Tất cả văn bản chỉ đạo điều hành

Có 218 văn bản
Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
2206/SGDÐT-GDCN&TX

Công văn số 2206/SGDÐT-GDCN&TX

Ngày ban hành : 10/10/2008

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thi giáo viên dạy giỏi nghề phổ thông cấp tỉnh năm 2008

10/10/2008

Công văn số 2206/SGDÐT-GDCN&TX

Ngày ban hành : 10/10/2008

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thi giáo viên dạy giỏi nghề phổ thông cấp tỉnh năm 2008

Hướng dẫn thi giáo viên dạy giỏi nghề phổ thông cấp tỉnh năm 2008
2156 /SGD&ÐT-KH&CNTT

Công văn số 2156 /SGD&ÐT-KH&CNTT

Ngày ban hành : 10/10/2008

Người ký :

Trích yếu : Thông báo về Hội thi “Hồ sơ bài giảng có ứng dụng công nghệ thông tin” lần thứ 5 năm học 2008-2009

10/10/2008

Công văn số 2156 /SGD&ÐT-KH&CNTT

Ngày ban hành : 10/10/2008

Người ký :

Trích yếu : Thông báo về Hội thi “Hồ sơ bài giảng có ứng dụng công nghệ thông tin” lần thứ 5 năm học 2008-2009

Thông báo về Hội thi “Hồ sơ bài giảng có ứng dụng công nghệ thông tin” lần thứ 5 năm học 2008-2009
1894/ SGD&ÐT-KH&CNTT

Công văn số 1894/ SGD&ÐT-KH&CNTT

Ngày ban hành : 03/10/2008

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2008 - 2009

03/10/2008

Công văn số 1894/ SGD&ÐT-KH&CNTT

Ngày ban hành : 03/10/2008

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2008 - 2009

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2008 - 2009
1581/SGD- ÐT/GDTrH

Công văn số 1581/SGD- ÐT/GDTrH

Ngày ban hành : 25/08/2008

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2008-2009 bậc trung học

25/08/2008

Công văn số 1581/SGD- ÐT/GDTrH

Ngày ban hành : 25/08/2008

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2008-2009 bậc trung học

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2008-2009 bậc trung học
1487/GD&ÐT-KHTC

Công văn số 1487/GD&ÐT-KHTC

Ngày ban hành : 19/08/2008

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn Các khoản thu trong đơn vị trường học

19/08/2008

Công văn số 1487/GD&ÐT-KHTC

Ngày ban hành : 19/08/2008

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn Các khoản thu trong đơn vị trường học

Hướng dẫn Các khoản thu trong đơn vị trường học
2315/GD&ÐT-KHTC

Công văn số 2315/GD&ÐT-KHTC

Ngày ban hành : 11/04/2008

Người ký :

Trích yếu : Tham dự tập huấn những điểm mới của hệ thống các chỉ số thống kê giáo dục

11/04/2008

Công văn số 2315/GD&ÐT-KHTC

Ngày ban hành : 11/04/2008

Người ký :

Trích yếu : Tham dự tập huấn những điểm mới của hệ thống các chỉ số thống kê giáo dục

Tham dự tập huấn những điểm mới của hệ thống các chỉ số thống kê giáo dục
523/SGD&ÐT-KHTC

Công văn số 523/SGD&ÐT-KHTC

Ngày ban hành : 22/03/2007

Người ký :

Trích yếu : Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục năm học 2007-2008

22/03/2007

Công văn số 523/SGD&ÐT-KHTC

Ngày ban hành : 22/03/2007

Người ký :

Trích yếu : Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục năm học 2007-2008

Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục năm học 2007-2008
111

Công văn số 111

Ngày ban hành : 01/01/1970

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện cho các cơ sở giáo dục và đào tạo

01/01/1970

Công văn số 111

Ngày ban hành : 01/01/1970

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện cho các cơ sở giáo dục và đào tạo

Hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện cho các cơ sở giáo dục và đào tạo
Trang 8/8