Tất cả văn bản chỉ đạo điều hành

Có 218 văn bản
Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
276/QÐ- GD&ÐT

Quyết định số 276/QÐ- GD&ÐT

Ngày ban hành : 17/02/2009

Người ký :

Trích yếu : Kết quả bài thu hoạch BDTX giáo viên THCS, học phần 2, chu kỳ III

17/02/2009

Quyết định số 276/QÐ- GD&ÐT

Ngày ban hành : 17/02/2009

Người ký :

Trích yếu : Kết quả bài thu hoạch BDTX giáo viên THCS, học phần 2, chu kỳ III

Kết quả bài thu hoạch BDTX giáo viên THCS, học phần 2, chu kỳ III
285 /SGD&ÐT-GDTrH

Công văn số 285 /SGD&ÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 17/02/2009

Người ký :

Trích yếu : Sinh hoạt và tập huấn chuyên môn Học kỳ II năm học 2008-2009

17/02/2009

Công văn số 285 /SGD&ÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 17/02/2009

Người ký :

Trích yếu : Sinh hoạt và tập huấn chuyên môn Học kỳ II năm học 2008-2009

Sinh hoạt và tập huấn chuyên môn Học kỳ II năm học 2008-2009
249/SGD&ÐT-GDTrH

Công văn số 249/SGD&ÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 15/02/2009

Người ký :

Trích yếu : Thông báo gia hạn thời gian nộp đề tài Đăng ký dự thi “Sáng tạo giáo dục” THCS

15/02/2009

Công văn số 249/SGD&ÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 15/02/2009

Người ký :

Trích yếu : Thông báo gia hạn thời gian nộp đề tài Đăng ký dự thi “Sáng tạo giáo dục” THCS

Thông báo gia hạn thời gian nộp đề tài Đăng ký dự thi “Sáng tạo giáo dục” THCS
234/SGD&ÐT-GDTH

Công văn số 234/SGD&ÐT-GDTH

Ngày ban hành : 12/02/2009

Người ký :

Trích yếu : Trao học bổng cho HS bị thiên tai Quỹ “ VINAMILK ươm mầm tài năng trẻ”

12/02/2009

Công văn số 234/SGD&ÐT-GDTH

Ngày ban hành : 12/02/2009

Người ký :

Trích yếu : Trao học bổng cho HS bị thiên tai Quỹ “ VINAMILK ươm mầm tài năng trẻ”

Trao học bổng cho HS bị thiên tai Quỹ “ VINAMILK ươm mầm tài năng trẻ”
231/SGDÐT-GDCN&TX

Công văn số 231/SGDÐT-GDCN&TX

Ngày ban hành : 11/02/2009

Người ký :

Trích yếu : Kết luận việc tồ chức thi nghề PT lần 2 tại Hội nghị trực báo khối THPT ngày 10/2/2009

11/02/2009

Công văn số 231/SGDÐT-GDCN&TX

Ngày ban hành : 11/02/2009

Người ký :

Trích yếu : Kết luận việc tồ chức thi nghề PT lần 2 tại Hội nghị trực báo khối THPT ngày 10/2/2009

Kết luận việc tồ chức thi nghề PT lần 2 tại Hội nghị trực báo khối THPT ngày 10/2/2009
195/SGD&ÐT-GDMN

Công văn số 195/SGD&ÐT-GDMN

Ngày ban hành : 10/02/2009

Người ký :

Trích yếu : Tổ chức tập huấn chương trình “Tuyên truyền CSGDVS cá nhân cho trẻ Mầm non’’

10/02/2009

Công văn số 195/SGD&ÐT-GDMN

Ngày ban hành : 10/02/2009

Người ký :

Trích yếu : Tổ chức tập huấn chương trình “Tuyên truyền CSGDVS cá nhân cho trẻ Mầm non’’

Tổ chức tập huấn chương trình “Tuyên truyền CSGDVS cá nhân cho trẻ Mầm non’’
169/SGDÐT-GDTH

Công văn số 169/SGDÐT-GDTH

Ngày ban hành : 05/02/2009

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn tổ chức thi “Vở sạch-Chữ đẹp” NH 2008-2009

05/02/2009

Công văn số 169/SGDÐT-GDTH

Ngày ban hành : 05/02/2009

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn tổ chức thi “Vở sạch-Chữ đẹp” NH 2008-2009

Hướng dẫn tổ chức thi “Vở sạch-Chữ đẹp” NH 2008-2009
145/SGD&ÐT-GDTrH

Công văn số 145/SGD&ÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 03/02/2009

Người ký :

Trích yếu : Hội nghị trực báo Học kỳ II Khối THPT năm học 2008-2009

03/02/2009

Công văn số 145/SGD&ÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 03/02/2009

Người ký :

Trích yếu : Hội nghị trực báo Học kỳ II Khối THPT năm học 2008-2009

Hội nghị trực báo Học kỳ II Khối THPT năm học 2008-2009
161/SGDÐT-GDCN&TX

Công văn số 161/SGDÐT-GDCN&TX

Ngày ban hành : 02/02/2009

Người ký :

Trích yếu : Thi nghề phổ thông lần 2 cho học sinh lớp 12

02/02/2009

Công văn số 161/SGDÐT-GDCN&TX

Ngày ban hành : 02/02/2009

Người ký :

Trích yếu : Thi nghề phổ thông lần 2 cho học sinh lớp 12

Thi nghề phổ thông lần 2 cho học sinh lớp 12
140/SGDÐT-GDTrH-TH

Công văn số 140/SGDÐT-GDTrH-TH

Ngày ban hành : 02/02/2009

Người ký :

Trích yếu : Kế hoạch thi giải toán qua mạng internet

02/02/2009

Công văn số 140/SGDÐT-GDTrH-TH

Ngày ban hành : 02/02/2009

Người ký :

Trích yếu : Kế hoạch thi giải toán qua mạng internet

Kế hoạch thi giải toán qua mạng internet
114/SGD-GDTrH

Công văn số 114/SGD-GDTrH

Ngày ban hành : 20/01/2009

Người ký :

Trích yếu : Hưởng ứng Lễ Phát động cuộc thi giải toán qua internet, triển khai chuẩn bị thi cấp trường ở vòng 10

20/01/2009

Công văn số 114/SGD-GDTrH

Ngày ban hành : 20/01/2009

Người ký :

Trích yếu : Hưởng ứng Lễ Phát động cuộc thi giải toán qua internet, triển khai chuẩn bị thi cấp trường ở vòng 10

Hưởng ứng Lễ Phát động cuộc thi giải toán qua internet, triển khai chuẩn bị thi cấp trường ở vòng 10
105/BC-SGD&ÐT

Công văn số 105/BC-SGD&ÐT

Ngày ban hành : 19/01/2009

Người ký :

Trích yếu : Báo cáo Tình hình thực hiện Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2008

19/01/2009

Công văn số 105/BC-SGD&ÐT

Ngày ban hành : 19/01/2009

Người ký :

Trích yếu : Báo cáo Tình hình thực hiện Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2008

Báo cáo Tình hình thực hiện Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2008
60/SGD-GDTrH

Công văn số 60/SGD-GDTrH

Ngày ban hành : 09/01/2009

Người ký :

Trích yếu : Tổ chức Lễ Phát động cuộc thi giải toán qua internet..

09/01/2009

Công văn số 60/SGD-GDTrH

Ngày ban hành : 09/01/2009

Người ký :

Trích yếu : Tổ chức Lễ Phát động cuộc thi giải toán qua internet..

Tổ chức Lễ Phát động cuộc thi giải toán qua internet..
51/GDÐT-KHTC

Công văn số 51/GDÐT-KHTC

Ngày ban hành : 08/01/2009

Người ký :

Trích yếu : Chuyển số dư dự toán, số dư tài khoản tiền gửi sang năm 2009

08/01/2009

Công văn số 51/GDÐT-KHTC

Ngày ban hành : 08/01/2009

Người ký :

Trích yếu : Chuyển số dư dự toán, số dư tài khoản tiền gửi sang năm 2009

Chuyển số dư dự toán, số dư tài khoản tiền gửi sang năm 2009
58/GD&ÐT-KHTC

Công văn số 58/GD&ÐT-KHTC

Ngày ban hành : 08/01/2009

Người ký :

Trích yếu : Chọn học sinh nhận học bổng Vừ A Dính năm 2009

08/01/2009

Công văn số 58/GD&ÐT-KHTC

Ngày ban hành : 08/01/2009

Người ký :

Trích yếu : Chọn học sinh nhận học bổng Vừ A Dính năm 2009

Chọn học sinh nhận học bổng Vừ A Dính năm 2009
17/SGDÐT-GDTrH-GDTH

Công văn số 17/SGDÐT-GDTrH-GDTH

Ngày ban hành : 06/01/2009

Người ký :

Trích yếu : Triển khai tổ chức cuộc thi giải toán qua internet dành cho học sinh cấp TH và cấp THCS

06/01/2009

Công văn số 17/SGDÐT-GDTrH-GDTH

Ngày ban hành : 06/01/2009

Người ký :

Trích yếu : Triển khai tổ chức cuộc thi giải toán qua internet dành cho học sinh cấp TH và cấp THCS

Triển khai tổ chức cuộc thi giải toán qua internet dành cho học sinh cấp TH và cấp THCS
18/SGD-GDTrH

Công văn số 18/SGD-GDTrH

Ngày ban hành : 06/01/2009

Người ký :

Trích yếu : Tổ chức Hội thảo cho GVCN về “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

06/01/2009

Công văn số 18/SGD-GDTrH

Ngày ban hành : 06/01/2009

Người ký :

Trích yếu : Tổ chức Hội thảo cho GVCN về “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

Tổ chức Hội thảo cho GVCN về “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”
40/GDÐT-KHTC

Công văn số 40/GDÐT-KHTC

Ngày ban hành : 06/01/2009

Người ký :

Trích yếu : Triển khai thực hiện Quyết định số 169/2008/QĐ-TTg ngày 15/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ

06/01/2009

Công văn số 40/GDÐT-KHTC

Ngày ban hành : 06/01/2009

Người ký :

Trích yếu : Triển khai thực hiện Quyết định số 169/2008/QĐ-TTg ngày 15/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ

Triển khai thực hiện Quyết định số 169/2008/QĐ-TTg ngày 15/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ
12/QÐ-SGDÐT

Quyết định số 12/QÐ-SGDÐT

Ngày ban hành : 05/01/2009

Người ký :

Trích yếu : Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, ban tổ chức và ban thư ký cấp tỉnh cuộc thi giải toán qua mạng internet (ViOlympic Toán học) dành cho học sinh cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở

05/01/2009

Quyết định số 12/QÐ-SGDÐT

Ngày ban hành : 05/01/2009

Người ký :

Trích yếu : Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, ban tổ chức và ban thư ký cấp tỉnh cuộc thi giải toán qua mạng internet (ViOlympic Toán học) dành cho học sinh cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, ban tổ chức và ban thư ký cấp tỉnh cuộc thi giải toán qua mạng internet (ViOlympic Toán học) dành cho học sinh cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở
41/GDÐT-KHTC

Công văn số 41/GDÐT-KHTC

Ngày ban hành : 05/01/2009

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn mẫu biểu lập báo cáo quyết tóan và thông báo lịch xét duyệt quyết toán năm 2008

05/01/2009

Công văn số 41/GDÐT-KHTC

Ngày ban hành : 05/01/2009

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn mẫu biểu lập báo cáo quyết tóan và thông báo lịch xét duyệt quyết toán năm 2008

Hướng dẫn mẫu biểu lập báo cáo quyết tóan và thông báo lịch xét duyệt quyết toán năm 2008
2759/SGD&ÐT-VP

Công văn số 2759/SGD&ÐT-VP

Ngày ban hành : 26/12/2008

Người ký :

Trích yếu : Kê hoạch Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Sửu (2009)

26/12/2008

Công văn số 2759/SGD&ÐT-VP

Ngày ban hành : 26/12/2008

Người ký :

Trích yếu : Kê hoạch Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Sửu (2009)

Kê hoạch Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Sửu (2009)
2761/SGD&ÐT-GDTrH

Công văn số 2761/SGD&ÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 25/12/2008

Người ký :

Trích yếu : Thông báo kết quả thi chọn HS Giỏi 12 & thi giải toán bằng MTCT

25/12/2008

Công văn số 2761/SGD&ÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 25/12/2008

Người ký :

Trích yếu : Thông báo kết quả thi chọn HS Giỏi 12 & thi giải toán bằng MTCT

Thông báo kết quả thi chọn HS Giỏi 12 & thi giải toán bằng MTCT
25/12/2008

Công văn số 25/12/2008

Ngày ban hành : 25/12/2008

Người ký :

Trích yếu : Thông báo kết quả giáo án có ƯD CNTT lần thứ 5

25/12/2008

Công văn số 25/12/2008

Ngày ban hành : 25/12/2008

Người ký :

Trích yếu : Thông báo kết quả giáo án có ƯD CNTT lần thứ 5

Thông báo kết quả giáo án có ƯD CNTT lần thứ 5
2527/QÐ/SGD&ÐT-GDTrH

Quyết định số 2527/QÐ/SGD&ÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 20/12/2008

Người ký :

Trích yếu : Quyết định Về việc thành lập Hội đồng coi thi và chấm thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 và thi Giải toán trên máy tính cầm tay (MTCT) lớp 8, 9, 11, 12 THPT và BTTHPT Năm học 2008-2009

20/12/2008

Quyết định số 2527/QÐ/SGD&ÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 20/12/2008

Người ký :

Trích yếu : Quyết định Về việc thành lập Hội đồng coi thi và chấm thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 và thi Giải toán trên máy tính cầm tay (MTCT) lớp 8, 9, 11, 12 THPT và BTTHPT Năm học 2008-2009

Quyết định Về việc thành lập Hội đồng coi thi và chấm thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 và thi Giải toán trên máy tính cầm tay (MTCT) lớp 8, 9, 11, 12 THPT và BTTHPT Năm học 2008-2009
2721/ SGD&ÐT-GDCN-TX

Công văn số 2721/ SGD&ÐT-GDCN-TX

Ngày ban hành : 18/12/2008

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện dạy thêm học thêm

18/12/2008

Công văn số 2721/ SGD&ÐT-GDCN-TX

Ngày ban hành : 18/12/2008

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện dạy thêm học thêm

Hướng dẫn thực hiện dạy thêm học thêm
2666/SGD&ÐT-GDTrH

Công văn số 2666/SGD&ÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 16/12/2008

Người ký :

Trích yếu : Tập huấn tích hợp giáo dục môi trường vào dạy học GDCD ở trường THCS

16/12/2008

Công văn số 2666/SGD&ÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 16/12/2008

Người ký :

Trích yếu : Tập huấn tích hợp giáo dục môi trường vào dạy học GDCD ở trường THCS

Tập huấn tích hợp giáo dục môi trường vào dạy học GDCD ở trường THCS
2703/QÐ-GD&ÐT

Quyết định số 2703/QÐ-GD&ÐT

Ngày ban hành : 15/12/2008

Người ký :

Trích yếu : Kết quả công nhận bài thu hoạch BDTX giáo viên tiểu học, học phần 3

15/12/2008

Quyết định số 2703/QÐ-GD&ÐT

Ngày ban hành : 15/12/2008

Người ký :

Trích yếu : Kết quả công nhận bài thu hoạch BDTX giáo viên tiểu học, học phần 3

Kết quả công nhận bài thu hoạch BDTX giáo viên tiểu học, học phần 3
2599/ SGD&ÐT-KH&CNTT

Công văn số 2599/ SGD&ÐT-KH&CNTT

Ngày ban hành : 15/12/2008

Người ký :

Trích yếu : Chuẩn bị Hội thi giáo viên sáng tạo năm 2008

15/12/2008

Công văn số 2599/ SGD&ÐT-KH&CNTT

Ngày ban hành : 15/12/2008

Người ký :

Trích yếu : Chuẩn bị Hội thi giáo viên sáng tạo năm 2008

Chuẩn bị Hội thi giáo viên sáng tạo năm 2008
2671/QÐ- GD&ÐT

Quyết định số 2671/QÐ- GD&ÐT

Ngày ban hành : 15/12/2008

Người ký :

Trích yếu : Về việc công nhận kết quả bài thu hoạch Bồi dưỡng Thường xuyên giáo viên Mầm non chu kỳ II

15/12/2008

Quyết định số 2671/QÐ- GD&ÐT

Ngày ban hành : 15/12/2008

Người ký :

Trích yếu : Về việc công nhận kết quả bài thu hoạch Bồi dưỡng Thường xuyên giáo viên Mầm non chu kỳ II

Về việc công nhận kết quả bài thu hoạch Bồi dưỡng Thường xuyên giáo viên Mầm non chu kỳ II
2655/SGD&ÐT-KHTC

Công văn số 2655/SGD&ÐT-KHTC

Ngày ban hành : 15/12/2008

Người ký :

Trích yếu : Báo cáo thống kê giữa năm học 2008 - 2009

15/12/2008

Công văn số 2655/SGD&ÐT-KHTC

Ngày ban hành : 15/12/2008

Người ký :

Trích yếu : Báo cáo thống kê giữa năm học 2008 - 2009

Báo cáo thống kê giữa năm học 2008 - 2009
Trang 6/8