Công nghệ thông tin

Có 8 văn bản
Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
819/SGDĐT-KT&KĐCL

Công văn số 819/SGDĐT-KT&KĐCL

Ngày ban hành : 27/04/2013

Người ký : Nguyễn Ngọc Sơn

Trích yếu : Hướng dẫn tuyển sinh năm học 2013-2014

27/04/2013

Công văn số 819/SGDĐT-KT&KĐCL

Ngày ban hành : 27/04/2013

Người ký : Nguyễn Ngọc Sơn

Trích yếu : Hướng dẫn tuyển sinh năm học 2013-2014

Hướng dẫn tuyển sinh năm học 2013-2014
87- SGDDT-GDTrH

Công văn số 87- SGDDT-GDTrH

Ngày ban hành : 14/01/2013

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn sơ kết học kì I năm học 2012 - 2013

14/01/2013

Công văn số 87- SGDDT-GDTrH

Ngày ban hành : 14/01/2013

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn sơ kết học kì I năm học 2012 - 2013

Hướng dẫn sơ kết học kì I năm học 2012 - 2013
19/QĐ-SGDDT

Công văn số 19/QĐ-SGDDT

Ngày ban hành : 03/01/2013

Người ký :

Trích yếu : Quyết định ban hành phân phối chương trình môn học Địa Lí cấp THCS, THPT tỉnh Thừa Thiên Huế

03/01/2013

Công văn số 19/QĐ-SGDDT

Ngày ban hành : 03/01/2013

Người ký :

Trích yếu : Quyết định ban hành phân phối chương trình môn học Địa Lí cấp THCS, THPT tỉnh Thừa Thiên Huế

Quyết định ban hành phân phối chương trình môn học Địa Lí cấp THCS, THPT tỉnh Thừa Thiên Huế
2486/QĐ-SGDĐT

Quyết định số 2486/QĐ-SGDĐT

Ngày ban hành : 27/12/2012

Người ký : Phạm Văn Hùng

Trích yếu : Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống các trang thông tin điện tử ngành giáo dục và đào tạo Thừa Thiên Huế

27/12/2012

Quyết định số 2486/QĐ-SGDĐT

Ngày ban hành : 27/12/2012

Người ký : Phạm Văn Hùng

Trích yếu : Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống các trang thông tin điện tử ngành giáo dục và đào tạo Thừa Thiên Huế

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống các trang thông tin điện tử ngành giáo dục và đào tạo Thừa Thiên Huế
1512 /SGDÐT-KH&CNTT

Công văn số 1512 /SGDÐT-KH&CNTT

Ngày ban hành : 05/10/2011

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2011-2012

05/10/2011

Công văn số 1512 /SGDÐT-KH&CNTT

Ngày ban hành : 05/10/2011

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2011-2012

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2011-2012
456/SGDÐT-KH&CNTT

Công văn số 456/SGDÐT-KH&CNTT

Ngày ban hành : 08/04/2011

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn bổ sung triển khai nhiệm vụ CNTT năm 2011

08/04/2011

Công văn số 456/SGDÐT-KH&CNTT

Ngày ban hành : 08/04/2011

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn bổ sung triển khai nhiệm vụ CNTT năm 2011

Hướng dẫn bổ sung triển khai nhiệm vụ CNTT năm 2011
1654/SGD&ÐT-KH&CNTT

Công văn số 1654/SGD&ÐT-KH&CNTT

Ngày ban hành : 06/10/2010

Người ký :

Trích yếu : Thông báo về Hội thi “Hồ sơ bài giảng có ứng dụng công nghệ thông tin” lần thứ 7 năm học 2010-2011

06/10/2010

Công văn số 1654/SGD&ÐT-KH&CNTT

Ngày ban hành : 06/10/2010

Người ký :

Trích yếu : Thông báo về Hội thi “Hồ sơ bài giảng có ứng dụng công nghệ thông tin” lần thứ 7 năm học 2010-2011

Thông báo về Hội thi “Hồ sơ bài giảng có ứng dụng công nghệ thông tin” lần thứ 7 năm học 2010-2011
1527/GD&ÐT-KH&CNTT

Công văn số 1527/GD&ÐT-KH&CNTT

Ngày ban hành : 16/09/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2010-2011

16/09/2010

Công văn số 1527/GD&ÐT-KH&CNTT

Ngày ban hành : 16/09/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2010-2011

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2010-2011