Văn phòng Sở

Có 18 văn bản
Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
35/CT-UBND

Chỉ thị số 35/CT-UBND

Ngày ban hành : 25/12/2014

Người ký : Nguyễn Văn Cao

Trích yếu : Sao y Chỉ thị số 35/CT-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

25/12/2014

Chỉ thị số 35/CT-UBND

Ngày ban hành : 25/12/2014

Người ký : Nguyễn Văn Cao

Trích yếu : Sao y Chỉ thị số 35/CT-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Sao y Chỉ thị số 35/CT-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
1836/SGDÐT-VP

Công văn số 1836/SGDÐT-VP

Ngày ban hành : 03/11/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm học 2010-2011

03/11/2010

Công văn số 1836/SGDÐT-VP

Ngày ban hành : 03/11/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm học 2010-2011

Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm học 2010-2011
1843/SGD&ÐT-VP

Công văn số 1843/SGD&ÐT-VP

Ngày ban hành : 02/11/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn tổ chức ngày NGVN 20/11

02/11/2010

Công văn số 1843/SGD&ÐT-VP

Ngày ban hành : 02/11/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn tổ chức ngày NGVN 20/11

Hướng dẫn tổ chức ngày NGVN 20/11
1731 /SGDÐT-VP

Công văn số 1731 /SGDÐT-VP

Ngày ban hành : 15/10/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng THTT, HSTC năm học 2010-2011

15/10/2010

Công văn số 1731 /SGDÐT-VP

Ngày ban hành : 15/10/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng THTT, HSTC năm học 2010-2011

Hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng THTT, HSTC năm học 2010-2011
1314/SGDÐT- VP

Công văn số 1314/SGDÐT- VP

Ngày ban hành : 12/10/2009

Người ký :

Trích yếu : Thông báo thực hiện Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của BGDĐT

12/10/2009

Công văn số 1314/SGDÐT- VP

Ngày ban hành : 12/10/2009

Người ký :

Trích yếu : Thông báo thực hiện Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của BGDĐT

Thông báo thực hiện Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của BGDĐT
876/SGDÐT-TÐ

Công văn số 876/SGDÐT-TÐ

Ngày ban hành : 18/05/2009

Người ký :

Trích yếu : Lập hồ sơ đề nghị Bộ GD&ĐT khen thưởng về đóng góp, hỗ trợ cho sự nghiệp GD&ĐT tỉnh nhà

18/05/2009

Công văn số 876/SGDÐT-TÐ

Ngày ban hành : 18/05/2009

Người ký :

Trích yếu : Lập hồ sơ đề nghị Bộ GD&ĐT khen thưởng về đóng góp, hỗ trợ cho sự nghiệp GD&ĐT tỉnh nhà

Lập hồ sơ đề nghị Bộ GD&ĐT khen thưởng về đóng góp, hỗ trợ cho sự nghiệp GD&ĐT tỉnh nhà
823/SGDÐT-VP

Công văn số 823/SGDÐT-VP

Ngày ban hành : 12/05/2009

Người ký :

Trích yếu : Sơ kết 01 năm phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

12/05/2009

Công văn số 823/SGDÐT-VP

Ngày ban hành : 12/05/2009

Người ký :

Trích yếu : Sơ kết 01 năm phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

Sơ kết 01 năm phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”
792/QÐ/SGDÐT

Công văn số 792/QÐ/SGDÐT

Ngày ban hành : 10/05/2009

Người ký :

Trích yếu : Quyết định khen thưởng tập thể và các nhân đạt giải cuộc thi sáng tác văn học “Trang viết học trò”

10/05/2009

Công văn số 792/QÐ/SGDÐT

Ngày ban hành : 10/05/2009

Người ký :

Trích yếu : Quyết định khen thưởng tập thể và các nhân đạt giải cuộc thi sáng tác văn học “Trang viết học trò”

Quyết định khen thưởng tập thể và các nhân đạt giải cuộc thi sáng tác văn học “Trang viết học trò”
817/QÐ/SGDÐT

Công văn số 817/QÐ/SGDÐT

Ngày ban hành : 10/05/2009

Người ký :

Trích yếu : Quyết định tặng Giấy khen các nhà tài trợ cuộc thi sáng tác văn học "Trang viết học trò”

10/05/2009

Công văn số 817/QÐ/SGDÐT

Ngày ban hành : 10/05/2009

Người ký :

Trích yếu : Quyết định tặng Giấy khen các nhà tài trợ cuộc thi sáng tác văn học "Trang viết học trò”

Quyết định tặng Giấy khen các nhà tài trợ cuộc thi sáng tác văn học "Trang viết học trò”
691/SGD&ÐT-VP

Công văn số 691/SGD&ÐT-VP

Ngày ban hành : 24/04/2009

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn đánh giá phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

24/04/2009

Công văn số 691/SGD&ÐT-VP

Ngày ban hành : 24/04/2009

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn đánh giá phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

Hướng dẫn đánh giá phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”
526/SGDÐT- VP

Công văn số 526/SGDÐT- VP

Ngày ban hành : 26/03/2009

Người ký :

Trích yếu : Tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009

26/03/2009

Công văn số 526/SGDÐT- VP

Ngày ban hành : 26/03/2009

Người ký :

Trích yếu : Tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009

Tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009
510, 511/SGDÐT- VP

Công văn số 510, 511/SGDÐT- VP

Ngày ban hành : 24/03/2009

Người ký :

Trích yếu : Báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2008-2009

24/03/2009

Công văn số 510, 511/SGDÐT- VP

Ngày ban hành : 24/03/2009

Người ký :

Trích yếu : Báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2008-2009

Báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2008-2009
381/SGD&ÐT-VP

Công văn số 381/SGD&ÐT-VP

Ngày ban hành : 07/03/2009

Người ký :

Trích yếu : Đề nghị xét tặng giải thưởng môi trường

07/03/2009

Công văn số 381/SGD&ÐT-VP

Ngày ban hành : 07/03/2009

Người ký :

Trích yếu : Đề nghị xét tặng giải thưởng môi trường

Đề nghị xét tặng giải thưởng môi trường
367/SGDÐT- VP

Công văn số 367/SGDÐT- VP

Ngày ban hành : 06/03/2009

Người ký :

Trích yếu : Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục toàn diện trong nhà trường

06/03/2009

Công văn số 367/SGDÐT- VP

Ngày ban hành : 06/03/2009

Người ký :

Trích yếu : Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục toàn diện trong nhà trường

Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục toàn diện trong nhà trường
2759/SGD&ÐT-VP

Công văn số 2759/SGD&ÐT-VP

Ngày ban hành : 26/12/2008

Người ký :

Trích yếu : Kê hoạch Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Sửu (2009)

26/12/2008

Công văn số 2759/SGD&ÐT-VP

Ngày ban hành : 26/12/2008

Người ký :

Trích yếu : Kê hoạch Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Sửu (2009)

Kê hoạch Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Sửu (2009)
1519/ SGD&ÐT-VP

Công văn số 1519/ SGD&ÐT-VP

Ngày ban hành : 09/12/2008

Người ký :

Trích yếu : Thời gian học sinh được vào thăm quan miễn phí các điểm di tích tại Huế

09/12/2008

Công văn số 1519/ SGD&ÐT-VP

Ngày ban hành : 09/12/2008

Người ký :

Trích yếu : Thời gian học sinh được vào thăm quan miễn phí các điểm di tích tại Huế

Thời gian học sinh được vào thăm quan miễn phí các điểm di tích tại Huế
2271/TTLT

Thông tư số 2271/TTLT

Ngày ban hành : 26/10/2008

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn tổ chức ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2008

26/10/2008

Thông tư số 2271/TTLT

Ngày ban hành : 26/10/2008

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn tổ chức ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2008

Hướng dẫn tổ chức ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2008
2272/SGDÐT-VP

Công văn số 2272/SGDÐT-VP

Ngày ban hành : 23/10/2008

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện lời kêu gọi quyên góp giúp học sinh và giáo viên vùng khó khăn

23/10/2008

Công văn số 2272/SGDÐT-VP

Ngày ban hành : 23/10/2008

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện lời kêu gọi quyên góp giúp học sinh và giáo viên vùng khó khăn

Hướng dẫn thực hiện lời kêu gọi quyên góp giúp học sinh và giáo viên vùng khó khăn