Tất cả văn bản chỉ đạo điều hành

Có 218 văn bản
Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
1519/ SGD&ÐT-VP

Công văn số 1519/ SGD&ÐT-VP

Ngày ban hành : 09/12/2008

Người ký :

Trích yếu : Thời gian học sinh được vào thăm quan miễn phí các điểm di tích tại Huế

09/12/2008

Công văn số 1519/ SGD&ÐT-VP

Ngày ban hành : 09/12/2008

Người ký :

Trích yếu : Thời gian học sinh được vào thăm quan miễn phí các điểm di tích tại Huế

Thời gian học sinh được vào thăm quan miễn phí các điểm di tích tại Huế
2516/SGD&ÐT-GDTH

Công văn số 2516/SGD&ÐT-GDTH

Ngày ban hành : 08/12/2008

Người ký :

Trích yếu : Góp ý dự thảo “Hướng dẫn đánh giá chất lượng giáo dục trường phổ thông”.

08/12/2008

Công văn số 2516/SGD&ÐT-GDTH

Ngày ban hành : 08/12/2008

Người ký :

Trích yếu : Góp ý dự thảo “Hướng dẫn đánh giá chất lượng giáo dục trường phổ thông”.

Góp ý dự thảo “Hướng dẫn đánh giá chất lượng giáo dục trường phổ thông”.
2525/GD&ÐT-KHTC

Công văn số 2525/GD&ÐT-KHTC

Ngày ban hành : 08/12/2008

Người ký :

Trích yếu : Rà soát kinh phí ngân sách cấp năm 2008 và lập dự toán 2009

08/12/2008

Công văn số 2525/GD&ÐT-KHTC

Ngày ban hành : 08/12/2008

Người ký :

Trích yếu : Rà soát kinh phí ngân sách cấp năm 2008 và lập dự toán 2009

Rà soát kinh phí ngân sách cấp năm 2008 và lập dự toán 2009
2507/SGD&ÐT-GDTH

Công văn số 2507/SGD&ÐT-GDTH

Ngày ban hành : 05/12/2008

Người ký :

Trích yếu : Tập huấn đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS Tiểu học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng

05/12/2008

Công văn số 2507/SGD&ÐT-GDTH

Ngày ban hành : 05/12/2008

Người ký :

Trích yếu : Tập huấn đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS Tiểu học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng

Tập huấn đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS Tiểu học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng
2498/2008/SGD&ÐT-GDT

Công văn số 2498/2008/SGD&ÐT-GDT

Ngày ban hành : 05/12/2008

Người ký :

Trích yếu : Tập huấn sử dụng TBDH Vật lí và Công nghệ lớp 12 cho GV THPT

05/12/2008

Công văn số 2498/2008/SGD&ÐT-GDT

Ngày ban hành : 05/12/2008

Người ký :

Trích yếu : Tập huấn sử dụng TBDH Vật lí và Công nghệ lớp 12 cho GV THPT

Tập huấn sử dụng TBDH Vật lí và Công nghệ lớp 12 cho GV THPT
2468/SGD&ÐT-GDCN&TX

Công văn số 2468/SGD&ÐT-GDCN&TX

Ngày ban hành : 04/12/2008

Người ký :

Trích yếu : Tổng kết dạy thêm học thêm năm 2008

04/12/2008

Công văn số 2468/SGD&ÐT-GDCN&TX

Ngày ban hành : 04/12/2008

Người ký :

Trích yếu : Tổng kết dạy thêm học thêm năm 2008

Tổng kết dạy thêm học thêm năm 2008
2473/GDÐT-GDTrH

Công văn số 2473/GDÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 01/12/2008

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn báo cáo tổng kết ATGT năm 2008

01/12/2008

Công văn số 2473/GDÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 01/12/2008

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn báo cáo tổng kết ATGT năm 2008

Hướng dẫn báo cáo tổng kết ATGT năm 2008
2458/GD&ÐT-KHTC

Công văn số 2458/GD&ÐT-KHTC

Ngày ban hành : 28/11/2008

Người ký :

Trích yếu : Báo cáo kết quả thực hiện Nghị định sô 43/2006/NĐ-CP và Nghị định số 130/2005/NĐ-CP.

28/11/2008

Công văn số 2458/GD&ÐT-KHTC

Ngày ban hành : 28/11/2008

Người ký :

Trích yếu : Báo cáo kết quả thực hiện Nghị định sô 43/2006/NĐ-CP và Nghị định số 130/2005/NĐ-CP.

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị định sô 43/2006/NĐ-CP và Nghị định số 130/2005/NĐ-CP.
2441/SGDÐT-GDCN&TX

Công văn số 2441/SGDÐT-GDCN&TX

Ngày ban hành : 20/11/2008

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thi nghề phổ thông năm học 2008-2009

20/11/2008

Công văn số 2441/SGDÐT-GDCN&TX

Ngày ban hành : 20/11/2008

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thi nghề phổ thông năm học 2008-2009

Hướng dẫn thi nghề phổ thông năm học 2008-2009
2367/SGDÐT-GDTH

Công văn số 2367/SGDÐT-GDTH

Ngày ban hành : 17/11/2008

Người ký :

Trích yếu : Tập huấn môn Bóng rỗ cho giáo viên dạy thể dục bậc tiểu học

17/11/2008

Công văn số 2367/SGDÐT-GDTH

Ngày ban hành : 17/11/2008

Người ký :

Trích yếu : Tập huấn môn Bóng rỗ cho giáo viên dạy thể dục bậc tiểu học

Tập huấn môn Bóng rỗ cho giáo viên dạy thể dục bậc tiểu học
2368/SGD&ÐT-GDTH

Công văn số 2368/SGD&ÐT-GDTH

Ngày ban hành : 17/11/2008

Người ký :

Trích yếu : Triển khai Phòng tránh tai nạn thương tích cho học sinh

17/11/2008

Công văn số 2368/SGD&ÐT-GDTH

Ngày ban hành : 17/11/2008

Người ký :

Trích yếu : Triển khai Phòng tránh tai nạn thương tích cho học sinh

Triển khai Phòng tránh tai nạn thương tích cho học sinh
2384/SGDÐT- GDTrH

Công văn số 2384/SGDÐT- GDTrH

Ngày ban hành : 17/11/2008

Người ký :

Trích yếu : Tổ chức thi chọn HS Giỏi 12 & thi giải toán bằng MTCT

17/11/2008

Công văn số 2384/SGDÐT- GDTrH

Ngày ban hành : 17/11/2008

Người ký :

Trích yếu : Tổ chức thi chọn HS Giỏi 12 & thi giải toán bằng MTCT

Tổ chức thi chọn HS Giỏi 12 & thi giải toán bằng MTCT
2362/GDÐT– KT&KÐCL

Công văn số 2362/GDÐT– KT&KÐCL

Ngày ban hành : 17/11/2008

Người ký :

Trích yếu : Tập huấn chương trình quản lý chất lượng trường THPT theo bộ tiêu chí

17/11/2008

Công văn số 2362/GDÐT– KT&KÐCL

Ngày ban hành : 17/11/2008

Người ký :

Trích yếu : Tập huấn chương trình quản lý chất lượng trường THPT theo bộ tiêu chí

Tập huấn chương trình quản lý chất lượng trường THPT theo bộ tiêu chí
2383/ SGD&ÐT-GDTrH S

Công văn số 2383/ SGD&ÐT-GDTrH S

Ngày ban hành : 14/11/2008

Người ký :

Trích yếu : Kiểm tra HK1 & báo cáo kết quả kiểm tra

14/11/2008

Công văn số 2383/ SGD&ÐT-GDTrH S

Ngày ban hành : 14/11/2008

Người ký :

Trích yếu : Kiểm tra HK1 & báo cáo kết quả kiểm tra

Kiểm tra HK1 & báo cáo kết quả kiểm tra
2338/2008/SGD&ÐT-GDT

Công văn số 2338/2008/SGD&ÐT-GDT

Ngày ban hành : 13/11/2008

Người ký :

Trích yếu : Cử CBQL dự tập huấn Giáo dục hướng nghiệp của Bộ GD&ĐT.

13/11/2008

Công văn số 2338/2008/SGD&ÐT-GDT

Ngày ban hành : 13/11/2008

Người ký :

Trích yếu : Cử CBQL dự tập huấn Giáo dục hướng nghiệp của Bộ GD&ĐT.

Cử CBQL dự tập huấn Giáo dục hướng nghiệp của Bộ GD&ĐT.
2318/GDÐT-KHTC

Công văn số 2318/GDÐT-KHTC

Ngày ban hành : 04/11/2008

Người ký :

Trích yếu : Triển khai thực hiện Quyết định số 127/2008/QĐ-TTg ngày 15/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ

04/11/2008

Công văn số 2318/GDÐT-KHTC

Ngày ban hành : 04/11/2008

Người ký :

Trích yếu : Triển khai thực hiện Quyết định số 127/2008/QĐ-TTg ngày 15/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ

Triển khai thực hiện Quyết định số 127/2008/QĐ-TTg ngày 15/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ
2321/GD&ÐT-KHTC

Công văn số 2321/GD&ÐT-KHTC

Ngày ban hành : 04/11/2008

Người ký :

Trích yếu : Tự kiểm tra công tác đầu tư mua sắm sách và thiết bị dạy học năm học 2008-2009

04/11/2008

Công văn số 2321/GD&ÐT-KHTC

Ngày ban hành : 04/11/2008

Người ký :

Trích yếu : Tự kiểm tra công tác đầu tư mua sắm sách và thiết bị dạy học năm học 2008-2009

Tự kiểm tra công tác đầu tư mua sắm sách và thiết bị dạy học năm học 2008-2009
2276 /SGD&ÐT-GDTrH

Công văn số 2276 /SGD&ÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 29/10/2008

Người ký :

Trích yếu : Tổng kết Chương trình Dạy học của Intel®

29/10/2008

Công văn số 2276 /SGD&ÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 29/10/2008

Người ký :

Trích yếu : Tổng kết Chương trình Dạy học của Intel®

Tổng kết Chương trình Dạy học của Intel®
2250/SGD&ÐT-GDTH

Công văn số 2250/SGD&ÐT-GDTH

Ngày ban hành : 28/10/2008

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn hồ sơ học sinh khuyết tật học hòa nhập

28/10/2008

Công văn số 2250/SGD&ÐT-GDTH

Ngày ban hành : 28/10/2008

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn hồ sơ học sinh khuyết tật học hòa nhập

Hướng dẫn hồ sơ học sinh khuyết tật học hòa nhập
2271/TTLT

Thông tư số 2271/TTLT

Ngày ban hành : 26/10/2008

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn tổ chức ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2008

26/10/2008

Thông tư số 2271/TTLT

Ngày ban hành : 26/10/2008

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn tổ chức ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2008

Hướng dẫn tổ chức ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2008
2272/SGDÐT-VP

Công văn số 2272/SGDÐT-VP

Ngày ban hành : 23/10/2008

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện lời kêu gọi quyên góp giúp học sinh và giáo viên vùng khó khăn

23/10/2008

Công văn số 2272/SGDÐT-VP

Ngày ban hành : 23/10/2008

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện lời kêu gọi quyên góp giúp học sinh và giáo viên vùng khó khăn

Hướng dẫn thực hiện lời kêu gọi quyên góp giúp học sinh và giáo viên vùng khó khăn
2219/SGDÐT-GDCN&TX

Công văn số 2219/SGDÐT-GDCN&TX

Ngày ban hành : 22/10/2008

Người ký :

Trích yếu : Đánh giá công tác thay sách phổ thông và Bổ túc văn hóa

22/10/2008

Công văn số 2219/SGDÐT-GDCN&TX

Ngày ban hành : 22/10/2008

Người ký :

Trích yếu : Đánh giá công tác thay sách phổ thông và Bổ túc văn hóa

Đánh giá công tác thay sách phổ thông và Bổ túc văn hóa
2225/GDÐT-KT&KÐCL

Công văn số 2225/GDÐT-KT&KÐCL

Ngày ban hành : 22/10/2008

Người ký :

Trích yếu : Triển khai chương trình QLCL trường THPT theo Bộ tiêu chí năm học 2008-2009 (đợt 1)

22/10/2008

Công văn số 2225/GDÐT-KT&KÐCL

Ngày ban hành : 22/10/2008

Người ký :

Trích yếu : Triển khai chương trình QLCL trường THPT theo Bộ tiêu chí năm học 2008-2009 (đợt 1)

Triển khai chương trình QLCL trường THPT theo Bộ tiêu chí năm học 2008-2009 (đợt 1)
2227/GDÐT-KT&KÐCL

Công văn số 2227/GDÐT-KT&KÐCL

Ngày ban hành : 22/10/2008

Người ký :

Trích yếu : Góp ý dự thảo văn bản Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng Giáo dục trường trung học cơ sở

22/10/2008

Công văn số 2227/GDÐT-KT&KÐCL

Ngày ban hành : 22/10/2008

Người ký :

Trích yếu : Góp ý dự thảo văn bản Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng Giáo dục trường trung học cơ sở

Góp ý dự thảo văn bản Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng Giáo dục trường trung học cơ sở
2226/GDÐT-KT&KÐCL

Công văn số 2226/GDÐT-KT&KÐCL

Ngày ban hành : 22/10/2008

Người ký :

Trích yếu : Góp ý dự thảo văn bản Quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học, THCS, THPT

22/10/2008

Công văn số 2226/GDÐT-KT&KÐCL

Ngày ban hành : 22/10/2008

Người ký :

Trích yếu : Góp ý dự thảo văn bản Quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học, THCS, THPT

Góp ý dự thảo văn bản Quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học, THCS, THPT
/SGDÐT-TTr

Công văn số /SGDÐT-TTr

Ngày ban hành : 21/10/2008

Người ký :

Trích yếu : Thanh tra công tác mua sắm thiết bị dạy học lớp 12 năm học 2008-2009

21/10/2008

Công văn số /SGDÐT-TTr

Ngày ban hành : 21/10/2008

Người ký :

Trích yếu : Thanh tra công tác mua sắm thiết bị dạy học lớp 12 năm học 2008-2009

Thanh tra công tác mua sắm thiết bị dạy học lớp 12 năm học 2008-2009
2215/SGD&ÐT-GDTrH

Công văn số 2215/SGD&ÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 21/10/2008

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn các cụm trung học phổ thông

21/10/2008

Công văn số 2215/SGD&ÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 21/10/2008

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn các cụm trung học phổ thông

Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn các cụm trung học phổ thông
2232 /SGD ÐT- GDTrH

Công văn số 2232 /SGD ÐT- GDTrH

Ngày ban hành : 20/10/2008

Người ký :

Trích yếu : Thông báo triệu tập CB, GV tham gia lớp tập huấn Hướng dẫn viên và trọng tài bóng đá

20/10/2008

Công văn số 2232 /SGD ÐT- GDTrH

Ngày ban hành : 20/10/2008

Người ký :

Trích yếu : Thông báo triệu tập CB, GV tham gia lớp tập huấn Hướng dẫn viên và trọng tài bóng đá

Thông báo triệu tập CB, GV tham gia lớp tập huấn Hướng dẫn viên và trọng tài bóng đá
2229/GD&ÐT-KHTC

Công văn số 2229/GD&ÐT-KHTC

Ngày ban hành : 20/10/2008

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn mua sách, thiết bị dạy học năm 2008

20/10/2008

Công văn số 2229/GD&ÐT-KHTC

Ngày ban hành : 20/10/2008

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn mua sách, thiết bị dạy học năm 2008

Hướng dẫn mua sách, thiết bị dạy học năm 2008
2247/GD&ÐT- KHTC

Công văn số 2247/GD&ÐT- KHTC

Ngày ban hành : 12/10/2008

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn chế độ giảng dạy, tổ chức mua sắm. quản lý sử dụng TBDH tối thiểu GDQP năm học 2008-2009

12/10/2008

Công văn số 2247/GD&ÐT- KHTC

Ngày ban hành : 12/10/2008

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn chế độ giảng dạy, tổ chức mua sắm. quản lý sử dụng TBDH tối thiểu GDQP năm học 2008-2009

Hướng dẫn chế độ giảng dạy, tổ chức mua sắm. quản lý sử dụng TBDH tối thiểu GDQP năm học 2008-2009
Trang 7/8