Kế hoạch Tài chính

Có 48 văn bản
Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
1257 /SGD&ĐT-KHTC

Công văn số 1257 /SGD&ĐT-KHTC

Ngày ban hành : 22/05/2015

Người ký : Phạm Văn Hùng

Trích yếu : V/v  không thu tiền lệ  phí tuyển sinh đầu cấp.

22/05/2015

Công văn số 1257 /SGD&ĐT-KHTC

Ngày ban hành : 22/05/2015

Người ký : Phạm Văn Hùng

Trích yếu : V/v  không thu tiền lệ  phí tuyển sinh đầu cấp.

V/v  không thu tiền lệ  phí tuyển sinh đầu cấp.
1305/CV LN GDĐT-TC

Công văn số 1305/CV LN GDĐT-TC

Ngày ban hành : 10/06/2014

Người ký : Phạm văn Hùng

Trích yếu : Hướng dẫn thu, chi tiền dạy thêm học thêm

10/06/2014

Công văn số 1305/CV LN GDĐT-TC

Ngày ban hành : 10/06/2014

Người ký : Phạm văn Hùng

Trích yếu : Hướng dẫn thu, chi tiền dạy thêm học thêm

Hướng dẫn thu, chi tiền dạy thêm học thêm
2377/SGD&ĐT-KHTC

Công văn số 2377/SGD&ĐT-KHTC

Ngày ban hành : 02/12/2013

Người ký : Phạm Văn Hùng

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng, trang phục đối với giáo viên TDTT

02/12/2013

Công văn số 2377/SGD&ĐT-KHTC

Ngày ban hành : 02/12/2013

Người ký : Phạm Văn Hùng

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng, trang phục đối với giáo viên TDTT

Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng, trang phục đối với giáo viên TDTT
1698 /CV LN GDĐT-TC

Công văn số 1698 /CV LN GDĐT-TC

Ngày ban hành : 29/08/2013

Người ký : Phạm Văn Hùng

Trích yếu : Hướng dẫn các khoản thu trong các cơ sở giáo dục năm học 2013-2014

29/08/2013

Công văn số 1698 /CV LN GDĐT-TC

Ngày ban hành : 29/08/2013

Người ký : Phạm Văn Hùng

Trích yếu : Hướng dẫn các khoản thu trong các cơ sở giáo dục năm học 2013-2014

Hướng dẫn các khoản thu trong các cơ sở giáo dục năm học 2013-2014
743 /GD&ĐT-KHTC

Công văn số 743 /GD&ĐT-KHTC

Ngày ban hành : 17/04/2013

Người ký : Phạm Văn Hùng

Trích yếu : Báo cáo số liệu thuộc Đề án KCHTL và nhà công vụ giáo viên

17/04/2013

Công văn số 743 /GD&ĐT-KHTC

Ngày ban hành : 17/04/2013

Người ký : Phạm Văn Hùng

Trích yếu : Báo cáo số liệu thuộc Đề án KCHTL và nhà công vụ giáo viên

Báo cáo số liệu thuộc Đề án KCHTL và nhà công vụ giáo viên
104 -GD&DT-KHTC

Công văn số 104 -GD&DT-KHTC

Ngày ban hành : 17/01/2013

Người ký : Phạm Văn Hùng

Trích yếu : Hướng dẫn triển khai chỉ thị của UBND tỉnh về tăng cường thực  hành tiết kiệm, chống lãng phí.

17/01/2013

Công văn số 104 -GD&DT-KHTC

Ngày ban hành : 17/01/2013

Người ký : Phạm Văn Hùng

Trích yếu : Hướng dẫn triển khai chỉ thị của UBND tỉnh về tăng cường thực  hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Hướng dẫn triển khai chỉ thị của UBND tỉnh về tăng cường thực  hành tiết kiệm, chống lãng phí.
1635 /LN GDÐT-TC

Công văn số 1635 /LN GDÐT-TC

Ngày ban hành : 05/09/2012

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn các khoản thu trong các cơ sở giáo dục năm học 2012-2013.

05/09/2012

Công văn số 1635 /LN GDÐT-TC

Ngày ban hành : 05/09/2012

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn các khoản thu trong các cơ sở giáo dục năm học 2012-2013.

Hướng dẫn các khoản thu trong các cơ sở giáo dục năm học 2012-2013.
1036/GD&ÐT-KHTC

Công văn số 1036/GD&ÐT-KHTC

Ngày ban hành : 18/07/2011

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện cho các cơ sở giáo dục và đào tạo

18/07/2011

Công văn số 1036/GD&ÐT-KHTC

Ngày ban hành : 18/07/2011

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện cho các cơ sở giáo dục và đào tạo

Hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện cho các cơ sở giáo dục và đào tạo
593/LN TC -GDÐT

Công văn số 593/LN TC -GDÐT

Ngày ban hành : 05/05/2011

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn tạm thời về việc thực hiện Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Liên Bộ Giáo dục Đào tạo- Bộ Tài chính- Bộ Lao động thương binh xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015.

05/05/2011

Công văn số 593/LN TC -GDÐT

Ngày ban hành : 05/05/2011

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn tạm thời về việc thực hiện Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Liên Bộ Giáo dục Đào tạo- Bộ Tài chính- Bộ Lao động thương binh xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015.

Hướng dẫn tạm thời về việc thực hiện Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Liên Bộ Giáo dục Đào tạo- Bộ Tài chính- Bộ Lao động thương binh xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015.
1313/GD&ÐT-KHTC

Công văn số 1313/GD&ÐT-KHTC

Ngày ban hành : 11/08/2010

Người ký :

Trích yếu : hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong cơ sở giáo dục công lập năm học 2010-2011

11/08/2010

Công văn số 1313/GD&ÐT-KHTC

Ngày ban hành : 11/08/2010

Người ký :

Trích yếu : hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong cơ sở giáo dục công lập năm học 2010-2011

hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong cơ sở giáo dục công lập năm học 2010-2011
2248/GD&ÐT-KHTC

Công văn số 2248/GD&ÐT-KHTC

Ngày ban hành : 01/12/2009

Người ký :

Trích yếu : Quản lý, sử dụng và bảo quản tài sản cố định tại đơn vị.

01/12/2009

Công văn số 2248/GD&ÐT-KHTC

Ngày ban hành : 01/12/2009

Người ký :

Trích yếu : Quản lý, sử dụng và bảo quản tài sản cố định tại đơn vị.

Quản lý, sử dụng và bảo quản tài sản cố định tại đơn vị.
1768/SGDÐT-KHTC

Công văn số 1768/SGDÐT-KHTC

Ngày ban hành : 07/10/2009

Người ký :

Trích yếu : Trao đổi kế hoạch thu, chi ngân sách và công tác sách-thiết bị dạy học năm 2010

07/10/2009

Công văn số 1768/SGDÐT-KHTC

Ngày ban hành : 07/10/2009

Người ký :

Trích yếu : Trao đổi kế hoạch thu, chi ngân sách và công tác sách-thiết bị dạy học năm 2010

Trao đổi kế hoạch thu, chi ngân sách và công tác sách-thiết bị dạy học năm 2010
1738/GD&ÐT-KHTC

Công văn số 1738/GD&ÐT-KHTC

Ngày ban hành : 02/10/2009

Người ký :

Trích yếu : Mời nhận “Học bổng Kotex vì nữ sinh tài năng Việt Nam” năm học 2008-2009

02/10/2009

Công văn số 1738/GD&ÐT-KHTC

Ngày ban hành : 02/10/2009

Người ký :

Trích yếu : Mời nhận “Học bổng Kotex vì nữ sinh tài năng Việt Nam” năm học 2008-2009

Mời nhận “Học bổng Kotex vì nữ sinh tài năng Việt Nam” năm học 2008-2009
1634/GD&ÐT-KHTC

Công văn số 1634/GD&ÐT-KHTC

Ngày ban hành : 18/09/2009

Người ký :

Trích yếu : Báo cáo thống kê đầu năm học 2009 - 2010

18/09/2009

Công văn số 1634/GD&ÐT-KHTC

Ngày ban hành : 18/09/2009

Người ký :

Trích yếu : Báo cáo thống kê đầu năm học 2009 - 2010

Báo cáo thống kê đầu năm học 2009 - 2010
1598/GD&ÐT/KHTC

Công văn số 1598/GD&ÐT/KHTC

Ngày ban hành : 14/09/2009

Người ký :

Trích yếu : Báo số liệu CSVCTBTH xây dựng Dự án GDĐT Nông thôn mới

14/09/2009

Công văn số 1598/GD&ÐT/KHTC

Ngày ban hành : 14/09/2009

Người ký :

Trích yếu : Báo số liệu CSVCTBTH xây dựng Dự án GDĐT Nông thôn mới

Báo số liệu CSVCTBTH xây dựng Dự án GDĐT Nông thôn mới
1447/SGDÐT-GDDT

Công văn số 1447/SGDÐT-GDDT

Ngày ban hành : 20/08/2009

Người ký :

Trích yếu : Báo cáo tình hình và số liệu để tham gia Hội nghị giao ban các trường PTDTNT năm học 2009-2010

20/08/2009

Công văn số 1447/SGDÐT-GDDT

Ngày ban hành : 20/08/2009

Người ký :

Trích yếu : Báo cáo tình hình và số liệu để tham gia Hội nghị giao ban các trường PTDTNT năm học 2009-2010

Báo cáo tình hình và số liệu để tham gia Hội nghị giao ban các trường PTDTNT năm học 2009-2010
1362/GD&ÐT-KHTC

Công văn số 1362/GD&ÐT-KHTC

Ngày ban hành : 13/08/2009

Người ký :

Trích yếu : Các khoản thu trong đơn vị trường học năm 2009-2010

13/08/2009

Công văn số 1362/GD&ÐT-KHTC

Ngày ban hành : 13/08/2009

Người ký :

Trích yếu : Các khoản thu trong đơn vị trường học năm 2009-2010

Các khoản thu trong đơn vị trường học năm 2009-2010
1348/GD&ÐT-KHTC

Công văn số 1348/GD&ÐT-KHTC

Ngày ban hành : 11/08/2009

Người ký :

Trích yếu : Đăng ký tài sản Nhà nước

11/08/2009

Công văn số 1348/GD&ÐT-KHTC

Ngày ban hành : 11/08/2009

Người ký :

Trích yếu : Đăng ký tài sản Nhà nước

Đăng ký tài sản Nhà nước
1318/GD&ÐT-KHTC

Công văn số 1318/GD&ÐT-KHTC

Ngày ban hành : 04/08/2009

Người ký :

Trích yếu : Báo cáo nhanh số liệu đầu năm học 2009 - 2010

04/08/2009

Công văn số 1318/GD&ÐT-KHTC

Ngày ban hành : 04/08/2009

Người ký :

Trích yếu : Báo cáo nhanh số liệu đầu năm học 2009 - 2010

Báo cáo nhanh số liệu đầu năm học 2009 - 2010
1211/GD&ÐT-KHTC

Công văn số 1211/GD&ÐT-KHTC

Ngày ban hành : 21/07/2009

Người ký :

Trích yếu : Báo cáo thống kê học sinh trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng, THCN năm 2009

21/07/2009

Công văn số 1211/GD&ÐT-KHTC

Ngày ban hành : 21/07/2009

Người ký :

Trích yếu : Báo cáo thống kê học sinh trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng, THCN năm 2009

Báo cáo thống kê học sinh trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng, THCN năm 2009
1230/GD&ÐT-KHTC

Công văn số 1230/GD&ÐT-KHTC

Ngày ban hành : 21/07/2009

Người ký :

Trích yếu : Dự toán kinh phí đào tạo năm 2009

21/07/2009

Công văn số 1230/GD&ÐT-KHTC

Ngày ban hành : 21/07/2009

Người ký :

Trích yếu : Dự toán kinh phí đào tạo năm 2009

Dự toán kinh phí đào tạo năm 2009
778/GD&ÐT-KHTC

Công văn số 778/GD&ÐT-KHTC

Ngày ban hành : 11/05/2009

Người ký :

Trích yếu : Báo cáo thống kê cuối năm học 2008 – 2009

11/05/2009

Công văn số 778/GD&ÐT-KHTC

Ngày ban hành : 11/05/2009

Người ký :

Trích yếu : Báo cáo thống kê cuối năm học 2008 – 2009

Báo cáo thống kê cuối năm học 2008 – 2009
779/SGD&ÐT-KHTC

Công văn số 779/SGD&ÐT-KHTC

Ngày ban hành : 11/05/2009

Người ký :

Trích yếu : Báo cáo nhu cầu sử dụng đất đến năm 2020 đối với GD&ĐT

11/05/2009

Công văn số 779/SGD&ÐT-KHTC

Ngày ban hành : 11/05/2009

Người ký :

Trích yếu : Báo cáo nhu cầu sử dụng đất đến năm 2020 đối với GD&ĐT

Báo cáo nhu cầu sử dụng đất đến năm 2020 đối với GD&ĐT
759/SGD&ÐT-KHTC

Công văn số 759/SGD&ÐT-KHTC

Ngày ban hành : 08/05/2009

Người ký :

Trích yếu : Xét khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác sách-thiết bị

08/05/2009

Công văn số 759/SGD&ÐT-KHTC

Ngày ban hành : 08/05/2009

Người ký :

Trích yếu : Xét khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác sách-thiết bị

Xét khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác sách-thiết bị
760/SGD&ÐT-KHTC

Công văn số 760/SGD&ÐT-KHTC

Ngày ban hành : 08/05/2009

Người ký :

Trích yếu : Xây dựng kế hoạch trung hạn 2010-2014 và năm học 2010-2011

08/05/2009

Công văn số 760/SGD&ÐT-KHTC

Ngày ban hành : 08/05/2009

Người ký :

Trích yếu : Xây dựng kế hoạch trung hạn 2010-2014 và năm học 2010-2011

Xây dựng kế hoạch trung hạn 2010-2014 và năm học 2010-2011
640/SGD&ÐT-KHTC

Công văn số 640/SGD&ÐT-KHTC

Ngày ban hành : 16/04/2009

Người ký :

Trích yếu : Thông báo kế hoạch PTGD&ĐT năm học 2009-2010

16/04/2009

Công văn số 640/SGD&ÐT-KHTC

Ngày ban hành : 16/04/2009

Người ký :

Trích yếu : Thông báo kế hoạch PTGD&ĐT năm học 2009-2010

Thông báo kế hoạch PTGD&ĐT năm học 2009-2010
575/GD&ÐT-KHTC

Công văn số 575/GD&ÐT-KHTC

Ngày ban hành : 02/04/2009

Người ký :

Trích yếu : Báo cáo tình hình thực hiện tài chính, đầu tư XDCB năm 2008,2009

02/04/2009

Công văn số 575/GD&ÐT-KHTC

Ngày ban hành : 02/04/2009

Người ký :

Trích yếu : Báo cáo tình hình thực hiện tài chính, đầu tư XDCB năm 2008,2009

Báo cáo tình hình thực hiện tài chính, đầu tư XDCB năm 2008,2009
504/GDÐT-KHTC

Công văn số 504/GDÐT-KHTC

Ngày ban hành : 24/03/2009

Người ký :

Trích yếu : Báo cáo tình hình sử dụng thiết bị và các phần mềm phục vụ dạy học

24/03/2009

Công văn số 504/GDÐT-KHTC

Ngày ban hành : 24/03/2009

Người ký :

Trích yếu : Báo cáo tình hình sử dụng thiết bị và các phần mềm phục vụ dạy học

Báo cáo tình hình sử dụng thiết bị và các phần mềm phục vụ dạy học
472/SGD&ÐT-KHTC

Công văn số 472/SGD&ÐT-KHTC

Ngày ban hành : 20/03/2009

Người ký :

Trích yếu : Trao đổi kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo huyện, TP năm học 2009-2010

20/03/2009

Công văn số 472/SGD&ÐT-KHTC

Ngày ban hành : 20/03/2009

Người ký :

Trích yếu : Trao đổi kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo huyện, TP năm học 2009-2010

Trao đổi kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo huyện, TP năm học 2009-2010
474/GD&ÐT-KHTC

Công văn số 474/GD&ÐT-KHTC

Ngày ban hành : 19/03/2009

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn mua sách, thiết bị dạy học năm 2009.

19/03/2009

Công văn số 474/GD&ÐT-KHTC

Ngày ban hành : 19/03/2009

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn mua sách, thiết bị dạy học năm 2009.

Hướng dẫn mua sách, thiết bị dạy học năm 2009.
Trang 1/2