Tất cả văn bản chỉ đạo điều hành

Có 218 văn bản
Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
612/SGD&ÐT-TCCB

Công văn số 612/SGD&ÐT-TCCB

Ngày ban hành : 10/04/2009

Người ký :

Trích yếu : Nâng bậc lương 6 tháng đầu năm 2009

10/04/2009

Công văn số 612/SGD&ÐT-TCCB

Ngày ban hành : 10/04/2009

Người ký :

Trích yếu : Nâng bậc lương 6 tháng đầu năm 2009

Nâng bậc lương 6 tháng đầu năm 2009
575/GD&ÐT-KHTC

Công văn số 575/GD&ÐT-KHTC

Ngày ban hành : 02/04/2009

Người ký :

Trích yếu : Báo cáo tình hình thực hiện tài chính, đầu tư XDCB năm 2008,2009

02/04/2009

Công văn số 575/GD&ÐT-KHTC

Ngày ban hành : 02/04/2009

Người ký :

Trích yếu : Báo cáo tình hình thực hiện tài chính, đầu tư XDCB năm 2008,2009

Báo cáo tình hình thực hiện tài chính, đầu tư XDCB năm 2008,2009
568/GD&ÐT-KT&KÐ

Công văn số 568/GD&ÐT-KT&KÐ

Ngày ban hành : 02/04/2009

Người ký :

Trích yếu : Thông báo phương án thi tốt nghiệp và tuyển sinh trung học năm 2009

02/04/2009

Công văn số 568/GD&ÐT-KT&KÐ

Ngày ban hành : 02/04/2009

Người ký :

Trích yếu : Thông báo phương án thi tốt nghiệp và tuyển sinh trung học năm 2009

Thông báo phương án thi tốt nghiệp và tuyển sinh trung học năm 2009
569/GDÐT-KTKÐ

Công văn số 569/GDÐT-KTKÐ

Ngày ban hành : 02/04/2009

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn nhập dữ liệu TN THCS và tuyển sinh vào lớp 10

02/04/2009

Công văn số 569/GDÐT-KTKÐ

Ngày ban hành : 02/04/2009

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn nhập dữ liệu TN THCS và tuyển sinh vào lớp 10

Hướng dẫn nhập dữ liệu TN THCS và tuyển sinh vào lớp 10
558/QÐ-SGDÐT-GDTrH

Công văn số 558/QÐ-SGDÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 01/04/2009

Người ký :

Trích yếu : Quyết định thành lập Hội đồng coi thi và chấm thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS năm học 2008-2009

01/04/2009

Công văn số 558/QÐ-SGDÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 01/04/2009

Người ký :

Trích yếu : Quyết định thành lập Hội đồng coi thi và chấm thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS năm học 2008-2009

Quyết định thành lập Hội đồng coi thi và chấm thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS năm học 2008-2009
543/SGD&ÐT-TCCB

Công văn số 543/SGD&ÐT-TCCB

Ngày ban hành : 31/03/2009

Người ký :

Trích yếu : Tuyển sinh Sau Đại học tại Liên bang Nga

31/03/2009

Công văn số 543/SGD&ÐT-TCCB

Ngày ban hành : 31/03/2009

Người ký :

Trích yếu : Tuyển sinh Sau Đại học tại Liên bang Nga

Tuyển sinh Sau Đại học tại Liên bang Nga
526/SGDÐT- VP

Công văn số 526/SGDÐT- VP

Ngày ban hành : 26/03/2009

Người ký :

Trích yếu : Tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009

26/03/2009

Công văn số 526/SGDÐT- VP

Ngày ban hành : 26/03/2009

Người ký :

Trích yếu : Tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009

Tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009
504/GDÐT-KHTC

Công văn số 504/GDÐT-KHTC

Ngày ban hành : 24/03/2009

Người ký :

Trích yếu : Báo cáo tình hình sử dụng thiết bị và các phần mềm phục vụ dạy học

24/03/2009

Công văn số 504/GDÐT-KHTC

Ngày ban hành : 24/03/2009

Người ký :

Trích yếu : Báo cáo tình hình sử dụng thiết bị và các phần mềm phục vụ dạy học

Báo cáo tình hình sử dụng thiết bị và các phần mềm phục vụ dạy học
510, 511/SGDÐT- VP

Công văn số 510, 511/SGDÐT- VP

Ngày ban hành : 24/03/2009

Người ký :

Trích yếu : Báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2008-2009

24/03/2009

Công văn số 510, 511/SGDÐT- VP

Ngày ban hành : 24/03/2009

Người ký :

Trích yếu : Báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2008-2009

Báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2008-2009
472/SGD&ÐT-KHTC

Công văn số 472/SGD&ÐT-KHTC

Ngày ban hành : 20/03/2009

Người ký :

Trích yếu : Trao đổi kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo huyện, TP năm học 2009-2010

20/03/2009

Công văn số 472/SGD&ÐT-KHTC

Ngày ban hành : 20/03/2009

Người ký :

Trích yếu : Trao đổi kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo huyện, TP năm học 2009-2010

Trao đổi kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo huyện, TP năm học 2009-2010
474/GD&ÐT-KHTC

Công văn số 474/GD&ÐT-KHTC

Ngày ban hành : 19/03/2009

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn mua sách, thiết bị dạy học năm 2009.

19/03/2009

Công văn số 474/GD&ÐT-KHTC

Ngày ban hành : 19/03/2009

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn mua sách, thiết bị dạy học năm 2009.

Hướng dẫn mua sách, thiết bị dạy học năm 2009.
478/SGDÐT-GDCN&TX

Công văn số 478/SGDÐT-GDCN&TX

Ngày ban hành : 18/03/2009

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thi nghề phổ thông lớp 11 năm học 2008-2009

18/03/2009

Công văn số 478/SGDÐT-GDCN&TX

Ngày ban hành : 18/03/2009

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thi nghề phổ thông lớp 11 năm học 2008-2009

Hướng dẫn thi nghề phổ thông lớp 11 năm học 2008-2009
485/SGDÐT-GDTrH

Công văn số 485/SGDÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 18/03/2009

Người ký :

Trích yếu : Tham dự cuộc thi “Cải thiện việc sử dụng và bảo vệ nguồn nước”

18/03/2009

Công văn số 485/SGDÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 18/03/2009

Người ký :

Trích yếu : Tham dự cuộc thi “Cải thiện việc sử dụng và bảo vệ nguồn nước”

Tham dự cuộc thi “Cải thiện việc sử dụng và bảo vệ nguồn nước”
277/SGDÐT-GDTrH

Công văn số 277/SGDÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 18/03/2009

Người ký :

Trích yếu : Lich sinh hoạt chuyên môn Lịch sử, GDCD

18/03/2009

Công văn số 277/SGDÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 18/03/2009

Người ký :

Trích yếu : Lich sinh hoạt chuyên môn Lịch sử, GDCD

Lich sinh hoạt chuyên môn Lịch sử, GDCD
434 /SGD-ÐT/GDTrH

Công văn số 434 /SGD-ÐT/GDTrH

Ngày ban hành : 16/03/2009

Người ký :

Trích yếu : Thông báo lịch sinh hoạt chuyên môn môn Tiếng Anh

16/03/2009

Công văn số 434 /SGD-ÐT/GDTrH

Ngày ban hành : 16/03/2009

Người ký :

Trích yếu : Thông báo lịch sinh hoạt chuyên môn môn Tiếng Anh

Thông báo lịch sinh hoạt chuyên môn môn Tiếng Anh
430/GD&ÐT-KHTC

Công văn số 430/GD&ÐT-KHTC

Ngày ban hành : 14/03/2009

Người ký :

Trích yếu : Dự lớp học nâng cao năng lực quản lí tài chính năm 2009.

14/03/2009

Công văn số 430/GD&ÐT-KHTC

Ngày ban hành : 14/03/2009

Người ký :

Trích yếu : Dự lớp học nâng cao năng lực quản lí tài chính năm 2009.

Dự lớp học nâng cao năng lực quản lí tài chính năm 2009.
394/GD&ÐT-KT&KÐCL

Công văn số 394/GD&ÐT-KT&KÐCL

Ngày ban hành : 12/03/2009

Người ký :

Trích yếu : Hội nghị tổng kết thi và tuyển sinh năm 2008

12/03/2009

Công văn số 394/GD&ÐT-KT&KÐCL

Ngày ban hành : 12/03/2009

Người ký :

Trích yếu : Hội nghị tổng kết thi và tuyển sinh năm 2008

Hội nghị tổng kết thi và tuyển sinh năm 2008
397/GD&ÐT-KT&KÐCL

Công văn số 397/GD&ÐT-KT&KÐCL

Ngày ban hành : 12/03/2009

Người ký :

Trích yếu : Hội nghị tập huấn nhập dữ liệu thi và TS năm 2009

12/03/2009

Công văn số 397/GD&ÐT-KT&KÐCL

Ngày ban hành : 12/03/2009

Người ký :

Trích yếu : Hội nghị tập huấn nhập dữ liệu thi và TS năm 2009

Hội nghị tập huấn nhập dữ liệu thi và TS năm 2009
385/SGD&ÐT–GDTH

Công văn số 385/SGD&ÐT–GDTH

Ngày ban hành : 10/03/2009

Người ký :

Trích yếu : Đánh giá chất lượng dạy học môn Thủ công, Kĩ thuật

10/03/2009

Công văn số 385/SGD&ÐT–GDTH

Ngày ban hành : 10/03/2009

Người ký :

Trích yếu : Đánh giá chất lượng dạy học môn Thủ công, Kĩ thuật

Đánh giá chất lượng dạy học môn Thủ công, Kĩ thuật
386/SGD&ÐT–GDTH

Công văn số 386/SGD&ÐT–GDTH

Ngày ban hành : 10/03/2009

Người ký :

Trích yếu : Tổ chức cuộc thi “ Ý tưởng trẻ thơ” cho HS tiểu học

10/03/2009

Công văn số 386/SGD&ÐT–GDTH

Ngày ban hành : 10/03/2009

Người ký :

Trích yếu : Tổ chức cuộc thi “ Ý tưởng trẻ thơ” cho HS tiểu học

Tổ chức cuộc thi “ Ý tưởng trẻ thơ” cho HS tiểu học
382/SGD&ÐT-TCCB

Công văn số 382/SGD&ÐT-TCCB

Ngày ban hành : 10/03/2009

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn sơ kết hai năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

10/03/2009

Công văn số 382/SGD&ÐT-TCCB

Ngày ban hành : 10/03/2009

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn sơ kết hai năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Hướng dẫn sơ kết hai năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
380/SGD&ÐT-GDTH

Công văn số 380/SGD&ÐT-GDTH

Ngày ban hành : 09/03/2009

Người ký :

Trích yếu : Tập huấn cốt cán chương trình 11

09/03/2009

Công văn số 380/SGD&ÐT-GDTH

Ngày ban hành : 09/03/2009

Người ký :

Trích yếu : Tập huấn cốt cán chương trình 11

Tập huấn cốt cán chương trình 11
381/SGD&ÐT-VP

Công văn số 381/SGD&ÐT-VP

Ngày ban hành : 07/03/2009

Người ký :

Trích yếu : Đề nghị xét tặng giải thưởng môi trường

07/03/2009

Công văn số 381/SGD&ÐT-VP

Ngày ban hành : 07/03/2009

Người ký :

Trích yếu : Đề nghị xét tặng giải thưởng môi trường

Đề nghị xét tặng giải thưởng môi trường
367/SGDÐT- VP

Công văn số 367/SGDÐT- VP

Ngày ban hành : 06/03/2009

Người ký :

Trích yếu : Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục toàn diện trong nhà trường

06/03/2009

Công văn số 367/SGDÐT- VP

Ngày ban hành : 06/03/2009

Người ký :

Trích yếu : Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục toàn diện trong nhà trường

Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục toàn diện trong nhà trường
377/SGDÐT-KHTC

Công văn số 377/SGDÐT-KHTC

Ngày ban hành : 04/03/2009

Người ký :

Trích yếu : Triển khai tập huấn phần mềm kế toán MISA nâng cấp cho các đơn vị

04/03/2009

Công văn số 377/SGDÐT-KHTC

Ngày ban hành : 04/03/2009

Người ký :

Trích yếu : Triển khai tập huấn phần mềm kế toán MISA nâng cấp cho các đơn vị

Triển khai tập huấn phần mềm kế toán MISA nâng cấp cho các đơn vị
300/SGD&ÐT- GDCN-TX

Công văn số 300/SGD&ÐT- GDCN-TX

Ngày ban hành : 24/02/2009

Người ký :

Trích yếu : Tham dự hội nghị phối hợp triển khai công tác hồ sơ tuyển sinh ĐH, CĐ, TCCN năm 2009

24/02/2009

Công văn số 300/SGD&ÐT- GDCN-TX

Ngày ban hành : 24/02/2009

Người ký :

Trích yếu : Tham dự hội nghị phối hợp triển khai công tác hồ sơ tuyển sinh ĐH, CĐ, TCCN năm 2009

Tham dự hội nghị phối hợp triển khai công tác hồ sơ tuyển sinh ĐH, CĐ, TCCN năm 2009
270/SGD&ÐT-KH&CNTT

Công văn số 270/SGD&ÐT-KH&CNTT

Ngày ban hành : 24/02/2009

Người ký :

Trích yếu : Đăng ký đề tài NCKH năm 2009

24/02/2009

Công văn số 270/SGD&ÐT-KH&CNTT

Ngày ban hành : 24/02/2009

Người ký :

Trích yếu : Đăng ký đề tài NCKH năm 2009

Đăng ký đề tài NCKH năm 2009
286/SGD&ÐT-GDTrH

Công văn số 286/SGD&ÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 20/02/2009

Người ký :

Trích yếu : Tổ chức Liên hoan “Giai điệu tuổi hồng” Lần thứ IX năm học 2008-2009

20/02/2009

Công văn số 286/SGD&ÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 20/02/2009

Người ký :

Trích yếu : Tổ chức Liên hoan “Giai điệu tuổi hồng” Lần thứ IX năm học 2008-2009

Tổ chức Liên hoan “Giai điệu tuổi hồng” Lần thứ IX năm học 2008-2009
283/SGD&ÐT-BCNTT

Công văn số 283/SGD&ÐT-BCNTT

Ngày ban hành : 19/02/2009

Người ký :

Trích yếu : Triển khai kế hoạch hoạt động CNTT và công tác nghiên cứu khoa học năm 2009

19/02/2009

Công văn số 283/SGD&ÐT-BCNTT

Ngày ban hành : 19/02/2009

Người ký :

Trích yếu : Triển khai kế hoạch hoạt động CNTT và công tác nghiên cứu khoa học năm 2009

Triển khai kế hoạch hoạt động CNTT và công tác nghiên cứu khoa học năm 2009
263/SGDÐT-GDTrH

Công văn số 263/SGDÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 18/02/2009

Người ký :

Trích yếu : Thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS năm học 2008-2009

18/02/2009

Công văn số 263/SGDÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 18/02/2009

Người ký :

Trích yếu : Thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS năm học 2008-2009

Thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS năm học 2008-2009
Trang 5/8