Quyết định

Có 18 văn bản
Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
2486/QĐ-SGDĐT

Quyết định số 2486/QĐ-SGDĐT

Ngày ban hành : 27/12/2012

Người ký : Phạm Văn Hùng

Trích yếu : Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống các trang thông tin điện tử ngành giáo dục và đào tạo Thừa Thiên Huế

27/12/2012

Quyết định số 2486/QĐ-SGDĐT

Ngày ban hành : 27/12/2012

Người ký : Phạm Văn Hùng

Trích yếu : Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống các trang thông tin điện tử ngành giáo dục và đào tạo Thừa Thiên Huế

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống các trang thông tin điện tử ngành giáo dục và đào tạo Thừa Thiên Huế
1822/QÐ/SGD&ÐT-GDTrH

Quyết định số 1822/QÐ/SGD&ÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 01/11/2010

Người ký :

Trích yếu : Thành lập Hội đồng coi thi và chấm thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 và thi Giải toán trên máy tính cầm tay (MTCT) lớp 8, 9, 11, 12 THPT và BTTHPT năm học 2010-2011

01/11/2010

Quyết định số 1822/QÐ/SGD&ÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 01/11/2010

Người ký :

Trích yếu : Thành lập Hội đồng coi thi và chấm thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 và thi Giải toán trên máy tính cầm tay (MTCT) lớp 8, 9, 11, 12 THPT và BTTHPT năm học 2010-2011

Thành lập Hội đồng coi thi và chấm thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 và thi Giải toán trên máy tính cầm tay (MTCT) lớp 8, 9, 11, 12 THPT và BTTHPT năm học 2010-2011
757/QÐ-GDÐT

Quyết định số 757/QÐ-GDÐT

Ngày ban hành : 06/05/2010

Người ký :

Trích yếu : Quyết định thành lập các đoàn kiểm tra hồ sơ dự thi tốt nghiệp THPT & BT THPT năm học 2009-2010

06/05/2010

Quyết định số 757/QÐ-GDÐT

Ngày ban hành : 06/05/2010

Người ký :

Trích yếu : Quyết định thành lập các đoàn kiểm tra hồ sơ dự thi tốt nghiệp THPT & BT THPT năm học 2009-2010

Quyết định thành lập các đoàn kiểm tra hồ sơ dự thi tốt nghiệp THPT & BT THPT năm học 2009-2010
2323/QÐ/SGD&ÐT-GDTrH

Quyết định số 2323/QÐ/SGD&ÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 10/12/2009

Người ký :

Trích yếu : Quyết định Về việc thành lập Hội đồng coi thi và chấm thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh

10/12/2009

Quyết định số 2323/QÐ/SGD&ÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 10/12/2009

Người ký :

Trích yếu : Quyết định Về việc thành lập Hội đồng coi thi và chấm thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh

Quyết định Về việc thành lập Hội đồng coi thi và chấm thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh
1372/QÐ-SGD&ÐT-GDTrH

Quyết định số 1372/QÐ-SGD&ÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 17/08/2009

Người ký :

Trích yếu : Quyết định về việc cử giảng viên tập huấn giáo dục môi trường năm 2009

17/08/2009

Quyết định số 1372/QÐ-SGD&ÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 17/08/2009

Người ký :

Trích yếu : Quyết định về việc cử giảng viên tập huấn giáo dục môi trường năm 2009

Quyết định về việc cử giảng viên tập huấn giáo dục môi trường năm 2009
1373/QÐ-SGD&ÐT-GDTrH

Quyết định số 1373/QÐ-SGD&ÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 17/08/2009

Người ký :

Trích yếu : Quyết định về việc cử giảng viên lớp tập huấn phương pháp dạy học năm 2009

17/08/2009

Quyết định số 1373/QÐ-SGD&ÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 17/08/2009

Người ký :

Trích yếu : Quyết định về việc cử giảng viên lớp tập huấn phương pháp dạy học năm 2009

Quyết định về việc cử giảng viên lớp tập huấn phương pháp dạy học năm 2009
957/QÐ-SGD&ÐT-GDTrH

Quyết định số 957/QÐ-SGD&ÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 02/06/2009

Người ký :

Trích yếu : Quyết định công nhận các cá nhân đạt thành tích trong kì thi cấp tỉnh giải toán qua Internet dành cho học sinh lớp 1,2,3,4,6,7,8 năm học 2008-2009

02/06/2009

Quyết định số 957/QÐ-SGD&ÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 02/06/2009

Người ký :

Trích yếu : Quyết định công nhận các cá nhân đạt thành tích trong kì thi cấp tỉnh giải toán qua Internet dành cho học sinh lớp 1,2,3,4,6,7,8 năm học 2008-2009

Quyết định công nhận các cá nhân đạt thành tích trong kì thi cấp tỉnh giải toán qua Internet dành cho học sinh lớp 1,2,3,4,6,7,8 năm học 2008-2009
949/QÐ-SGD-ÐT

Quyết định số 949/QÐ-SGD-ÐT

Ngày ban hành : 29/05/2009

Người ký :

Trích yếu : Thành lập Hội đồng chuyên môn cấp Tiểu học kiểm tra việc dạy học và đánh giá theo chuẩn kiến thức kỹ năng các môn học cấp tiểu học Tỉnh Thừa Thiên Huế

29/05/2009

Quyết định số 949/QÐ-SGD-ÐT

Ngày ban hành : 29/05/2009

Người ký :

Trích yếu : Thành lập Hội đồng chuyên môn cấp Tiểu học kiểm tra việc dạy học và đánh giá theo chuẩn kiến thức kỹ năng các môn học cấp tiểu học Tỉnh Thừa Thiên Huế

Thành lập Hội đồng chuyên môn cấp Tiểu học kiểm tra việc dạy học và đánh giá theo chuẩn kiến thức kỹ năng các môn học cấp tiểu học Tỉnh Thừa Thiên Huế
890/QÐ- GD&ÐT

Quyết định số 890/QÐ- GD&ÐT

Ngày ban hành : 19/05/2009

Người ký :

Trích yếu : Công nhận kết quả bài thu hoạch BDTX giáo viên Trung học cơ sở, học phần 3, chu kỳ III

19/05/2009

Quyết định số 890/QÐ- GD&ÐT

Ngày ban hành : 19/05/2009

Người ký :

Trích yếu : Công nhận kết quả bài thu hoạch BDTX giáo viên Trung học cơ sở, học phần 3, chu kỳ III

Công nhận kết quả bài thu hoạch BDTX giáo viên Trung học cơ sở, học phần 3, chu kỳ III
762/QÐ-GDÐT

Quyết định số 762/QÐ-GDÐT

Ngày ban hành : 08/05/2009

Người ký :

Trích yếu : Quyết định thành lập các Ban công tác cụm trường của kỳ thi tốt nghiệp THPT và BT THPT năm học 2008-2009

08/05/2009

Quyết định số 762/QÐ-GDÐT

Ngày ban hành : 08/05/2009

Người ký :

Trích yếu : Quyết định thành lập các Ban công tác cụm trường của kỳ thi tốt nghiệp THPT và BT THPT năm học 2008-2009

Quyết định thành lập các Ban công tác cụm trường của kỳ thi tốt nghiệp THPT và BT THPT năm học 2008-2009
741/QÐ/SGD&ÐT-GDTrH

Quyết định số 741/QÐ/SGD&ÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 06/05/2009

Người ký :

Trích yếu : Quyết định thành lập các đội tuyển lớp 5, lớp 9 tham dự kỳ thi giải toán qua internet cấp Quốc gia

06/05/2009

Quyết định số 741/QÐ/SGD&ÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 06/05/2009

Người ký :

Trích yếu : Quyết định thành lập các đội tuyển lớp 5, lớp 9 tham dự kỳ thi giải toán qua internet cấp Quốc gia

Quyết định thành lập các đội tuyển lớp 5, lớp 9 tham dự kỳ thi giải toán qua internet cấp Quốc gia
733/SGD&ÐT-KH&CNTT

Quyết định số 733/SGD&ÐT-KH&CNTT

Ngày ban hành : 04/05/2009

Người ký :

Trích yếu : Quyết định khen thưởng giáo viên trong Hội thi giáo án điện tử lần thứ V

04/05/2009

Quyết định số 733/SGD&ÐT-KH&CNTT

Ngày ban hành : 04/05/2009

Người ký :

Trích yếu : Quyết định khen thưởng giáo viên trong Hội thi giáo án điện tử lần thứ V

Quyết định khen thưởng giáo viên trong Hội thi giáo án điện tử lần thứ V
704/SGD&ÐT-GDTrH

Quyết định số 704/SGD&ÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 28/04/2009

Người ký :

Trích yếu : Quyết định thành lập Ban tổ chức thi và Ban kỹ thuật & giám sát thi giải toán qua internet cấp tỉnh ngày 04/05/200

28/04/2009

Quyết định số 704/SGD&ÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 28/04/2009

Người ký :

Trích yếu : Quyết định thành lập Ban tổ chức thi và Ban kỹ thuật & giám sát thi giải toán qua internet cấp tỉnh ngày 04/05/200

Quyết định thành lập Ban tổ chức thi và Ban kỹ thuật & giám sát thi giải toán qua internet cấp tỉnh ngày 04/05/200
276/QÐ- GD&ÐT

Quyết định số 276/QÐ- GD&ÐT

Ngày ban hành : 17/02/2009

Người ký :

Trích yếu : Kết quả bài thu hoạch BDTX giáo viên THCS, học phần 2, chu kỳ III

17/02/2009

Quyết định số 276/QÐ- GD&ÐT

Ngày ban hành : 17/02/2009

Người ký :

Trích yếu : Kết quả bài thu hoạch BDTX giáo viên THCS, học phần 2, chu kỳ III

Kết quả bài thu hoạch BDTX giáo viên THCS, học phần 2, chu kỳ III
12/QÐ-SGDÐT

Quyết định số 12/QÐ-SGDÐT

Ngày ban hành : 05/01/2009

Người ký :

Trích yếu : Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, ban tổ chức và ban thư ký cấp tỉnh cuộc thi giải toán qua mạng internet (ViOlympic Toán học) dành cho học sinh cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở

05/01/2009

Quyết định số 12/QÐ-SGDÐT

Ngày ban hành : 05/01/2009

Người ký :

Trích yếu : Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, ban tổ chức và ban thư ký cấp tỉnh cuộc thi giải toán qua mạng internet (ViOlympic Toán học) dành cho học sinh cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, ban tổ chức và ban thư ký cấp tỉnh cuộc thi giải toán qua mạng internet (ViOlympic Toán học) dành cho học sinh cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở
2527/QÐ/SGD&ÐT-GDTrH

Quyết định số 2527/QÐ/SGD&ÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 20/12/2008

Người ký :

Trích yếu : Quyết định Về việc thành lập Hội đồng coi thi và chấm thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 và thi Giải toán trên máy tính cầm tay (MTCT) lớp 8, 9, 11, 12 THPT và BTTHPT Năm học 2008-2009

20/12/2008

Quyết định số 2527/QÐ/SGD&ÐT-GDTrH

Ngày ban hành : 20/12/2008

Người ký :

Trích yếu : Quyết định Về việc thành lập Hội đồng coi thi và chấm thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 và thi Giải toán trên máy tính cầm tay (MTCT) lớp 8, 9, 11, 12 THPT và BTTHPT Năm học 2008-2009

Quyết định Về việc thành lập Hội đồng coi thi và chấm thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 và thi Giải toán trên máy tính cầm tay (MTCT) lớp 8, 9, 11, 12 THPT và BTTHPT Năm học 2008-2009
2703/QÐ-GD&ÐT

Quyết định số 2703/QÐ-GD&ÐT

Ngày ban hành : 15/12/2008

Người ký :

Trích yếu : Kết quả công nhận bài thu hoạch BDTX giáo viên tiểu học, học phần 3

15/12/2008

Quyết định số 2703/QÐ-GD&ÐT

Ngày ban hành : 15/12/2008

Người ký :

Trích yếu : Kết quả công nhận bài thu hoạch BDTX giáo viên tiểu học, học phần 3

Kết quả công nhận bài thu hoạch BDTX giáo viên tiểu học, học phần 3
2671/QÐ- GD&ÐT

Quyết định số 2671/QÐ- GD&ÐT

Ngày ban hành : 15/12/2008

Người ký :

Trích yếu : Về việc công nhận kết quả bài thu hoạch Bồi dưỡng Thường xuyên giáo viên Mầm non chu kỳ II

15/12/2008

Quyết định số 2671/QÐ- GD&ÐT

Ngày ban hành : 15/12/2008

Người ký :

Trích yếu : Về việc công nhận kết quả bài thu hoạch Bồi dưỡng Thường xuyên giáo viên Mầm non chu kỳ II

Về việc công nhận kết quả bài thu hoạch Bồi dưỡng Thường xuyên giáo viên Mầm non chu kỳ II