/05/200
703/SGDÐT-GDTrH-GDTH

Công văn số 703/SGDÐT-GDTrH-GDTH

Ngày ban hành : 27/04/2009

Người ký :

Trích yếu : Tổ chức thi giải toán qua internet cấp tỉnh và cấp quốc gia - Năm học 2008-2009

27/04/2009

Công văn số 703/SGDÐT-GDTrH-GDTH

Ngày ban hành : 27/04/2009

Người ký :

Trích yếu : Tổ chức thi giải toán qua internet cấp tỉnh và cấp quốc gia - Năm học 2008-2009

Tổ chức thi giải toán qua internet cấp tỉnh và cấp quốc gia - Năm học 2008-2009
691/SGD&ÐT-VP

Công văn số 691/SGD&ÐT-VP

Ngày ban hành : 24/04/2009

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn đánh giá phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

24/04/2009

Công văn số 691/SGD&ÐT-VP

Ngày ban hành : 24/04/2009

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn đánh giá phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

Hướng dẫn đánh giá phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”
673/GD&ÐT-KT

Công văn số 673/GD&ÐT-KT

Ngày ban hành : 22/04/2009

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn tuyển sinh năm học 2009-2010

22/04/2009

Công văn số 673/GD&ÐT-KT

Ngày ban hành : 22/04/2009

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn tuyển sinh năm học 2009-2010

Hướng dẫn tuyển sinh năm học 2009-2010
648 /SGD&ÐT-GDTH

Công văn số 648 /SGD&ÐT-GDTH

Ngày ban hành : 18/04/2009

Người ký :

Trích yếu : Tổ chức dạy học Tiếng Anh bậc tiểu học năm học 2009 – 2010

18/04/2009

Công văn số 648 /SGD&ÐT-GDTH

Ngày ban hành : 18/04/2009

Người ký :

Trích yếu : Tổ chức dạy học Tiếng Anh bậc tiểu học năm học 2009 – 2010

Tổ chức dạy học Tiếng Anh bậc tiểu học năm học 2009 – 2010
645/GDÐT-KT&KÐ

Công văn số 645/GDÐT-KT&KÐ

Ngày ban hành : 17/04/2009

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT, BT THPT năm học 2008-2009

17/04/2009

Công văn số 645/GDÐT-KT&KÐ

Ngày ban hành : 17/04/2009

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT, BT THPT năm học 2008-2009

Hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT, BT THPT năm học 2008-2009
640/SGD&ÐT-KHTC

Công văn số 640/SGD&ÐT-KHTC

Ngày ban hành : 16/04/2009

Người ký :

Trích yếu : Thông báo kế hoạch PTGD&ĐT năm học 2009-2010

16/04/2009

Công văn số 640/SGD&ÐT-KHTC

Ngày ban hành : 16/04/2009

Người ký :

Trích yếu : Thông báo kế hoạch PTGD&ĐT năm học 2009-2010

Thông báo kế hoạch PTGD&ĐT năm học 2009-2010
662/GDÐT-KTKÐ

Công văn số 662/GDÐT-KTKÐ

Ngày ban hành : 15/04/2009

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2008-2009

15/04/2009

Công văn số 662/GDÐT-KTKÐ

Ngày ban hành : 15/04/2009

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2008-2009

Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2008-2009
Trang 4/8