Giáo dục Thường xuyên và Chuyên nghiệp

Có 19 văn bản
Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
1317/SGDÐT-GDCN&TX

Công văn số 1317/SGDÐT-GDCN&TX

Ngày ban hành : 01/09/2011

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 đối với GDTX

01/09/2011

Công văn số 1317/SGDÐT-GDCN&TX

Ngày ban hành : 01/09/2011

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 đối với GDTX

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 đối với GDTX
1695/SGDÐT-GDCN&TX

Công văn số 1695/SGDÐT-GDCN&TX

Ngày ban hành : 08/10/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn tham gia Hội giảng nghề phổ thông

08/10/2010

Công văn số 1695/SGDÐT-GDCN&TX

Ngày ban hành : 08/10/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn tham gia Hội giảng nghề phổ thông

Hướng dẫn tham gia Hội giảng nghề phổ thông
1433/SGDÐT-GDCN&TX

Công văn số 1433/SGDÐT-GDCN&TX

Ngày ban hành : 01/09/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục hướng nghiệp - dạy nghề PT năm học 2010-2011

01/09/2010

Công văn số 1433/SGDÐT-GDCN&TX

Ngày ban hành : 01/09/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục hướng nghiệp - dạy nghề PT năm học 2010-2011

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục hướng nghiệp - dạy nghề PT năm học 2010-2011
415/SGD&ÐT- GDCN-TX

Công văn số 415/SGD&ÐT- GDCN-TX

Ngày ban hành : 24/03/2010

Người ký :

Trích yếu : Quy định lệ phí ĐKDT, sơ tuyển và dự thi đại học, cao đẳng, TCCN

24/03/2010

Công văn số 415/SGD&ÐT- GDCN-TX

Ngày ban hành : 24/03/2010

Người ký :

Trích yếu : Quy định lệ phí ĐKDT, sơ tuyển và dự thi đại học, cao đẳng, TCCN

Quy định lệ phí ĐKDT, sơ tuyển và dự thi đại học, cao đẳng, TCCN
1741/GDCN&TX

Công văn số 1741/GDCN&TX

Ngày ban hành : 05/10/2009

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn báo cáo kết quả và triển khai công tác phổ cập giáo dục

05/10/2009

Công văn số 1741/GDCN&TX

Ngày ban hành : 05/10/2009

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn báo cáo kết quả và triển khai công tác phổ cập giáo dục

Hướng dẫn báo cáo kết quả và triển khai công tác phổ cập giáo dục
1553 /SGDÐT-GDCN&TX

Công văn số 1553 /SGDÐT-GDCN&TX

Ngày ban hành : 25/08/2009

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục hướng nghiệp - dạy nghề PT năm học 2009-2010

25/08/2009

Công văn số 1553 /SGDÐT-GDCN&TX

Ngày ban hành : 25/08/2009

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục hướng nghiệp - dạy nghề PT năm học 2009-2010

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục hướng nghiệp - dạy nghề PT năm học 2009-2010
890/QÐ- GD&ÐT

Quyết định số 890/QÐ- GD&ÐT

Ngày ban hành : 19/05/2009

Người ký :

Trích yếu : Công nhận kết quả bài thu hoạch BDTX giáo viên Trung học cơ sở, học phần 3, chu kỳ III

19/05/2009

Quyết định số 890/QÐ- GD&ÐT

Ngày ban hành : 19/05/2009

Người ký :

Trích yếu : Công nhận kết quả bài thu hoạch BDTX giáo viên Trung học cơ sở, học phần 3, chu kỳ III

Công nhận kết quả bài thu hoạch BDTX giáo viên Trung học cơ sở, học phần 3, chu kỳ III
478/SGDÐT-GDCN&TX

Công văn số 478/SGDÐT-GDCN&TX

Ngày ban hành : 18/03/2009

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thi nghề phổ thông lớp 11 năm học 2008-2009

18/03/2009

Công văn số 478/SGDÐT-GDCN&TX

Ngày ban hành : 18/03/2009

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thi nghề phổ thông lớp 11 năm học 2008-2009

Hướng dẫn thi nghề phổ thông lớp 11 năm học 2008-2009
300/SGD&ÐT- GDCN-TX

Công văn số 300/SGD&ÐT- GDCN-TX

Ngày ban hành : 24/02/2009

Người ký :

Trích yếu : Tham dự hội nghị phối hợp triển khai công tác hồ sơ tuyển sinh ĐH, CĐ, TCCN năm 2009

24/02/2009

Công văn số 300/SGD&ÐT- GDCN-TX

Ngày ban hành : 24/02/2009

Người ký :

Trích yếu : Tham dự hội nghị phối hợp triển khai công tác hồ sơ tuyển sinh ĐH, CĐ, TCCN năm 2009

Tham dự hội nghị phối hợp triển khai công tác hồ sơ tuyển sinh ĐH, CĐ, TCCN năm 2009
276/QÐ- GD&ÐT

Quyết định số 276/QÐ- GD&ÐT

Ngày ban hành : 17/02/2009

Người ký :

Trích yếu : Kết quả bài thu hoạch BDTX giáo viên THCS, học phần 2, chu kỳ III

17/02/2009

Quyết định số 276/QÐ- GD&ÐT

Ngày ban hành : 17/02/2009

Người ký :

Trích yếu : Kết quả bài thu hoạch BDTX giáo viên THCS, học phần 2, chu kỳ III

Kết quả bài thu hoạch BDTX giáo viên THCS, học phần 2, chu kỳ III
231/SGDÐT-GDCN&TX

Công văn số 231/SGDÐT-GDCN&TX

Ngày ban hành : 11/02/2009

Người ký :

Trích yếu : Kết luận việc tồ chức thi nghề PT lần 2 tại Hội nghị trực báo khối THPT ngày 10/2/2009

11/02/2009

Công văn số 231/SGDÐT-GDCN&TX

Ngày ban hành : 11/02/2009

Người ký :

Trích yếu : Kết luận việc tồ chức thi nghề PT lần 2 tại Hội nghị trực báo khối THPT ngày 10/2/2009

Kết luận việc tồ chức thi nghề PT lần 2 tại Hội nghị trực báo khối THPT ngày 10/2/2009
161/SGDÐT-GDCN&TX

Công văn số 161/SGDÐT-GDCN&TX

Ngày ban hành : 02/02/2009

Người ký :

Trích yếu : Thi nghề phổ thông lần 2 cho học sinh lớp 12

02/02/2009

Công văn số 161/SGDÐT-GDCN&TX

Ngày ban hành : 02/02/2009

Người ký :

Trích yếu : Thi nghề phổ thông lần 2 cho học sinh lớp 12

Thi nghề phổ thông lần 2 cho học sinh lớp 12
2721/ SGD&ÐT-GDCN-TX

Công văn số 2721/ SGD&ÐT-GDCN-TX

Ngày ban hành : 18/12/2008

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện dạy thêm học thêm

18/12/2008

Công văn số 2721/ SGD&ÐT-GDCN-TX

Ngày ban hành : 18/12/2008

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện dạy thêm học thêm

Hướng dẫn thực hiện dạy thêm học thêm
2703/QÐ-GD&ÐT

Quyết định số 2703/QÐ-GD&ÐT

Ngày ban hành : 15/12/2008

Người ký :

Trích yếu : Kết quả công nhận bài thu hoạch BDTX giáo viên tiểu học, học phần 3

15/12/2008

Quyết định số 2703/QÐ-GD&ÐT

Ngày ban hành : 15/12/2008

Người ký :

Trích yếu : Kết quả công nhận bài thu hoạch BDTX giáo viên tiểu học, học phần 3

Kết quả công nhận bài thu hoạch BDTX giáo viên tiểu học, học phần 3
2599/ SGD&ÐT-KH&CNTT

Công văn số 2599/ SGD&ÐT-KH&CNTT

Ngày ban hành : 15/12/2008

Người ký :

Trích yếu : Chuẩn bị Hội thi giáo viên sáng tạo năm 2008

15/12/2008

Công văn số 2599/ SGD&ÐT-KH&CNTT

Ngày ban hành : 15/12/2008

Người ký :

Trích yếu : Chuẩn bị Hội thi giáo viên sáng tạo năm 2008

Chuẩn bị Hội thi giáo viên sáng tạo năm 2008
2671/QÐ- GD&ÐT

Quyết định số 2671/QÐ- GD&ÐT

Ngày ban hành : 15/12/2008

Người ký :

Trích yếu : Về việc công nhận kết quả bài thu hoạch Bồi dưỡng Thường xuyên giáo viên Mầm non chu kỳ II

15/12/2008

Quyết định số 2671/QÐ- GD&ÐT

Ngày ban hành : 15/12/2008

Người ký :

Trích yếu : Về việc công nhận kết quả bài thu hoạch Bồi dưỡng Thường xuyên giáo viên Mầm non chu kỳ II

Về việc công nhận kết quả bài thu hoạch Bồi dưỡng Thường xuyên giáo viên Mầm non chu kỳ II
2468/SGD&ÐT-GDCN&TX

Công văn số 2468/SGD&ÐT-GDCN&TX

Ngày ban hành : 04/12/2008

Người ký :

Trích yếu : Tổng kết dạy thêm học thêm năm 2008

04/12/2008

Công văn số 2468/SGD&ÐT-GDCN&TX

Ngày ban hành : 04/12/2008

Người ký :

Trích yếu : Tổng kết dạy thêm học thêm năm 2008

Tổng kết dạy thêm học thêm năm 2008
2441/SGDÐT-GDCN&TX

Công văn số 2441/SGDÐT-GDCN&TX

Ngày ban hành : 20/11/2008

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thi nghề phổ thông năm học 2008-2009

20/11/2008

Công văn số 2441/SGDÐT-GDCN&TX

Ngày ban hành : 20/11/2008

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thi nghề phổ thông năm học 2008-2009

Hướng dẫn thi nghề phổ thông năm học 2008-2009
2206/SGDÐT-GDCN&TX

Công văn số 2206/SGDÐT-GDCN&TX

Ngày ban hành : 10/10/2008

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thi giáo viên dạy giỏi nghề phổ thông cấp tỉnh năm 2008

10/10/2008

Công văn số 2206/SGDÐT-GDCN&TX

Ngày ban hành : 10/10/2008

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thi giáo viên dạy giỏi nghề phổ thông cấp tỉnh năm 2008

Hướng dẫn thi giáo viên dạy giỏi nghề phổ thông cấp tỉnh năm 2008