Thanh tra Sở

Có 3 văn bản
Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
1420/SGDÐT-TTr

Công văn số 1420/SGDÐT-TTr

Ngày ban hành : 19/09/2011

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra năm học 2011-2012.

19/09/2011

Công văn số 1420/SGDÐT-TTr

Ngày ban hành : 19/09/2011

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra năm học 2011-2012.

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra năm học 2011-2012.
1563/GDÐT-TTr

Công văn số 1563/GDÐT-TTr

Ngày ban hành : 22/09/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra năm học 2010-2011

22/09/2010

Công văn số 1563/GDÐT-TTr

Ngày ban hành : 22/09/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra năm học 2010-2011

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra năm học 2010-2011
/SGDÐT-TTr

Công văn số /SGDÐT-TTr

Ngày ban hành : 21/10/2008

Người ký :

Trích yếu : Thanh tra công tác mua sắm thiết bị dạy học lớp 12 năm học 2008-2009

21/10/2008

Công văn số /SGDÐT-TTr

Ngày ban hành : 21/10/2008

Người ký :

Trích yếu : Thanh tra công tác mua sắm thiết bị dạy học lớp 12 năm học 2008-2009

Thanh tra công tác mua sắm thiết bị dạy học lớp 12 năm học 2008-2009