Văn phòng Sở

Có 18 văn bản
Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
35/CT-UBND

Chỉ thị số 35/CT-UBND

Ngày ban hành : 25/12/2014

Người ký : Nguyễn Văn Cao

Trích yếu : Sao y Chỉ thị số 35/CT-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

25/12/2014

Chỉ thị số 35/CT-UBND

Ngày ban hành : 25/12/2014

Người ký : Nguyễn Văn Cao

Trích yếu : Sao y Chỉ thị số 35/CT-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Sao y Chỉ thị số 35/CT-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
1836/SGDÐT-VP

Công văn số 1836/SGDÐT-VP

Ngày ban hành : 03/11/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm học 2010-2011

03/11/2010

Công văn số 1836/SGDÐT-VP

Ngày ban hành : 03/11/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm học 2010-2011

Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm học 2010-2011
1843/SGD&ÐT-VP

Công văn số 1843/SGD&ÐT-VP

Ngày ban hành : 02/11/2010

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn tổ chức ngày NGVN 20/11