Khảo thí và Kiểm định chất lượng

Có 26 văn bản
Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
622/SGD&ÐT-KTKÐ

Công văn số 622/SGD&ÐT-KTKÐ

Ngày ban hành : 12/04/2012

Người ký :

Trích yếu : Thông báo phương án thi tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2012

12/04/2012

Công văn số 622/SGD&ÐT-KTKÐ

Ngày ban hành : 12/04/2012

Người ký :

Trích yếu : Thông báo phương án thi tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2012

Thông báo phương án thi tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2012
505/SGDÐT-KTKÐ

Công văn số 505/SGDÐT-KTKÐ

Ngày ban hành : 20/04/2011

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn tuyển sinh năm học 2011-2012

20/04/2011

Công văn số 505/SGDÐT-KTKÐ

Ngày ban hành : 20/04/2011

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn tuyển sinh năm học 2011-2012

Hướng dẫn tuyển sinh năm học 2011-2012
1561/GD&ÐT-KTKÐ

Công văn số 1561/GD&ÐT-KTKÐ

Ngày ban hành : 22/09/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Khảo thí-KĐCL năm học 2010-2011

22/09/2010