Tổ chức Cán bộ

Có 4 văn bản
Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
1811/SGD&ÐT-TCCB

Công văn số 1811/SGD&ÐT-TCCB

Ngày ban hành : 27/10/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn lập hồ sơ xét đi học sau đại học năm 2010

27/10/2010

Công văn số 1811/SGD&ÐT-TCCB

Ngày ban hành : 27/10/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn lập hồ sơ xét đi học sau đại học năm 2010

Hướng dẫn lập hồ sơ xét đi học sau đại học năm 2010
612/SGD&ÐT-TCCB

Công văn số 612/SGD&ÐT-TCCB

Ngày ban hành : 10/04/2009

Người ký :

Trích yếu : Nâng bậc lương 6 tháng đầu năm 2009

10/04/2009

Công văn số 612/SGD&ÐT-TCCB

Ngày ban hành : 10/04/2009

Người ký :

Trích yếu : Nâng bậc lương 6 tháng đầu năm 2009

Nâng bậc lương 6 tháng đầu năm 2009
543/SGD&ÐT-TCCB

Công văn số 543/SGD&ÐT-TCCB

Ngày ban hành : 31/03/2009

Người ký :

Trích yếu : Tuyển sinh Sau Đại học tại Liên bang Nga

31/03/2009

Công văn số 543/SGD&ÐT-TCCB

Ngày ban hành : 31/03/2009

Người ký :

Trích yếu : Tuyển sinh Sau Đại học tại Liên bang Nga

Tuyển sinh Sau Đại học tại Liên bang Nga
382/SGD&ÐT-TCCB

Công văn số 382/SGD&ÐT-TCCB

Ngày ban hành : 10/03/2009

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn sơ kết hai năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

10/03/2009

Công văn số 382/SGD&ÐT-TCCB

Ngày ban hành : 10/03/2009

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn sơ kết hai năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Hướng dẫn sơ kết hai năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”