Giáo dục Trung học

Có văn bản
Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
1757 /SGDĐT-GDTrH

Công văn số 1757 /SGDĐT-GDTrH

Ngày ban hành : 16/07/2015

Người ký : Nguyễn Ngọc Sơn

Trích yếu : V/v hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp Tỉnh học sinh trung học năm học 2015-2016

16/07/2015

Công văn số 1757 /SGDĐT-GDTrH

Ngày ban hành : 16/07/2015

Người ký : Nguyễn Ngọc Sơn

Trích yếu : V/v hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp Tỉnh học sinh trung học năm học 2015-2016

V/v hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp Tỉnh học sinh trung học năm học 2015-2016
948 /SGD-ĐT-GDTrH

Công văn số 948 /SGD-ĐT-GDTrH

Ngày ban hành : 17/04/2015

Người ký : Nguyễn Ngọc Sơn

Trích yếu : V/v triển khai cuộc thi “Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin năm 2015”

17/04/2015

Công văn số 948 /SGD-ĐT-GDTrH

Ngày ban hành : 17/04/2015

Người ký : Nguyễn Ngọc Sơn

Trích yếu : V/v triển khai cuộc thi “Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin năm 2015”

V/v triển khai cuộc thi “Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin năm 2015”
2386/SGD&ĐT-GDTrH

Công văn số 2386/SGD&ĐT-GDTrH

Ngày ban hành : 30/10/2014

Người ký : Phạm Văn Hùng

Trích yếu : hướng dẫn thi “Ý tưởng sáng tạo”

30/10/2014

Công văn số 2386/SGD&ĐT-GDTrH

Ngày ban hành : 30/10/2014

Người ký : Phạm Văn Hùng

Trích yếu : hướng dẫn thi “Ý tưởng sáng tạo”

hướng dẫn thi “Ý tưởng sáng tạo”
121- SGDDT-GDTrH

Công văn số 121- SGDDT-GDTrH

Ngày ban hành : 18/01/2013

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thí sinh tham dự Cuộc thi KH-KT HS TrH năm 2013.

18/01/2013

Công văn số 121- SGDDT-GDTrH

Ngày ban hành : 18/01/2013

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thí sinh tham dự Cuộc thi KH-KT HS TrH năm 2013.

Hướng dẫn thí sinh tham dự Cuộc thi KH-KT HS TrH năm 2013.
25/QĐ-SGDĐT

Công văn số 25/QĐ-SGDĐT

Ngày ban hành : 05/01/2013

Người ký : Phạm Văn Hùng

Trích yếu : Ban hành Điều lệ hội thao GDQP học sinh THPT năm 2013

05/01/2013

Công văn số 25/QĐ-SGDĐT

Ngày ban hành : 05/01/2013

Người ký : Phạm Văn Hùng

Trích yếu : Ban hành Điều lệ hội thao GDQP học sinh THPT năm 2013

Ban hành Điều lệ hội thao GDQP học sinh THPT năm 2013
1327/SGD-ÐT-GDTrH

Công văn số 1327/SGD-ÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 01/09/2011

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2011-2012

01/09/2011

Công văn số 1327/SGD-ÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 01/09/2011

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2011-2012

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2011-2012
351/SGD&ÐT- GDTrH

Thông báo số 351/SGD&ÐT- GDTrH

Ngày ban hành : 20/03/2011

Người ký :

Trích yếu : Điều lệ giải điền kinh và bóng đá học sinh tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2010 - 2011

20/03/2011

Thông báo số 351/SGD&ÐT- GDTrH

Ngày ban hành : 20/03/2011

Người ký :

Trích yếu : Điều lệ giải điền kinh và bóng đá học sinh tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2010 - 2011

Điều lệ giải điền kinh và bóng đá học sinh tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2010 - 2011
1822/QÐ/SGD&ÐT-GDTrH

Quyết định số 1822/QÐ/SGD&ÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 01/11/2010

Người ký :

Trích yếu : Thành lập Hội đồng coi thi và chấm thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 và thi Giải toán trên máy tính cầm tay (MTCT) lớp 8, 9, 11, 12 THPT và BTTHPT năm học 2010-2011

01/11/2010

Quyết định số 1822/QÐ/SGD&ÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 01/11/2010

Người ký :

Trích yếu : Thành lập Hội đồng coi thi và chấm thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 và thi Giải toán trên máy tính cầm tay (MTCT) lớp 8, 9, 11, 12 THPT và BTTHPT năm học 2010-2011

Thành lập Hội đồng coi thi và chấm thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 và thi Giải toán trên máy tính cầm tay (MTCT) lớp 8, 9, 11, 12 THPT và BTTHPT năm học 2010-2011
1788/SGD&ÐT-GDTrH

Công văn số 1788/SGD&ÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 20/10/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn day-học và ôn thi TN THPT

20/10/2010

Công văn số 1788/SGD&ÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 20/10/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn day-học và ôn thi TN THPT

Hướng dẫn day-học và ôn thi TN THPT
1664/SGD&ÐT-GDTrH

Công văn số 1664/SGD&ÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 06/10/2010

Người ký :

Trích yếu : Thi giải toán qua Internet (Violympic) và Olympic Tiếng Anh qua Internet (IOE) năm học 2010-2011

06/10/2010

Công văn số 1664/SGD&ÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 06/10/2010

Người ký :

Trích yếu : Thi giải toán qua Internet (Violympic) và Olympic Tiếng Anh qua Internet (IOE) năm học 2010-2011

Thi giải toán qua Internet (Violympic) và Olympic Tiếng Anh qua Internet (IOE) năm học 2010-2011
1639/SGD&ÐT-GDTrH

Công văn số 1639/SGD&ÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 01/10/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn dạy học Tiếng Anh năm học 2010-2011

01/10/2010

Công văn số 1639/SGD&ÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 01/10/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn dạy học Tiếng Anh năm học 2010-2011

Hướng dẫn dạy học Tiếng Anh năm học 2010-2011
1640/SGD&ÐT-GDTrH

Công văn số 1640/SGD&ÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 01/10/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn dạy học Tiếng Anh năm học 2010-2011

01/10/2010

Công văn số 1640/SGD&ÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 01/10/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn dạy học Tiếng Anh năm học 2010-2011

Hướng dẫn dạy học Tiếng Anh năm học 2010-2011
1481/SGD&ÐT-GDTrH

Công văn số 1481/SGD&ÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 09/09/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn dạy tiếng Pháp năm học 2010-2011

09/09/2010

Công văn số 1481/SGD&ÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 09/09/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn dạy tiếng Pháp năm học 2010-2011

Hướng dẫn dạy tiếng Pháp năm học 2010-2011
1480/SGDÐT-GDTrH

Công văn số 1480/SGDÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 09/09/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn dạy tiếng Nhật năm học 2010-2011

09/09/2010

Công văn số 1480/SGDÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 09/09/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn dạy tiếng Nhật năm học 2010-2011

Hướng dẫn dạy tiếng Nhật năm học 2010-2011
1410/SGDÐT-GDTrH

Công văn số 1410/SGDÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 23/08/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GD TrH năm học 2010-2011

23/08/2010

Công văn số 1410/SGDÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 23/08/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GD TrH năm học 2010-2011

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GD TrH năm học 2010-2011
750/SGDÐT-GDTrH-KT

Công văn số 750/SGDÐT-GDTrH-KT

Ngày ban hành : 06/04/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thi tốt nghiệp Tiếng Pháp TC 2009-2010 và tuyển sinh các lớp tiếng Pháp, tiếng Nhật 2010-2011

06/04/2010

Công văn số 750/SGDÐT-GDTrH-KT

Ngày ban hành : 06/04/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thi tốt nghiệp Tiếng Pháp TC 2009-2010 và tuyển sinh các lớp tiếng Pháp, tiếng Nhật 2010-2011

Hướng dẫn thi tốt nghiệp Tiếng Pháp TC 2009-2010 và tuyển sinh các lớp tiếng Pháp, tiếng Nhật 2010-2011
2323/QÐ/SGD&ÐT-GDTrH

Quyết định số 2323/QÐ/SGD&ÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 10/12/2009

Người ký :

Trích yếu : Quyết định Về việc thành lập Hội đồng coi thi và chấm thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh

10/12/2009

Quyết định số 2323/QÐ/SGD&ÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 10/12/2009

Người ký :

Trích yếu : Quyết định Về việc thành lập Hội đồng coi thi và chấm thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh

Quyết định Về việc thành lập Hội đồng coi thi và chấm thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh
2029/SGDÐT-GDTrH

Công văn số 2029/SGDÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 09/11/2009

Người ký :

Trích yếu : Triển khai tài liệu “Hướng dẫn thực hiện chuẩn KT-KN theo cấp học, môn học”

09/11/2009

Công văn số 2029/SGDÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 09/11/2009

Người ký :

Trích yếu : Triển khai tài liệu “Hướng dẫn thực hiện chuẩn KT-KN theo cấp học, môn học”

Triển khai tài liệu “Hướng dẫn thực hiện chuẩn KT-KN theo cấp học, môn học”
1909/SGDÐT-GDTrH

Công văn số 1909/SGDÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 26/10/2009

Người ký :

Trích yếu : Tổ chức Hội thi Khoa học và Kỹ thuật (International Science and Engineering Fair - Intel ISEF)

26/10/2009

Công văn số 1909/SGDÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 26/10/2009

Người ký :

Trích yếu : Tổ chức Hội thi Khoa học và Kỹ thuật (International Science and Engineering Fair - Intel ISEF)

Tổ chức Hội thi Khoa học và Kỹ thuật (International Science and Engineering Fair - Intel ISEF)
1495/SGD-ÐT/GDTrH

Công văn số 1495/SGD-ÐT/GDTrH

Ngày ban hành : 27/08/2009

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GD TrH năm học 2009-2010

27/08/2009

Công văn số 1495/SGD-ÐT/GDTrH

Ngày ban hành : 27/08/2009

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GD TrH năm học 2009-2010

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GD TrH năm học 2009-2010
1372/QÐ-SGD&ÐT-GDTrH

Quyết định số 1372/QÐ-SGD&ÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 17/08/2009

Người ký :

Trích yếu : Quyết định về việc cử giảng viên tập huấn giáo dục môi trường năm 2009

17/08/2009

Quyết định số 1372/QÐ-SGD&ÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 17/08/2009

Người ký :

Trích yếu : Quyết định về việc cử giảng viên tập huấn giáo dục môi trường năm 2009

Quyết định về việc cử giảng viên tập huấn giáo dục môi trường năm 2009
1373/QÐ-SGD&ÐT-GDTrH

Quyết định số 1373/QÐ-SGD&ÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 17/08/2009

Người ký :

Trích yếu : Quyết định về việc cử giảng viên lớp tập huấn phương pháp dạy học năm 2009

17/08/2009

Quyết định số 1373/QÐ-SGD&ÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 17/08/2009

Người ký :

Trích yếu : Quyết định về việc cử giảng viên lớp tập huấn phương pháp dạy học năm 2009

Quyết định về việc cử giảng viên lớp tập huấn phương pháp dạy học năm 2009
1082/SGD&ÐT-KH&CNTT

Công văn số 1082/SGD&ÐT-KH&CNTT

Ngày ban hành : 24/06/2009

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn tổng kết năm học 2008 – 2009 về công nghệ thông tin

24/06/2009

Công văn số 1082/SGD&ÐT-KH&CNTT

Ngày ban hành : 24/06/2009

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn tổng kết năm học 2008 – 2009 về công nghệ thông tin

Hướng dẫn tổng kết năm học 2008 – 2009 về công nghệ thông tin
957/QÐ-SGD&ÐT-GDTrH

Quyết định số 957/QÐ-SGD&ÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 02/06/2009

Người ký :

Trích yếu : Quyết định công nhận các cá nhân đạt thành tích trong kì thi cấp tỉnh giải toán qua Internet dành cho học sinh lớp 1,2,3,4,6,7,8 năm học 2008-2009

02/06/2009

Quyết định số 957/QÐ-SGD&ÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 02/06/2009

Người ký :

Trích yếu : Quyết định công nhận các cá nhân đạt thành tích trong kì thi cấp tỉnh giải toán qua Internet dành cho học sinh lớp 1,2,3,4,6,7,8 năm học 2008-2009

Quyết định công nhận các cá nhân đạt thành tích trong kì thi cấp tỉnh giải toán qua Internet dành cho học sinh lớp 1,2,3,4,6,7,8 năm học 2008-2009
905/SGDÐT-GDTrH-TH

Công văn số 905/SGDÐT-GDTrH-TH

Ngày ban hành : 22/05/2009

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn bổ sung tổ chức kỳ thi giải toán qua mạng internet cấp tỉnh dành cho học sinh các lớp 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

22/05/2009

Công văn số 905/SGDÐT-GDTrH-TH

Ngày ban hành : 22/05/2009

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn bổ sung tổ chức kỳ thi giải toán qua mạng internet cấp tỉnh dành cho học sinh các lớp 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

Hướng dẫn bổ sung tổ chức kỳ thi giải toán qua mạng internet cấp tỉnh dành cho học sinh các lớp 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8
887/SGDÐT-GDTrH-TH

Công văn số 887/SGDÐT-GDTrH-TH

Ngày ban hành : 20/05/2009

Người ký :

Trích yếu : Tổ chức kỳ thi giải toán qua mạng internet cấp tỉnh dành cho học sinh các lớp 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8.

20/05/2009

Công văn số 887/SGDÐT-GDTrH-TH

Ngày ban hành : 20/05/2009

Người ký :

Trích yếu : Tổ chức kỳ thi giải toán qua mạng internet cấp tỉnh dành cho học sinh các lớp 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8.

Tổ chức kỳ thi giải toán qua mạng internet cấp tỉnh dành cho học sinh các lớp 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8.
741/QÐ/SGD&ÐT-GDTrH

Quyết định số 741/QÐ/SGD&ÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 06/05/2009

Người ký :

Trích yếu : Quyết định thành lập các đội tuyển lớp 5, lớp 9 tham dự kỳ thi giải toán qua internet cấp Quốc gia

06/05/2009

Quyết định số 741/QÐ/SGD&ÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 06/05/2009

Người ký :

Trích yếu : Quyết định thành lập các đội tuyển lớp 5, lớp 9 tham dự kỳ thi giải toán qua internet cấp Quốc gia

Quyết định thành lập các đội tuyển lớp 5, lớp 9 tham dự kỳ thi giải toán qua internet cấp Quốc gia
733/SGD&ÐT-KH&CNTT

Quyết định số 733/SGD&ÐT-KH&CNTT

Ngày ban hành : 04/05/2009

Người ký :

Trích yếu : Quyết định khen thưởng giáo viên trong Hội thi giáo án điện tử lần thứ V

04/05/2009

Quyết định số 733/SGD&ÐT-KH&CNTT

Ngày ban hành : 04/05/2009

Người ký :

Trích yếu : Quyết định khen thưởng giáo viên trong Hội thi giáo án điện tử lần thứ V

Quyết định khen thưởng giáo viên trong Hội thi giáo án điện tử lần thứ V
704/SGD&ÐT-GDTrH

Quyết định số 704/SGD&ÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 28/04/2009

Người ký :

Trích yếu : Quyết định thành lập Ban tổ chức thi và Ban kỹ thuật & giám sát thi giải toán qua internet cấp tỉnh ngày 04/05/200

28/04/2009

Quyết định số 704/SGD&ÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 28/04/2009

Người ký :

Trích yếu : Quyết định thành lập Ban tổ chức thi và Ban kỹ thuật & giám sát thi giải toán qua internet cấp tỉnh ngày 04/05/200

Quyết định thành lập Ban tổ chức thi và Ban kỹ thuật & giám sát thi giải toán qua internet cấp tỉnh ngày 04/05/200
703/SGDÐT-GDTrH-GDTH

Công văn số 703/SGDÐT-GDTrH-GDTH

Ngày ban hành : 27/04/2009

Người ký :

Trích yếu : Tổ chức thi giải toán qua internet cấp tỉnh và cấp quốc gia - Năm học 2008-2009

27/04/2009

Công văn số 703/SGDÐT-GDTrH-GDTH

Ngày ban hành : 27/04/2009

Người ký :

Trích yếu : Tổ chức thi giải toán qua internet cấp tỉnh và cấp quốc gia - Năm học 2008-2009

Tổ chức thi giải toán qua internet cấp tỉnh và cấp quốc gia - Năm học 2008-2009