Khảo thí và Kiểm định chất lượng

Có văn bản
Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
622/SGD&ÐT-KTKÐ

Công văn số 622/SGD&ÐT-KTKÐ

Ngày ban hành : 12/04/2012

Người ký :

Trích yếu : Thông báo phương án thi tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2012

12/04/2012

Công văn số 622/SGD&ÐT-KTKÐ

Ngày ban hành : 12/04/2012

Người ký :

Trích yếu : Thông báo phương án thi tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2012

Thông báo phương án thi tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2012
505/SGDÐT-KTKÐ

Công văn số 505/SGDÐT-KTKÐ

Ngày ban hành : 20/04/2011

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn tuyển sinh năm học 2011-2012

20/04/2011

Công văn số 505/SGDÐT-KTKÐ

Ngày ban hành : 20/04/2011

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn tuyển sinh năm học 2011-2012

Hướng dẫn tuyển sinh năm học 2011-2012
1561/GD&ÐT-KTKÐ

Công văn số 1561/GD&ÐT-KTKÐ

Ngày ban hành : 22/09/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Khảo thí-KĐCL năm học 2010-2011

22/09/2010

Công văn số 1561/GD&ÐT-KTKÐ

Ngày ban hành : 22/09/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Khảo thí-KĐCL năm học 2010-2011

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Khảo thí-KĐCL năm học 2010-2011
767/GDÐT-KTKÐ

Công văn số 767/GDÐT-KTKÐ

Ngày ban hành : 10/05/2010

Người ký :

Trích yếu : Thông báo môn thi thứ 3 tuyển sinh lớp 10 năm học 2010-2011

10/05/2010

Công văn số 767/GDÐT-KTKÐ

Ngày ban hành : 10/05/2010

Người ký :

Trích yếu : Thông báo môn thi thứ 3 tuyển sinh lớp 10 năm học 2010-2011

Thông báo môn thi thứ 3 tuyển sinh lớp 10 năm học 2010-2011
757/QÐ-GDÐT

Quyết định số 757/QÐ-GDÐT

Ngày ban hành : 06/05/2010

Người ký :

Trích yếu : Quyết định thành lập các đoàn kiểm tra hồ sơ dự thi tốt nghiệp THPT & BT THPT năm học 2009-2010

06/05/2010

Quyết định số 757/QÐ-GDÐT

Ngày ban hành : 06/05/2010

Người ký :

Trích yếu : Quyết định thành lập các đoàn kiểm tra hồ sơ dự thi tốt nghiệp THPT & BT THPT năm học 2009-2010

Quyết định thành lập các đoàn kiểm tra hồ sơ dự thi tốt nghiệp THPT & BT THPT năm học 2009-2010
710/GDÐT-KTKÐ

Công văn số 710/GDÐT-KTKÐ

Ngày ban hành : 29/04/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn tuyển sinh năm học 2010-2011

29/04/2010

Công văn số 710/GDÐT-KTKÐ

Ngày ban hành : 29/04/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn tuyển sinh năm học 2010-2011

Hướng dẫn tuyển sinh năm học 2010-2011
669/GDÐT-KTKÐ

Công văn số 669/GDÐT-KTKÐ

Ngày ban hành : 27/04/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT, BT THPT năm học 2009-2010

27/04/2010

Công văn số 669/GDÐT-KTKÐ

Ngày ban hành : 27/04/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT, BT THPT năm học 2009-2010

Hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT, BT THPT năm học 2009-2010
1854/GD&ÐT- KTKÐ

Công văn số 1854/GD&ÐT- KTKÐ

Ngày ban hành : 28/10/2009

Người ký :

Trích yếu : Triển khai công tác KĐCL cơ sở giáo dục phổ thông năm 2009 và những năm tiếp theo

28/10/2009

Công văn số 1854/GD&ÐT- KTKÐ

Ngày ban hành : 28/10/2009

Người ký :

Trích yếu : Triển khai công tác KĐCL cơ sở giáo dục phổ thông năm 2009 và những năm tiếp theo

Triển khai công tác KĐCL cơ sở giáo dục phổ thông năm 2009 và những năm tiếp theo
1591/GDÐT-KT&KÐCL

Công văn số 1591/GDÐT-KT&KÐCL

Ngày ban hành : 10/09/2009

Người ký :

Trích yếu : Góp ý dự thảo Hướng dẫn sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS

10/09/2009

Công văn số 1591/GDÐT-KT&KÐCL

Ngày ban hành : 10/09/2009

Người ký :

Trích yếu : Góp ý dự thảo Hướng dẫn sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS

Góp ý dự thảo Hướng dẫn sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS
1592/GDÐT-KT&KÐCL

Công văn số 1592/GDÐT-KT&KÐCL

Ngày ban hành : 10/09/2009

Người ký :

Trích yếu : Góp ý dự thảo Hướng dẫn sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THPT

10/09/2009

Công văn số 1592/GDÐT-KT&KÐCL

Ngày ban hành : 10/09/2009

Người ký :

Trích yếu : Góp ý dự thảo Hướng dẫn sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THPT

Góp ý dự thảo Hướng dẫn sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THPT
1573/GD&ÐT- KTKÐ

Công văn số 1573/GD&ÐT- KTKÐ

Ngày ban hành : 08/09/2009

Người ký :

Trích yếu : Triển khai công tác tự đánh giá trường THPT (đợt 1) năm 2009

08/09/2009

Công văn số 1573/GD&ÐT- KTKÐ

Ngày ban hành : 08/09/2009

Người ký :

Trích yếu : Triển khai công tác tự đánh giá trường THPT (đợt 1) năm 2009

Triển khai công tác tự đánh giá trường THPT (đợt 1) năm 2009
987/GD&ÐT-KT

Công văn số 987/GD&ÐT-KT

Ngày ban hành : 04/06/2009

Người ký :

Trích yếu : Đăng ký dự tuyển vào trường THPT Quốc Học năm học 2009-2010 đối với học sinh ngoại tỉnh

04/06/2009

Công văn số 987/GD&ÐT-KT

Ngày ban hành : 04/06/2009

Người ký :

Trích yếu : Đăng ký dự tuyển vào trường THPT Quốc Học năm học 2009-2010 đối với học sinh ngoại tỉnh

Đăng ký dự tuyển vào trường THPT Quốc Học năm học 2009-2010 đối với học sinh ngoại tỉnh
892/GD&ÐT-KT

Công văn số 892/GD&ÐT-KT

Ngày ban hành : 22/05/2009

Người ký :

Trích yếu : Cộng điểm khuyến khích cho học sinh đạt giải ViOlympic tuyển sinh năm học 2009-2010

22/05/2009

Công văn số 892/GD&ÐT-KT

Ngày ban hành : 22/05/2009

Người ký :

Trích yếu : Cộng điểm khuyến khích cho học sinh đạt giải ViOlympic tuyển sinh năm học 2009-2010

Cộng điểm khuyến khích cho học sinh đạt giải ViOlympic tuyển sinh năm học 2009-2010
780/GDÐT-KTKÐ

Công văn số 780/GDÐT-KTKÐ

Ngày ban hành : 11/05/2009

Người ký :

Trích yếu : Thông báo môn thi thứ 3 tuyển sinh lớp 10 năm học 2009-2010

11/05/2009

Công văn số 780/GDÐT-KTKÐ

Ngày ban hành : 11/05/2009

Người ký :

Trích yếu : Thông báo môn thi thứ 3 tuyển sinh lớp 10 năm học 2009-2010

Thông báo môn thi thứ 3 tuyển sinh lớp 10 năm học 2009-2010
762/QÐ-GDÐT

Quyết định số 762/QÐ-GDÐT

Ngày ban hành : 08/05/2009

Người ký :

Trích yếu : Quyết định thành lập các Ban công tác cụm trường của kỳ thi tốt nghiệp THPT và BT THPT năm học 2008-2009

08/05/2009

Quyết định số 762/QÐ-GDÐT

Ngày ban hành : 08/05/2009

Người ký :

Trích yếu : Quyết định thành lập các Ban công tác cụm trường của kỳ thi tốt nghiệp THPT và BT THPT năm học 2008-2009

Quyết định thành lập các Ban công tác cụm trường của kỳ thi tốt nghiệp THPT và BT THPT năm học 2008-2009
673/GD&ÐT-KT

Công văn số 673/GD&ÐT-KT

Ngày ban hành : 22/04/2009

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn tuyển sinh năm học 2009-2010

22/04/2009

Công văn số 673/GD&ÐT-KT

Ngày ban hành : 22/04/2009

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn tuyển sinh năm học 2009-2010

Hướng dẫn tuyển sinh năm học 2009-2010
645/GDÐT-KT&KÐ

Công văn số 645/GDÐT-KT&KÐ

Ngày ban hành : 17/04/2009

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT, BT THPT năm học 2008-2009

17/04/2009

Công văn số 645/GDÐT-KT&KÐ

Ngày ban hành : 17/04/2009

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT, BT THPT năm học 2008-2009

Hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT, BT THPT năm học 2008-2009
662/GDÐT-KTKÐ

Công văn số 662/GDÐT-KTKÐ

Ngày ban hành : 15/04/2009

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2008-2009

15/04/2009

Công văn số 662/GDÐT-KTKÐ

Ngày ban hành : 15/04/2009

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2008-2009

Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2008-2009
568/GD&ÐT-KT&KÐ

Công văn số 568/GD&ÐT-KT&KÐ

Ngày ban hành : 02/04/2009

Người ký :

Trích yếu : Thông báo phương án thi tốt nghiệp và tuyển sinh trung học năm 2009

02/04/2009

Công văn số 568/GD&ÐT-KT&KÐ

Ngày ban hành : 02/04/2009

Người ký :

Trích yếu : Thông báo phương án thi tốt nghiệp và tuyển sinh trung học năm 2009

Thông báo phương án thi tốt nghiệp và tuyển sinh trung học năm 2009
569/GDÐT-KTKÐ

Công văn số 569/GDÐT-KTKÐ

Ngày ban hành : 02/04/2009

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn nhập dữ liệu TN THCS và tuyển sinh vào lớp 10

02/04/2009

Công văn số 569/GDÐT-KTKÐ

Ngày ban hành : 02/04/2009

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn nhập dữ liệu TN THCS và tuyển sinh vào lớp 10

Hướng dẫn nhập dữ liệu TN THCS và tuyển sinh vào lớp 10
394/GD&ÐT-KT&KÐCL

Công văn số 394/GD&ÐT-KT&KÐCL

Ngày ban hành : 12/03/2009

Người ký :

Trích yếu : Hội nghị tổng kết thi và tuyển sinh năm 2008

12/03/2009

Công văn số 394/GD&ÐT-KT&KÐCL

Ngày ban hành : 12/03/2009

Người ký :

Trích yếu : Hội nghị tổng kết thi và tuyển sinh năm 2008

Hội nghị tổng kết thi và tuyển sinh năm 2008
397/GD&ÐT-KT&KÐCL

Công văn số 397/GD&ÐT-KT&KÐCL

Ngày ban hành : 12/03/2009

Người ký :

Trích yếu : Hội nghị tập huấn nhập dữ liệu thi và TS năm 2009

12/03/2009

Công văn số 397/GD&ÐT-KT&KÐCL

Ngày ban hành : 12/03/2009

Người ký :

Trích yếu : Hội nghị tập huấn nhập dữ liệu thi và TS năm 2009

Hội nghị tập huấn nhập dữ liệu thi và TS năm 2009
2362/GDÐT– KT&KÐCL

Công văn số 2362/GDÐT– KT&KÐCL

Ngày ban hành : 17/11/2008

Người ký :

Trích yếu : Tập huấn chương trình quản lý chất lượng trường THPT theo bộ tiêu chí

17/11/2008

Công văn số 2362/GDÐT– KT&KÐCL

Ngày ban hành : 17/11/2008

Người ký :

Trích yếu : Tập huấn chương trình quản lý chất lượng trường THPT theo bộ tiêu chí

Tập huấn chương trình quản lý chất lượng trường THPT theo bộ tiêu chí
2225/GDÐT-KT&KÐCL

Công văn số 2225/GDÐT-KT&KÐCL

Ngày ban hành : 22/10/2008

Người ký :

Trích yếu : Triển khai chương trình QLCL trường THPT theo Bộ tiêu chí năm học 2008-2009 (đợt 1)

22/10/2008

Công văn số 2225/GDÐT-KT&KÐCL

Ngày ban hành : 22/10/2008

Người ký :

Trích yếu : Triển khai chương trình QLCL trường THPT theo Bộ tiêu chí năm học 2008-2009 (đợt 1)

Triển khai chương trình QLCL trường THPT theo Bộ tiêu chí năm học 2008-2009 (đợt 1)
2227/GDÐT-KT&KÐCL

Công văn số 2227/GDÐT-KT&KÐCL

Ngày ban hành : 22/10/2008

Người ký :

Trích yếu : Góp ý dự thảo văn bản Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng Giáo dục trường trung học cơ sở

22/10/2008

Công văn số 2227/GDÐT-KT&KÐCL

Ngày ban hành : 22/10/2008

Người ký :

Trích yếu : Góp ý dự thảo văn bản Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng Giáo dục trường trung học cơ sở

Góp ý dự thảo văn bản Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng Giáo dục trường trung học cơ sở
2226/GDÐT-KT&KÐCL

Công văn số 2226/GDÐT-KT&KÐCL

Ngày ban hành : 22/10/2008

Người ký :

Trích yếu : Góp ý dự thảo văn bản Quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học, THCS, THPT

22/10/2008

Công văn số 2226/GDÐT-KT&KÐCL

Ngày ban hành : 22/10/2008

Người ký :

Trích yếu : Góp ý dự thảo văn bản Quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học, THCS, THPT

Góp ý dự thảo văn bản Quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học, THCS, THPT