Giáo dục Tiểu học

Có 28 văn bản
Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
2547/SGDĐT-GDTH

Công văn số 2547/SGDĐT-GDTH

Ngày ban hành : 14/11/2014

Người ký : Phạm Văn Hùng

Trích yếu : Thực hiện Chỉ thị 5105/CT-BGDĐT về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học

14/11/2014

Công văn số 2547/SGDĐT-GDTH

Ngày ban hành : 14/11/2014

Người ký : Phạm Văn Hùng

Trích yếu : Thực hiện Chỉ thị 5105/CT-BGDĐT về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học

Thực hiện Chỉ thị 5105/CT-BGDĐT về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học
2129/ SGDĐT-GDTH

Công văn số 2129/ SGDĐT-GDTH

Ngày ban hành : 31/10/2013

Người ký : Hoàng Đức Bình

Trích yếu : Hướng dẫn theo dõi học sinh tiểu học có năng lực học tập còn yếu

31/10/2013

Công văn số 2129/ SGDĐT-GDTH

Ngày ban hành : 31/10/2013

Người ký : Hoàng Đức Bình

Trích yếu : Hướng dẫn theo dõi học sinh tiểu học có năng lực học tập còn yếu

Hướng dẫn theo dõi học sinh tiểu học có năng lực học tập còn yếu
1640 /SGDĐT-GDTH

Công văn số 1640 /SGDĐT-GDTH

Ngày ban hành : 19/08/2013

Người ký : Hoàng Đức Bình

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 cấp tiểu học

19/08/2013

Công văn số 1640 /SGDĐT-GDTH

Ngày ban hành : 19/08/2013

Người ký : Hoàng Đức Bình

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 cấp tiểu học

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 cấp tiểu học
1548 /SGD&ĐT-GDTH-GDTrH

Công văn số 1548 /SGD&ĐT-GDTH-GDTrH

Ngày ban hành : 07/08/2013

Người ký : Phạm Văn Hùng

Trích yếu : Quản lí hồ sơ quy chế và học bạ học sinh năm học 2013 - 2014

07/08/2013

Công văn số 1548 /SGD&ĐT-GDTH-GDTrH

Ngày ban hành : 07/08/2013

Người ký : Phạm Văn Hùng

Trích yếu : Quản lí hồ sơ quy chế và học bạ học sinh năm học 2013 - 2014

Quản lí hồ sơ quy chế và học bạ học sinh năm học 2013 - 2014
1368 /SGDĐT-GDTH

Công văn số 1368 /SGDĐT-GDTH

Ngày ban hành : 08/07/2013

Người ký : Hoàng Đức Bình

Trích yếu : Chấn chỉnh việc sử dụng sách giáo khoa, tài liệu dạy tiếng Anh Tiểu học

08/07/2013

Công văn số 1368 /SGDĐT-GDTH

Ngày ban hành : 08/07/2013

Người ký : Hoàng Đức Bình

Trích yếu : Chấn chỉnh việc sử dụng sách giáo khoa, tài liệu dạy tiếng Anh Tiểu học

Chấn chỉnh việc sử dụng sách giáo khoa, tài liệu dạy tiếng Anh Tiểu học
533/SGD&ĐT - GDTH

Công văn số 533/SGD&ĐT - GDTH

Ngày ban hành : 27/03/2013

Người ký : Phạm Văn Hùng

Trích yếu : Công tác xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

27/03/2013

Công văn số 533/SGD&ĐT - GDTH

Ngày ban hành : 27/03/2013

Người ký : Phạm Văn Hùng

Trích yếu : Công tác xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

Công tác xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia
67/2011/TT-BGDÐT

Thông tư số 67/2011/TT-BGDÐT

Ngày ban hành : 30/12/2011

Người ký :

Trích yếu : Ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học

30/12/2011

Thông tư số 67/2011/TT-BGDÐT

Ngày ban hành : 30/12/2011

Người ký :

Trích yếu : Ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học

Ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học
1428/SGD&ÐT-GDTH

Công văn số 1428/SGD&ÐT-GDTH

Ngày ban hành : 31/08/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011 cấp tiểu học

31/08/2010

Công văn số 1428/SGD&ÐT-GDTH

Ngày ban hành : 31/08/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011 cấp tiểu học

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011 cấp tiểu học
295/SGD&ÐT – GDTH

Công văn số 295/SGD&ÐT – GDTH

Ngày ban hành : 23/12/2009

Người ký :

Trích yếu : Tổ chức Olympic Tiếng Anh Tiểu học

23/12/2009

Công văn số 295/SGD&ÐT – GDTH

Ngày ban hành : 23/12/2009

Người ký :

Trích yếu : Tổ chức Olympic Tiếng Anh Tiểu học

Tổ chức Olympic Tiếng Anh Tiểu học
2308/SGDÐT-GDTH

Công văn số 2308/SGDÐT-GDTH

Ngày ban hành : 14/12/2009

Người ký :

Trích yếu : Mời giảng viên tham gia lớp tập huấn sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong trường học

14/12/2009

Công văn số 2308/SGDÐT-GDTH

Ngày ban hành : 14/12/2009

Người ký :

Trích yếu : Mời giảng viên tham gia lớp tập huấn sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong trường học

Mời giảng viên tham gia lớp tập huấn sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong trường học
60/SGD&ÐT-DATKK

Công văn số 60/SGD&ÐT-DATKK

Ngày ban hành : 09/11/2009

Người ký :

Trích yếu : Trang bị thiết bị cho trẻ có khuyết tật về mắt

09/11/2009

Công văn số 60/SGD&ÐT-DATKK

Ngày ban hành : 09/11/2009

Người ký :

Trích yếu : Trang bị thiết bị cho trẻ có khuyết tật về mắt

Trang bị thiết bị cho trẻ có khuyết tật về mắt
1535/SGD&ÐT-GDTH

Công văn số 1535/SGD&ÐT-GDTH

Ngày ban hành : 31/08/2009

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2009 – 2010 đối với Giáo dục Tiểu học

31/08/2009

Công văn số 1535/SGD&ÐT-GDTH

Ngày ban hành : 31/08/2009

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2009 – 2010 đối với Giáo dục Tiểu học

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2009 – 2010 đối với Giáo dục Tiểu học
962/SGDÐT-GDTH

Công văn số 962/SGDÐT-GDTH

Ngày ban hành : 01/06/2009

Người ký :

Trích yếu : Triển khai mở lớp tập huấn về Hướng dẫn Chuẩn kiến thức, kỹ năng các môn ở tiểu học

01/06/2009

Công văn số 962/SGDÐT-GDTH

Ngày ban hành : 01/06/2009

Người ký :

Trích yếu : Triển khai mở lớp tập huấn về Hướng dẫn Chuẩn kiến thức, kỹ năng các môn ở tiểu học

Triển khai mở lớp tập huấn về Hướng dẫn Chuẩn kiến thức, kỹ năng các môn ở tiểu học
949/QÐ-SGD-ÐT

Quyết định số 949/QÐ-SGD-ÐT

Ngày ban hành : 29/05/2009

Người ký :

Trích yếu : Thành lập Hội đồng chuyên môn cấp Tiểu học kiểm tra việc dạy học và đánh giá theo chuẩn kiến thức kỹ năng các môn học cấp tiểu học Tỉnh Thừa Thiên Huế

29/05/2009

Quyết định số 949/QÐ-SGD-ÐT

Ngày ban hành : 29/05/2009

Người ký :

Trích yếu : Thành lập Hội đồng chuyên môn cấp Tiểu học kiểm tra việc dạy học và đánh giá theo chuẩn kiến thức kỹ năng các môn học cấp tiểu học Tỉnh Thừa Thiên Huế

Thành lập Hội đồng chuyên môn cấp Tiểu học kiểm tra việc dạy học và đánh giá theo chuẩn kiến thức kỹ năng các môn học cấp tiểu học Tỉnh Thừa Thiên Huế
891/SGDÐT-GDTH

Công văn số 891/SGDÐT-GDTH

Ngày ban hành : 21/05/2009

Người ký :

Trích yếu : Tổ chức đoàn Olympic Toán Tuổi thơ tỉnh Thừa Thiên Huế

21/05/2009

Công văn số 891/SGDÐT-GDTH

Ngày ban hành : 21/05/2009

Người ký :

Trích yếu : Tổ chức đoàn Olympic Toán Tuổi thơ tỉnh Thừa Thiên Huế

Tổ chức đoàn Olympic Toán Tuổi thơ tỉnh Thừa Thiên Huế
717/ SGD&ÐT-GDTH

Công văn số 717/ SGD&ÐT-GDTH

Ngày ban hành : 29/04/2009

Người ký :

Trích yếu : Tổ chức KTĐK Cuối HKII lớp 4 và lớp 5 Năm học 2008-2009

29/04/2009

Công văn số 717/ SGD&ÐT-GDTH

Ngày ban hành : 29/04/2009

Người ký :

Trích yếu : Tổ chức KTĐK Cuối HKII lớp 4 và lớp 5 Năm học 2008-2009

Tổ chức KTĐK Cuối HKII lớp 4 và lớp 5 Năm học 2008-2009
648 /SGD&ÐT-GDTH

Công văn số 648 /SGD&ÐT-GDTH

Ngày ban hành : 18/04/2009

Người ký :

Trích yếu : Tổ chức dạy học Tiếng Anh bậc tiểu học năm học 2009 – 2010

18/04/2009

Công văn số 648 /SGD&ÐT-GDTH

Ngày ban hành : 18/04/2009

Người ký :

Trích yếu : Tổ chức dạy học Tiếng Anh bậc tiểu học năm học 2009 – 2010

Tổ chức dạy học Tiếng Anh bậc tiểu học năm học 2009 – 2010
385/SGD&ÐT–GDTH

Công văn số 385/SGD&ÐT–GDTH

Ngày ban hành : 10/03/2009

Người ký :

Trích yếu : Đánh giá chất lượng dạy học môn Thủ công, Kĩ thuật

10/03/2009

Công văn số 385/SGD&ÐT–GDTH

Ngày ban hành : 10/03/2009

Người ký :

Trích yếu : Đánh giá chất lượng dạy học môn Thủ công, Kĩ thuật

Đánh giá chất lượng dạy học môn Thủ công, Kĩ thuật
386/SGD&ÐT–GDTH

Công văn số 386/SGD&ÐT–GDTH

Ngày ban hành : 10/03/2009

Người ký :

Trích yếu : Tổ chức cuộc thi “ Ý tưởng trẻ thơ” cho HS tiểu học

10/03/2009

Công văn số 386/SGD&ÐT–GDTH

Ngày ban hành : 10/03/2009

Người ký :

Trích yếu : Tổ chức cuộc thi “ Ý tưởng trẻ thơ” cho HS tiểu học

Tổ chức cuộc thi “ Ý tưởng trẻ thơ” cho HS tiểu học
380/SGD&ÐT-GDTH

Công văn số 380/SGD&ÐT-GDTH

Ngày ban hành : 09/03/2009

Người ký :

Trích yếu : Tập huấn cốt cán chương trình 11

09/03/2009

Công văn số 380/SGD&ÐT-GDTH

Ngày ban hành : 09/03/2009

Người ký :

Trích yếu : Tập huấn cốt cán chương trình 11

Tập huấn cốt cán chương trình 11
234/SGD&ÐT-GDTH

Công văn số 234/SGD&ÐT-GDTH

Ngày ban hành : 12/02/2009

Người ký :

Trích yếu : Trao học bổng cho HS bị thiên tai Quỹ “ VINAMILK ươm mầm tài năng trẻ”

12/02/2009

Công văn số 234/SGD&ÐT-GDTH

Ngày ban hành : 12/02/2009

Người ký :

Trích yếu : Trao học bổng cho HS bị thiên tai Quỹ “ VINAMILK ươm mầm tài năng trẻ”

Trao học bổng cho HS bị thiên tai Quỹ “ VINAMILK ươm mầm tài năng trẻ”
169/SGDÐT-GDTH

Công văn số 169/SGDÐT-GDTH

Ngày ban hành : 05/02/2009

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn tổ chức thi “Vở sạch-Chữ đẹp” NH 2008-2009

05/02/2009

Công văn số 169/SGDÐT-GDTH

Ngày ban hành : 05/02/2009

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn tổ chức thi “Vở sạch-Chữ đẹp” NH 2008-2009

Hướng dẫn tổ chức thi “Vở sạch-Chữ đẹp” NH 2008-2009
105/BC-SGD&ÐT

Công văn số 105/BC-SGD&ÐT

Ngày ban hành : 19/01/2009

Người ký :

Trích yếu : Báo cáo Tình hình thực hiện Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2008

19/01/2009

Công văn số 105/BC-SGD&ÐT

Ngày ban hành : 19/01/2009

Người ký :

Trích yếu : Báo cáo Tình hình thực hiện Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2008

Báo cáo Tình hình thực hiện Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2008
2516/SGD&ÐT-GDTH

Công văn số 2516/SGD&ÐT-GDTH

Ngày ban hành : 08/12/2008

Người ký :

Trích yếu : Góp ý dự thảo “Hướng dẫn đánh giá chất lượng giáo dục trường phổ thông”.

08/12/2008

Công văn số 2516/SGD&ÐT-GDTH

Ngày ban hành : 08/12/2008

Người ký :

Trích yếu : Góp ý dự thảo “Hướng dẫn đánh giá chất lượng giáo dục trường phổ thông”.

Góp ý dự thảo “Hướng dẫn đánh giá chất lượng giáo dục trường phổ thông”.
2507/SGD&ÐT-GDTH

Công văn số 2507/SGD&ÐT-GDTH

Ngày ban hành : 05/12/2008

Người ký :

Trích yếu : Tập huấn đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS Tiểu học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng

05/12/2008

Công văn số 2507/SGD&ÐT-GDTH

Ngày ban hành : 05/12/2008

Người ký :

Trích yếu : Tập huấn đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS Tiểu học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng

Tập huấn đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS Tiểu học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng
2367/SGDÐT-GDTH

Công văn số 2367/SGDÐT-GDTH

Ngày ban hành : 17/11/2008

Người ký :

Trích yếu : Tập huấn môn Bóng rỗ cho giáo viên dạy thể dục bậc tiểu học

17/11/2008

Công văn số 2367/SGDÐT-GDTH

Ngày ban hành : 17/11/2008

Người ký :

Trích yếu : Tập huấn môn Bóng rỗ cho giáo viên dạy thể dục bậc tiểu học

Tập huấn môn Bóng rỗ cho giáo viên dạy thể dục bậc tiểu học
2368/SGD&ÐT-GDTH

Công văn số 2368/SGD&ÐT-GDTH

Ngày ban hành : 17/11/2008

Người ký :

Trích yếu : Triển khai Phòng tránh tai nạn thương tích cho học sinh

17/11/2008

Công văn số 2368/SGD&ÐT-GDTH

Ngày ban hành : 17/11/2008

Người ký :

Trích yếu : Triển khai Phòng tránh tai nạn thương tích cho học sinh

Triển khai Phòng tránh tai nạn thương tích cho học sinh
2250/SGD&ÐT-GDTH

Công văn số 2250/SGD&ÐT-GDTH

Ngày ban hành : 28/10/2008

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn hồ sơ học sinh khuyết tật học hòa nhập

28/10/2008

Công văn số 2250/SGD&ÐT-GDTH

Ngày ban hành : 28/10/2008

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn hồ sơ học sinh khuyết tật học hòa nhập

Hướng dẫn hồ sơ học sinh khuyết tật học hòa nhập